Rozhranie: P03 Ročný výkaz o prírodných liečebných kúpeľoch

Typ záznamu P03

Rozhranie platí od roku 2015

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_P03 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_P03 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_P03 3 1  
IDENTIFZAR ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikátor zariadenia 0_P03 4 1  
NAZZAR   ÁNO varchar 150   Názov zariadenia 0_P03 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_P03 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_P03 8 1  
EMAIL     varchar 128   e-mail zostavovateľa 0_P03 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_P03 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_P03 11 1  
SIDZAR_OBEC_KOD_ST   ÁNO varchar 12   Obec zariadenia 0_P03 6 1  
POS_LIEC_SL_OB_SP     integer 10   PosteleLiečebnéÚčelyVSledovanomObdobíSpolu 2203 1 1  
OS_DNI_SP     integer 10   PočetOšetrovacíchDní-LiečebnýchSpolu 2203 1 2  
OS_DNI_POBYT_SP     integer 10   PočetOšetrovacíchDní-PobytovýchSpolu 2203 1 3  
OS_DNI_UBYT_SP     integer 10   PočetOšetrovacíchDní-UbytovacíchSpolu 2203 1 4  
OS_DNI_SKUT_KAP_SP     integer 10   PočetOšetrovacíchDní-SkutočnáKapacitaSpolu 2203 1 5  
APL_LIEC_AKS_MTK     integer 10   AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-MinerálneTermálneKúpele 3404 1 1  
APL_LIEC_UKS_MTK     integer 10   AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-MinerálneTermálneKúpele 3404 1 2  
APL_LIEC_AKS_PEL     integer 10   AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-PeloidnéVýkony 3404 2 1  
APL_LIEC_UKS_PEL     integer 10   AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-PeloidnéVýkony 3404 2 2  
APL_LIEC_AKS_OST_LPZ     integer 10   AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-OstatnéLiečebnéPrírZdroje 3404 3 1  
APL_LIEC_UKS_OST_LPZ     integer 10   AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-OstatnéLiečebnéPrírZdroje 3404 3 2  
APL_LIEC_AKS_VOD_MAS     integer 10   AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-VodoliečbaMasáže 3404 4 1  
APL_LIEC_UKS_VOD_MAS     integer 10   AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-VodoliečbaMasáže 3404 4 2  
APL_LIEC_AKS_REH     integer 10   AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-Rehabilitácie 3404 5 1  
APL_LIEC_UKS_REH     integer 10   AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-Rehabilitácie 3404 5 2  
APL_LIEC_AKS_ELKFV     integer 10   AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-ElektrofyzikálneVýkony 3404 6 1  
APL_LIEC_UKS_ELKFV     integer 10   AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-ElektrofyzikálneVýkony 3404 6 2  
APL_LIEC_AKS_INH     integer 10   AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-Inhalácie 3404 7 1  
APL_LIEC_UKS_INH     integer 10   AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-Inhalácie 3404 7 2  
APL_LIEC_AKS_UMK     integer 10   AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-UmeléKúpele 3404 8 1  
APL_LIEC_UKS_UMK     integer 10   AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-UmeléKúpele 3404 8 2  
APL_LIEC_AKS_OST     integer 10   AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-OstatnéKúpeľnéVýkony 3404 9 1  
APL_LIEC_UKS_OST     integer 10   AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-OstatnéKúpeľnéVýkony 3404 9 2  
APL_LIEC_AKS_INE     integer 10   AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-InéVýkony 3404 10 1  
APL_LIEC_UKS_INE     integer 10   AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-InéVýkony 3404 10 2  
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 2203: Skutočná posteľová kapacita v R1S5 /OS_DNI_SKUT_KAP_SP/ musí byť väčšia alebo rovná súčtu ošetrovacích, pobytových a ubytovacích dní /OS_DNI_SP+OS_DNI_POBYT_SP+OS_DNI_UBYT_SP/." Check (R1S5 >= R1S2 + R1S3 + R1S4) 2203     R1S5  
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):