Rozhranie: R03_01 Ročný výkaz o zdravotníckej technike

Typ záznamu R03_01

Rozhranie platí od roku 2019

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_R03_01 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_R03_01 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_R03_01 3 1  
IDENTIFZAR ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikátor zariadenia 0_R03_01 4 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_R03_01 6 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_R03_01 7 1  
EMAIL   ÁNO varchar 128   e-mail zostavovateľa 0_R03_01 8 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_R03_01 9 1  
SIDZAR_OBEC_KOD_ST   ÁNO varchar 12   Obec zariadenia 0_R03_01 5 1  
PC   ÁNO integer 6 OR3_01 Poradové číslo prístroja, zariadenia (PAGINA) 01   1  
PRISTR_TYP     varchar 200 OR3_01 Typ Prístroja, Zariadenia 01   5  
VYROBCA     varchar 200 OR3_01 Výrobca 01   6  
STAT   ÁNO varchar 3 OR3_01 Štát výrobcu 01   7  
INV_CIS     varchar 50 OR3_01 Inventárne číslo 01   8  
ROK_VYR     varchar 4 OR3_01 Rok výroby 01   9  
ROK_OBSTAR     varchar 4 OR3_01 Rok pôvodného obstarania 01   10  
ROK_ZARAD   ÁNO varchar 4 OR3_01 Rok zaradenia do prevádzky 01   11  
CENA_OBSTAR     float 2 OR3_01 Obstarávacia cena (v €) 01   12  
CENA_ZOSTAT   ÁNO float 2 OR3_01 Zostatková cena (v €) 01   13  
PRISTR_STAV_PREV   ÁNO varchar 1 OR3_01 Stav prístroja prevádzkyschopný 01   14  
SP_OBSTAR     varchar 1 OR3_01 Spôsob obstarania 01   15  
VLAST   ÁNO varchar 1 OR3_01 Prístroj, zariadenie Vlastníctvo 01   16  
KATEGORIE_ZT   ÁNO varchar 4 OR3_01 Kategórie zdravotníckej techniky 01   2  
PRISTROJ_KOD   ÁNO varchar 4 OR3_01 Zdravotnícka technika 01   3  
PRISTROJ_INY     varchar 150 OR3_01 Prístroj iný 01   4  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
100 "Modul 01: Je nutné pridať a vyplniť aspoň jeden riadok!" Check(ORMulti(i, TRUE)) 01 i={1-PR}      
101 "Modul 01: Údaj Prístroj iný v stĺpci S4 sa uvádza len, ak v stĺpci S3 je údaj '9999 - Neznáma hodnota'. Riadok R"+i+". /PRISTROJ_KOD, PRISTROJ_INY/." FORCHECK(i, IF(RiS3<>"9999", ISNULL(RiS4), TRUE)) 01 i={1-PR}   RiS4  
102 "Modul 01: Na riadku R"+i+", keďže je zadaná hodnota '9999 - Neznáma hodnota' v stĺpci S3, potom uveďte údaj aj v stĺpci S4. /PRISTROJ_KOD, PRISTROJ_INY/." FORCHECK(i, IF(RiS3=="9999",NOT ISNULL(RiS4), TRUE)) 01 i={1-PR}   RiS4  

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):


Obmedzujúca položka: KATEGORIE_ZT
Obmedzovaná položka: PRISTROJ_KOD
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
KATEGORIE_ZT 0100 PRISTROJ_KOD 0101
KATEGORIE_ZT 0200 PRISTROJ_KOD 0201
KATEGORIE_ZT 0300 PRISTROJ_KOD 0301
KATEGORIE_ZT 0400 PRISTROJ_KOD 0401
KATEGORIE_ZT 0400 PRISTROJ_KOD 0402
KATEGORIE_ZT 0400 PRISTROJ_KOD 0403
KATEGORIE_ZT 0500 PRISTROJ_KOD 0501
KATEGORIE_ZT 0600 PRISTROJ_KOD 0601
KATEGORIE_ZT 0600 PRISTROJ_KOD 0602
KATEGORIE_ZT 0700 PRISTROJ_KOD 0701
KATEGORIE_ZT 0700 PRISTROJ_KOD 0702
KATEGORIE_ZT 0800 PRISTROJ_KOD 0801
KATEGORIE_ZT 0800 PRISTROJ_KOD 0802
KATEGORIE_ZT 0900 PRISTROJ_KOD 0901
KATEGORIE_ZT 0900 PRISTROJ_KOD 0902
KATEGORIE_ZT 0900 PRISTROJ_KOD 0903
KATEGORIE_ZT 0900 PRISTROJ_KOD 0904
KATEGORIE_ZT 0900 PRISTROJ_KOD 0905
KATEGORIE_ZT 1000 PRISTROJ_KOD 1001
KATEGORIE_ZT 1100 PRISTROJ_KOD 1101
KATEGORIE_ZT 1200 PRISTROJ_KOD 1201
KATEGORIE_ZT 1300 PRISTROJ_KOD 1301
KATEGORIE_ZT 1300 PRISTROJ_KOD 1302
KATEGORIE_ZT 1300 PRISTROJ_KOD 1303
KATEGORIE_ZT 1300 PRISTROJ_KOD 1304
KATEGORIE_ZT 1300 PRISTROJ_KOD 1305
KATEGORIE_ZT 1300 PRISTROJ_KOD 1306
KATEGORIE_ZT 1300 PRISTROJ_KOD 1307
KATEGORIE_ZT 1300 PRISTROJ_KOD 1308
KATEGORIE_ZT 1300 PRISTROJ_KOD 1309
KATEGORIE_ZT 1300 PRISTROJ_KOD 1310
KATEGORIE_ZT 1300 PRISTROJ_KOD 1311
KATEGORIE_ZT 1300 PRISTROJ_KOD 1312
KATEGORIE_ZT 1300 PRISTROJ_KOD 1313
KATEGORIE_ZT 1300 PRISTROJ_KOD 1314
KATEGORIE_ZT 1300 PRISTROJ_KOD 1315
KATEGORIE_ZT 1300 PRISTROJ_KOD 1316
KATEGORIE_ZT 1300 PRISTROJ_KOD 1317
KATEGORIE_ZT 1400 PRISTROJ_KOD 1401
KATEGORIE_ZT 1400 PRISTROJ_KOD 1402
KATEGORIE_ZT 1500 PRISTROJ_KOD 1501
KATEGORIE_ZT 1500 PRISTROJ_KOD 1502
KATEGORIE_ZT 1600 PRISTROJ_KOD 1601
KATEGORIE_ZT 1700 PRISTROJ_KOD 1701
KATEGORIE_ZT 1700 PRISTROJ_KOD 1702
KATEGORIE_ZT 1700 PRISTROJ_KOD 1703
KATEGORIE_ZT 1800 PRISTROJ_KOD 1801
KATEGORIE_ZT 1800 PRISTROJ_KOD 1802
KATEGORIE_ZT 1800 PRISTROJ_KOD 1803
KATEGORIE_ZT 1800 PRISTROJ_KOD 1804
KATEGORIE_ZT 1800 PRISTROJ_KOD 1805
KATEGORIE_ZT 1800 PRISTROJ_KOD 1806
KATEGORIE_ZT 1900 PRISTROJ_KOD 1901
KATEGORIE_ZT 2000 PRISTROJ_KOD 2001
KATEGORIE_ZT 2000 PRISTROJ_KOD 2002
KATEGORIE_ZT 2100 PRISTROJ_KOD 2101
KATEGORIE_ZT 2200 PRISTROJ_KOD 2201
KATEGORIE_ZT 2200 PRISTROJ_KOD 2202
KATEGORIE_ZT 2300 PRISTROJ_KOD 2301
KATEGORIE_ZT 2400 PRISTROJ_KOD 2401
KATEGORIE_ZT 2400 PRISTROJ_KOD 2402
KATEGORIE_ZT 2500 PRISTROJ_KOD 2501
KATEGORIE_ZT 2500 PRISTROJ_KOD 2502
KATEGORIE_ZT 2500 PRISTROJ_KOD 2503
KATEGORIE_ZT 2500 PRISTROJ_KOD 2504
KATEGORIE_ZT 2500 PRISTROJ_KOD 2505
KATEGORIE_ZT 2500 PRISTROJ_KOD 2506
KATEGORIE_ZT 2600 PRISTROJ_KOD 2601
KATEGORIE_ZT 2600 PRISTROJ_KOD 2602
KATEGORIE_ZT 2700 PRISTROJ_KOD 2701
KATEGORIE_ZT 2800 PRISTROJ_KOD 2801
KATEGORIE_ZT 2800 PRISTROJ_KOD 2802
KATEGORIE_ZT 2800 PRISTROJ_KOD 2803
KATEGORIE_ZT 2800 PRISTROJ_KOD 2804
KATEGORIE_ZT 2800 PRISTROJ_KOD 2805
KATEGORIE_ZT 2800 PRISTROJ_KOD 2806
KATEGORIE_ZT 2800 PRISTROJ_KOD 2807
KATEGORIE_ZT 2800 PRISTROJ_KOD 2808
KATEGORIE_ZT 2800 PRISTROJ_KOD 2809
KATEGORIE_ZT 2800 PRISTROJ_KOD 2810
KATEGORIE_ZT 2900 PRISTROJ_KOD 2901
KATEGORIE_ZT 2900 PRISTROJ_KOD 2902
KATEGORIE_ZT 3000 PRISTROJ_KOD 3001
KATEGORIE_ZT 3000 PRISTROJ_KOD 3002
KATEGORIE_ZT 3000 PRISTROJ_KOD 3003
KATEGORIE_ZT 3100 PRISTROJ_KOD 3101
KATEGORIE_ZT 3100 PRISTROJ_KOD 3102
KATEGORIE_ZT 3100 PRISTROJ_KOD 3103
KATEGORIE_ZT 3100 PRISTROJ_KOD 3104
KATEGORIE_ZT 3100 PRISTROJ_KOD 3105
KATEGORIE_ZT 3100 PRISTROJ_KOD 3106
KATEGORIE_ZT 3100 PRISTROJ_KOD 3107
KATEGORIE_ZT 3100 PRISTROJ_KOD 3108
KATEGORIE_ZT 3100 PRISTROJ_KOD 3109
KATEGORIE_ZT 3100 PRISTROJ_KOD 3110
KATEGORIE_ZT 3200 PRISTROJ_KOD 3201
KATEGORIE_ZT 3300 PRISTROJ_KOD 3301
KATEGORIE_ZT 3300 PRISTROJ_KOD 3302
KATEGORIE_ZT 3300 PRISTROJ_KOD 3303
KATEGORIE_ZT 3300 PRISTROJ_KOD 3304
KATEGORIE_ZT 3300 PRISTROJ_KOD 3305
KATEGORIE_ZT 3300 PRISTROJ_KOD 3306
KATEGORIE_ZT 3300 PRISTROJ_KOD 3307
KATEGORIE_ZT 3300 PRISTROJ_KOD 3308
KATEGORIE_ZT 3400 PRISTROJ_KOD 3401
KATEGORIE_ZT 3400 PRISTROJ_KOD 3402
KATEGORIE_ZT 3400 PRISTROJ_KOD 3403
KATEGORIE_ZT 3400 PRISTROJ_KOD 3404
KATEGORIE_ZT 3500 PRISTROJ_KOD 3501
KATEGORIE_ZT 3500 PRISTROJ_KOD 3502
KATEGORIE_ZT 3500 PRISTROJ_KOD 3503
KATEGORIE_ZT 3500 PRISTROJ_KOD 3504
KATEGORIE_ZT 3600 PRISTROJ_KOD 3601
KATEGORIE_ZT 3600 PRISTROJ_KOD 3602
KATEGORIE_ZT 3600 PRISTROJ_KOD 3603
KATEGORIE_ZT 3600 PRISTROJ_KOD 3604
KATEGORIE_ZT 3600 PRISTROJ_KOD 3605
KATEGORIE_ZT 3600 PRISTROJ_KOD 3606
KATEGORIE_ZT 3700 PRISTROJ_KOD 3701
KATEGORIE_ZT 3800 PRISTROJ_KOD 3801
KATEGORIE_ZT 3900 PRISTROJ_KOD 3901
KATEGORIE_ZT 3900 PRISTROJ_KOD 3902
KATEGORIE_ZT 3900 PRISTROJ_KOD 3903
KATEGORIE_ZT 3900 PRISTROJ_KOD 3904
KATEGORIE_ZT 4000 PRISTROJ_KOD 4001
KATEGORIE_ZT 4100 PRISTROJ_KOD 4101
KATEGORIE_ZT 4100 PRISTROJ_KOD 4102
KATEGORIE_ZT 4100 PRISTROJ_KOD 4103
KATEGORIE_ZT 4100 PRISTROJ_KOD 4104
KATEGORIE_ZT 4200 PRISTROJ_KOD 4201
KATEGORIE_ZT 4200 PRISTROJ_KOD 4202
KATEGORIE_ZT 4300 PRISTROJ_KOD 4301
KATEGORIE_ZT 4300 PRISTROJ_KOD 4302
KATEGORIE_ZT 4300 PRISTROJ_KOD 4303
KATEGORIE_ZT 4300 PRISTROJ_KOD 4304
KATEGORIE_ZT 4300 PRISTROJ_KOD 4305
KATEGORIE_ZT 4300 PRISTROJ_KOD 4306
KATEGORIE_ZT 4300 PRISTROJ_KOD 4307
KATEGORIE_ZT 4300 PRISTROJ_KOD 4308
KATEGORIE_ZT 4300 PRISTROJ_KOD 4309
KATEGORIE_ZT 4300 PRISTROJ_KOD 4310
KATEGORIE_ZT 4300 PRISTROJ_KOD 4311
KATEGORIE_ZT 4400 PRISTROJ_KOD 4401
KATEGORIE_ZT 4500 PRISTROJ_KOD 4501
KATEGORIE_ZT 4500 PRISTROJ_KOD 4502
KATEGORIE_ZT 4500 PRISTROJ_KOD 4503
KATEGORIE_ZT 4500 PRISTROJ_KOD 4504
KATEGORIE_ZT 4500 PRISTROJ_KOD 4505
KATEGORIE_ZT 4500 PRISTROJ_KOD 4506
KATEGORIE_ZT 4600 PRISTROJ_KOD 4601
KATEGORIE_ZT 4700 PRISTROJ_KOD 4701
KATEGORIE_ZT 4700 PRISTROJ_KOD 4702
KATEGORIE_ZT 4700 PRISTROJ_KOD 4703
KATEGORIE_ZT 4800 PRISTROJ_KOD 4801
KATEGORIE_ZT 4900 PRISTROJ_KOD 4901
KATEGORIE_ZT 4900 PRISTROJ_KOD 4902
KATEGORIE_ZT 4900 PRISTROJ_KOD 4903
KATEGORIE_ZT 4900 PRISTROJ_KOD 4904
KATEGORIE_ZT 4900 PRISTROJ_KOD 4905
KATEGORIE_ZT 4900 PRISTROJ_KOD 4906
KATEGORIE_ZT 4900 PRISTROJ_KOD 4907
KATEGORIE_ZT 4900 PRISTROJ_KOD 4908
KATEGORIE_ZT 4900 PRISTROJ_KOD 4909
KATEGORIE_ZT 4900 PRISTROJ_KOD 4910
KATEGORIE_ZT 4900 PRISTROJ_KOD 4911
KATEGORIE_ZT 4900 PRISTROJ_KOD 4912
KATEGORIE_ZT 4900 PRISTROJ_KOD 4913
KATEGORIE_ZT 4900 PRISTROJ_KOD 4914
KATEGORIE_ZT 4900 PRISTROJ_KOD 4915
KATEGORIE_ZT 4900 PRISTROJ_KOD 4916
KATEGORIE_ZT 4900 PRISTROJ_KOD 4917
KATEGORIE_ZT 5000 PRISTROJ_KOD 5001
KATEGORIE_ZT 5000 PRISTROJ_KOD 5002
KATEGORIE_ZT 5000 PRISTROJ_KOD 5003
KATEGORIE_ZT 5000 PRISTROJ_KOD 5004
KATEGORIE_ZT 5000 PRISTROJ_KOD 5005
KATEGORIE_ZT 5000 PRISTROJ_KOD 5006
KATEGORIE_ZT 5000 PRISTROJ_KOD 5007
KATEGORIE_ZT 5000 PRISTROJ_KOD 5008
KATEGORIE_ZT 5000 PRISTROJ_KOD 5009
KATEGORIE_ZT 5000 PRISTROJ_KOD 5010
KATEGORIE_ZT 5000 PRISTROJ_KOD 5011
KATEGORIE_ZT 5000 PRISTROJ_KOD 5012
KATEGORIE_ZT 5000 PRISTROJ_KOD 5013
KATEGORIE_ZT 5000 PRISTROJ_KOD 5014
KATEGORIE_ZT 5000 PRISTROJ_KOD 5015
KATEGORIE_ZT 5000 PRISTROJ_KOD 5016
KATEGORIE_ZT 5000 PRISTROJ_KOD 5017
KATEGORIE_ZT 5000 PRISTROJ_KOD 5018
KATEGORIE_ZT 5000 PRISTROJ_KOD 5019
KATEGORIE_ZT 5000 PRISTROJ_KOD 5020
KATEGORIE_ZT 5000 PRISTROJ_KOD 5021
KATEGORIE_ZT 5000 PRISTROJ_KOD 5022
KATEGORIE_ZT 5000 PRISTROJ_KOD 5023
KATEGORIE_ZT 5000 PRISTROJ_KOD 5024
KATEGORIE_ZT 5000 PRISTROJ_KOD 5025
KATEGORIE_ZT 5000 PRISTROJ_KOD 5026
KATEGORIE_ZT 5000 PRISTROJ_KOD 5027
KATEGORIE_ZT 5000 PRISTROJ_KOD 5028
KATEGORIE_ZT 5000 PRISTROJ_KOD 5029
KATEGORIE_ZT 5000 PRISTROJ_KOD 5030
KATEGORIE_ZT 5100 PRISTROJ_KOD 5101
KATEGORIE_ZT 5100 PRISTROJ_KOD 5102
KATEGORIE_ZT 5200 PRISTROJ_KOD 5201
KATEGORIE_ZT 5200 PRISTROJ_KOD 5202
KATEGORIE_ZT 5200 PRISTROJ_KOD 5203
KATEGORIE_ZT 5200 PRISTROJ_KOD 5204
KATEGORIE_ZT 5200 PRISTROJ_KOD 5205
KATEGORIE_ZT 5200 PRISTROJ_KOD 5206
KATEGORIE_ZT 5200 PRISTROJ_KOD 5207
KATEGORIE_ZT 5200 PRISTROJ_KOD 5208
KATEGORIE_ZT 5200 PRISTROJ_KOD 5209
KATEGORIE_ZT 5200 PRISTROJ_KOD 5210
KATEGORIE_ZT 5300 PRISTROJ_KOD 5301
KATEGORIE_ZT 5400 PRISTROJ_KOD 5401
KATEGORIE_ZT 5500 PRISTROJ_KOD 5501
KATEGORIE_ZT 5500 PRISTROJ_KOD 5502
KATEGORIE_ZT 5500 PRISTROJ_KOD 5503
KATEGORIE_ZT 5500 PRISTROJ_KOD 5504
KATEGORIE_ZT 5500 PRISTROJ_KOD 5505
KATEGORIE_ZT 5600 PRISTROJ_KOD 5601
KATEGORIE_ZT 5700 PRISTROJ_KOD 5701
KATEGORIE_ZT 5800 PRISTROJ_KOD 5801
KATEGORIE_ZT 5800 PRISTROJ_KOD 5802
KATEGORIE_ZT 5900 PRISTROJ_KOD 5901
KATEGORIE_ZT 5900 PRISTROJ_KOD 5902
KATEGORIE_ZT 5900 PRISTROJ_KOD 5903
KATEGORIE_ZT 5900 PRISTROJ_KOD 5904
KATEGORIE_ZT 5900 PRISTROJ_KOD 5905
KATEGORIE_ZT 5900 PRISTROJ_KOD 5906
KATEGORIE_ZT 5900 PRISTROJ_KOD 5907
KATEGORIE_ZT 6000 PRISTROJ_KOD 6001
KATEGORIE_ZT 6000 PRISTROJ_KOD 6002
KATEGORIE_ZT 6000 PRISTROJ_KOD 6003
KATEGORIE_ZT 6100 PRISTROJ_KOD 6101
KATEGORIE_ZT 6100 PRISTROJ_KOD 6102
KATEGORIE_ZT 6200 PRISTROJ_KOD 6201
KATEGORIE_ZT 6300 PRISTROJ_KOD 6301
KATEGORIE_ZT 6400 PRISTROJ_KOD 6401
KATEGORIE_ZT 6500 PRISTROJ_KOD 6501
KATEGORIE_ZT 6600 PRISTROJ_KOD 6601
KATEGORIE_ZT 6600 PRISTROJ_KOD 6602
KATEGORIE_ZT 6600 PRISTROJ_KOD 6603
KATEGORIE_ZT 6600 PRISTROJ_KOD 6604
KATEGORIE_ZT 6600 PRISTROJ_KOD 6605
KATEGORIE_ZT 6600 PRISTROJ_KOD 6606
KATEGORIE_ZT 6600 PRISTROJ_KOD 6607
KATEGORIE_ZT 6700 PRISTROJ_KOD 6701
KATEGORIE_ZT 6800 PRISTROJ_KOD 6801
KATEGORIE_ZT 6800 PRISTROJ_KOD 6802
KATEGORIE_ZT 6800 PRISTROJ_KOD 6803
KATEGORIE_ZT 6800 PRISTROJ_KOD 6804
KATEGORIE_ZT 6800 PRISTROJ_KOD 6805
KATEGORIE_ZT 6800 PRISTROJ_KOD 6806
KATEGORIE_ZT 6800 PRISTROJ_KOD 6807
KATEGORIE_ZT 6800 PRISTROJ_KOD 6808
KATEGORIE_ZT 6800 PRISTROJ_KOD 6809
KATEGORIE_ZT 6800 PRISTROJ_KOD 6810
KATEGORIE_ZT 6800 PRISTROJ_KOD 6811
KATEGORIE_ZT 6800 PRISTROJ_KOD 6812
KATEGORIE_ZT 6800 PRISTROJ_KOD 6813
KATEGORIE_ZT 6800 PRISTROJ_KOD 6814
KATEGORIE_ZT 9900 PRISTROJ_KOD 9999