Rozhranie: Z12_12 Hlásenie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania

Typ záznamu Z12_12

Rozhranie platí od roku 2016

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_Z12_12 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_Z12_12 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo zariadenia 0_Z12_12 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód PZS 0_Z12_12 4 1  
CISP_TYPCHOR     varchar 2   Typ choroby 0_Z12_12 7 1  
CISP_SPECIF_CHOR     varchar 2   Špecifikácia choroby 0_Z12_12 8 1  
E_MAIL     varchar 128   e-mail SJ 0_Z12_12 9 1  
PRIEZVISKO_VYPL     varchar 60   Priezvisko vyplňovateľa hlásenia 0_Z12_12 10 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo 1 1 1  
ICO_VZNIK_OCHOR     varchar 8   Ičo organizácie vzniku ochorenia 1 4 1  
EKO_AKTIV_ZAM     varchar 2   Ekonomická aktivita zamestnávateľa 1 5 1  
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta 1 7 1 ÁNO
PACVEK     integer 3   Vek pacienta pri zistení ochorenia 1 8 1 ÁNO
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie pacienta 1 9 1 ÁNO
CISR_CHP_2     varchar 4   Zoznam chorôb z povolania 2 1 1  
DIAG     varchar 5   Kód diagnózy 2 2 1  
DAT_PRVEHO_ZISTENIA     date     Dátum prvého zistenia 2 3 1  
PACDATVYK   ÁNO date     Dátum priznania 2 4 1  
ZAVAZ_CHOR_AK_FOR     varchar 3   Závažnosť choroby pri akútnej forme 2 5 1  
ZAVAZ_CHOR_CHR_FOR     integer 4   Závažnosť choroby pri chronickej forme 2 6 1  
VEDL_DIAG     varchar 10   Expozícia - príčinný faktor 2 7 1  
PDG_KLIN     varchar 3   Expozícia - produkt podľa použitia 2 8 1  
DLZKA_EXPO_SKOD_FAKT     varchar 4   Dĺžka expozície škodlivým faktorom 2 9 1  
SCHOP_VYKON_PRACE     varchar 2   Schopnosť doterajšieho výkonu práce 2 10 1  
ROK_PRIZNANIA     varchar 4   Rok priznania 2 11 1 ÁNO
IDENTIFZAR     varchar 8   Identifikátor zariadenia 0_Z12_12 5 1 ÁNO
ZARIADENIE_NAZOV     varchar 150   Názov zariadenia 0_Z12_12 6 1 ÁNO
ZAM_POSTIH_2     varchar 2   Zamestnanie postihnutého pacienta 1 6 1  
PRAC_KATEGORIA     varchar 3   Pracovná kategória 1 10 1  
ORG_VZNIK_OCH_ST     varchar 12   Sídlo organizácie vzniku ochorenia 1 3 1  
TB_PAC__ST     varchar 12   Trvalé bydlisko pacienta 1 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
100 " Ak hodnota položkyTyp choroby je rovná 01 a položka Špecifikácia choroby je rovná 01, potom položka Závažnosť choroby pri akútnej forme musí nadobúdať hodnoty A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A09, 000, 999 !" Check ( IF (R7S1=='01' AND R8S1=='01', M2R5S1<>'B00' AND M2R5S1<>'B01' AND M2R5S1<>'B02' AND M2R5S1<>'B03' AND M2R5S1<>'B04' AND M2R5S1<>'B05' AND M2R5S1<>'B06' AND M2R5S1<>'998' ,TRUE) ) 0_Z12_12     M2R5S1  
101 " Ak hodnota položkyTyp choroby je rovná 01 a položka Špecifikácia choroby je rovná 02, potom položka Závažnosť choroby pri akútnej forme nesmie byť vyplnená !" Check ( IF (R7S1=='01' AND R8S1=='02', ISNULL (M2R5S1) ,TRUE) ) 0_Z12_12     M2R5S1  
102 "Položka Špecifikácia choroby musí byť vyplnená!" CHECK (NOT ISNULL(R8S1)) 0_Z12_12     R8S1  
103 "Položka Typ choroby musí byť vyplnená!" CHECK(NOT ISNULL(R7S1)) 0_Z12_12     R7S1  
104 " Ak hodnota položky Typ choroby je rovná 01 a položka Špecifikácia choroby je rovná 02 potom položka Závažnosť choroby pri chronickej forme nesmie byť rovná '9998' !" Check ( IF (R7S1=='01' AND R8S1=='02', M2R6S1<>9998 ,TRUE) ) 0_Z12_12     M2R6S1  
105 " Ak hodnota položky Špecifikácia choroby je rovná 02, potom položka Závažnosť choroby pri chronickej forme musí byť vyplnená a položka Závažnosť choroby pri akútnej forme nesmie byť vyplnená !" Check ( IF (R8S1=='02' , ISNULL(M2R5S1) AND NOT ISNULL(M2R6S1),TRUE) ) 0_Z12_12     M2R6S1  
106 " Ak hodnota položky Typ choroby je rovná 01 a položka Špecifikácia choroby je rovná 04 potom položka Závažnosť choroby pri akútnej forme musí byť rovná '998' !" Check ( IF (R7S1=='01' AND R8S1=='04' , M2R5S1=='998' ,TRUE) ) 0_Z12_12     M2R5S1  
107 "Modul 0_Z12_12: Ak hodnota položkyTyp choroby je rovná 01, tak položka Špecifikácia choroby nesmie byť rovná 09 !" Check ( IF (R7S1=='01', R8S1<>'09' , TRUE) ) 0_Z12_12     R8S1  
108 " Ak hodnota položkyTyp choroby je rovná 02, potom položka Závažnosť choroby pri chronickej forme nesmie byť vyplnená !" Check ( IF (R7S1=='02' , ISNULL (M2R6S1) ,TRUE) ) 0_Z12_12     M2R6S1  
109 " Ak hodnota položky Typ choroby je rovná 02, potom položka Závažnosť choroby pri akútnej forme nesmie byť vyplnená !" Check ( IF (R7S1=='02' , ISNULL (M2R5S1) ,TRUE) ) 0_Z12_12     M2R5S1  
110 " Ak hodnota položkyTyp choroby je rovná 01 a položka Špecifikácia choroby je rovná 02, potom položka Závažnosť choroby pri chronickej forme nesmie byť vyplnená !" Check ( IF (R7S1=='01' AND R8S1=='01', ISNULL (M2R6S1) ,TRUE) ) 0_Z12_12     M2R6S1  
111 " Ak hodnota položky Špecifikácia choroby je rovná 01, potom položka Závažnosť choroby pri akútnej forme musí byť vyplnená a položka Závažnosť choroby pri chronickej forme nesmie byť vyplnená !" Check ( IF (R8S1=='01' , NOT ISNULL(M2R5S1) AND ISNULL(M2R6S1),TRUE) ) 0_Z12_12     M2R5S1  
112 " Ak hodnota položky Typ choroby je rovná 01 a položka Špecifikácia choroby je rovná 03, potom položka Závažnosť choroby pri akútnej forme musí byť rovná '998' !" Check ( IF (R7S1=='01' AND R8S1=='03' , M2R5S1=='998' ,TRUE) ) 0_Z12_12     M2R5S1  
113 "Modul 0_Z12_12: Ak hodnota položkyTyp choroby je rovná 02, tak položka Špecifikácia choroby je rovná 09 !" Check ( IF (R7S1=='02', R8S1=='09' , TRUE) ) 0_Z12_12     R8S1  
200 "Modul 1 - Položka Ekonomická aktivita - musí byť vyplnená!" Check(NOT ISNULL(M1R5S1)) 1     M1R5S1  
201 "Rodné číslo pacienta je nekorektne zadané - vek pacienta nie je dopočítaný!" CHECK(NOT ISNULL(M1R8S1)) 1     M1R8S1  
202 "Vek pacienta musí byť vyšší ako 0 rokov!" CHECK( NOT ISNULL(M1R8S1) AND M1R8S1<>777) 1     R8S1  
203 "Pozor! Treba overiť, či vek pacienta je naozaj nad 100 rokov!" CHECK(IF(R8S1<>'999' AND R8S1<>'777' AND NOT ISNULL(M1R8S1), (M1R8S1<>999) AND M1R8S1<100 , TRUE)) 1     M1R8S1 ÁNO
204 "Položka Kategória práce nesmie byť prázdna!" CHECK(NOT ISNULL(M1R10S1)) 1     M1R10S1  
205 "Modul 1 - Položka Zamestnanie postihnutého - musí byť vyplnená!" CHECK(NOT ISNULL(M1R6S1)) 1     M1R6S1  
206 "Podozrivo nízky vek !" Check ( R8S1 > 18 ) 1     M1R8S1 ÁNO
207 "Položka Bydlisko trvalé musí byť vyplnená!" CHECK(NOT ISNULL(R2S1)) 1     M1R2S1  
208 "Položka Právnická alebo fyzická osoba, kde choroba z povolania vznikla, musí byť vyplnená!" CHECK(NOT ISNULL(R3S1)) 1     M1R3S1  
300 "Modul 2 - V položke 'Dĺžka expozície škodlivým faktorom' môžu prvé dve číslice nadobúdať hodnoty len od 00 do 12 ! " CHECK(IF(NOT ISNULL(R9S1) , SUBSTR(R9S1,1,2)<=12 , TRUE )) 2     R9S1  
301 "Modul 2 - Položka Expozícia-produkt podľa použitia - musí byť vyplnená!" CHECK(NOT ISNULL(R8S1)) 2     R8S1  
302 "Modul 2 - Položka Expozícia-príčinný faktor - musí byť vyplnená!" CHECK(NOT ISNULL(R7S1)) 2     R7S1  
304 "Modul 2 - Položka Diagnóza - musí byť vyplnená!" CHECK(NOT ISNULL(R2S1)) 2     R2S1  
305 "Modul 2 - Položka zo zoznamu CHzP - musí byť vyplnená!" CHECK(NOT ISNULL(R1S1)) 2     R1S1  
306 "Medzimodulová kontrola: Rok spracovania sa musí rovnať roku priznania. /M2R11==M0_Z12_12R1/" CHECK(M2R11S1==M0_Z12_12R1S1) 2     M0_Z12_12R1S1  
307 "Modul 2 - V položke 'Dĺžka expozície škodlivým faktorom' môžu druhé dve číslice nadobúdať hodnoty len od veku pacienta ! " CHECK(IF(NOT ISNULL(R9S1) , SUBSTR(R9S1,3,2)<=M1R8S1 , TRUE )) 2     R9S1  
308 "Dátum v položke Dátum uznania musí byť >= ako dátum v položke Dátum prvého zistenia" Check ( R4S1>=R3S1 ) 2     R4S1  
600 Modul 1: Overte korektnosť rodného čísla pacienta na preklepy na riadku R1. /PACRC/. So zle uvedeným rodným číslom súvisí aj možnosť zlého dopočítania dátumu narodenia, veku, či pohlavia pacienta. check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0_Z12_12", "ROK_SPRAC", "1", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}]) 1     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):