Rozhranie: K02 Ročný výkaz o činnosti hematológie a transfúziológie - prac.SVLZ

Typ záznamu K02

Rozhranie platí od roku 2015

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_K02 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_K02 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_K02 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_K02 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_K02 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_K02 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_K02 8 1  
EMAIL     varchar 128   e-mail zostavovateľa 0_K02 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_K02 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_K02 11 1  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNO varchar 12   Obec sidla odborného útvaru 0_K02 6 1  
DAR_EVI_M     integer 10   DarcoviaEvidovaníK-31-12 3229 1 1  
DAR_EVI_Z     integer 10   DarcoviaEvidovaníK-31-12 3229 1 2  
DAR_AKT_PRAV_M     integer 10   DarcoviaAktívniPravidelní 3229 2 1  
DAR_AKT_PRAV_Z     integer 10   DarcoviaAktívniPravidelní 3229 2 2  
DAR_AKT_PRVO_M     integer 10   DarcoviaAktívniPrvodarcovia 3229 3 1  
DAR_AKT_PRVO_Z     integer 10   DarcoviaAktívniPrvodarcovia 3229 3 2  
VYS_DAR_PRAV     integer 10   VyšetreniaPravidelníDarcovia 3112 1 1  
VYS_DAR_PRVO     integer 10   VyšetreniaPrvodarcovia 3112 1 2  
VYS_DAR_AUTOL     integer 10   VyšetreniaAutológniDarcovia 3112 1 3  
VYS_VYRAD_DAR_PRAV     integer 10   VyšetreniaVyradeníPravidelníDarcovia 3112 2 1  
VYS_VYRAD_DAR_PRVO     integer 10   VyšetreniaVyradeníPrvodarcovia 3112 2 2  
VYS_VYRAD_DAR_AUTOL     integer 10   VyšetreniaVyradeníAutológniDarcovia 3112 2 3  
VYS_KRV_DAR_PRAV     integer 10   VyšetreniaKrvnáVzorkaPravidelníDarcovia 3112 3 1  
VYS_KRV_DAR_PRVO     integer 10   VyšetreniaKrvnáVzorkaPrvodarcovia 3112 3 2  
VYS_KRV_DAR_AUTOL     integer 10   VyšetreniaKrvnáVzorkaAutológniDarcovia 3112 3 3  
ODB_CE_KRV_DAR_DOB     integer 10   OdberyCeláKrvDobrovoľníDarcovia 3142 1 1  
ODB_CE_KRV_DAR_PLA     integer 10   OdberyCeláKrvPlateníDarcovia 3142 1 2  
ODB_CE_KRV_DAR_AUTOL     integer 10   OdberyCeláKrvAutológniDarcovia 3142 1 3  
ODB_PLAZ_DAR_DOB     integer 10   OdberyKrviniekPlazmaDobrovoľníDarcovia 3142 2 1  
ODB_PLAZ_DAR_PLA     integer 10   OdberyKrviniekPlazmaPlateníDarcovia 3142 2 2  
ODB_PLAZ_DAR_AUTOL     integer 10   OdberyKrviniekPlazmaAutológniDarcovia 3142 2 3  
ODB_ERYT_DAR_DOB     integer 10   OdberyKrviniekErytrocytyDobrovoľníDarcovia 3142 3 1  
ODB_ERYT_DAR_PLA     integer 10   OdberyKrviniekErytrocytyPlateníDarcovia 3142 3 2  
ODB_ERYT_DAR_AUTOL     integer 10   OdberyKrviniekErytrocytyAutológniDarcovia 3142 3 3  
ODB_TROM_DAR_DOB     integer 10   OdberyKrviniekTrombocytyDobrovoľníDarcovia 3142 4 1  
ODB_TROM_DAR_PLA     integer 10   OdberyKrviniekTrombocytyPlateníDarcovia 3142 4 2  
ODB_TROM_DAR_AUTOL     integer 10   OdberyKrviniekTrombocytyAutológniDarcovia 3142 4 3  
ODB_LEUK_DAR_DOB     integer 10   OdberyKrviniekLeukocytyDobrovoľníDarcovia 3142 5 1  
ODB_LEUK_DAR_PLA     integer 10   OdberyKrviniekLeukocytyPlateníDarcovia 3142 5 2  
ODB_LEUK_DAR_AUTOL     integer 10   OdberyKrviniekLeukocytyAutológniDarcovia 3142 5 3  
ODB_PKB_DAR_DOB     integer 10   OdberyKrviniekPerifKrvotvornéBunkyDobrovoľníDarcovia 3142 6 1  
ODB_PKB_DAR_PLA     integer 10   OdberyKrviniekPerifKrvotvornéBunkyPlateníDarcovia 3142 6 2  
ODB_PKB_DAR_AUTOL     integer 10   OdberyKrviniekPerifKrvotvornéBunkyAutológniDarcovia 3142 6 3  
CISV_HEM_VYSET_2     varchar 4 OK2_3121 LaboratórneVyšetreniaHaT 3121   1  
VYSL_PH     integer 10 OK2_3121 VyšetLaboratórnePacientHospitalizovaný 3121   2  
VYSL_PA     integer 10 OK2_3121 VyšetLaboratórnePacientAmbulantný 3121   3  
VYSL_DAR     integer 10 OK2_3121 VyšetLaboratórneDarca 3121   4  
VYSL_ERYT_LE     integer 10   VyšetLaboratórneErytrocytyLe 3122 1 1  
VYSL_ERYT_LE_NK     integer 10   VyšetLaboratórneErytrocytyLeNagoetteKomôrka 3122 1 2  
VYSL_ERYT_TR     integer 10   VyšetLaboratórneErytrocytyTr 3122 1 3  
VYSL_ERYT_HTK     integer 10   VyšetLaboratórneErytrocytyHtk 3122 1 4  
VYSL_ERYT_HB     integer 10   VyšetLaboratórneErytrocytyHb 3122 1 5  
VYSL_ERYT_FVIII     integer 10   VyšetLaboratórneErytrocyty-fVIII 3122 1 6  
VYSL_ERYT_CB     integer 10   VyšetLaboratórneErytrocytyC.B. 3122 1 7  
VYSL_ERYT_VOL_HB     integer 10   VyšetLaboratórneErytrocytyVoľnýHb 3122 1 8  
VYSL_ERYT_STER     integer 10   VyšetLaboratórneErytrocytySterilita 3122 1 9  
VYSL_TROM_LE     integer 10   VyšetLaboratórneTrombocytyLe 3122 2 1  
VYSL_TROM_LE_NK     integer 10   VyšetLaboratórneTrombocytyLeNagoetteKomôrka 3122 2 2  
VYSL_TROM_TR     integer 10   VyšetLaboratórneTrombocytyTr 3122 2 3  
VYSL_TROM_HTK     integer 10   VyšetLaboratórneTrombocytyHtk 3122 2 4  
VYSL_TROM_HB     integer 10   VyšetLaboratórneTrombocytyHb 3122 2 5  
VYSL_TROM_FVIII     integer 10   VyšetLaboratórneTrombocyty-fVIII 3122 2 6  
VYSL_TROM_CB     integer 10   VyšetLaboratórneTrombocytyC.B. 3122 2 7  
VYSL_TROM_VOL_HB     integer 10   VyšetLaboratórneTrombocytyVoľnýHb 3122 2 8  
VYSL_TROM_STER     integer 10   VyšetLaboratórneTrombocytySterilita 3122 2 9  
VYSL_PLAZ_LE     integer 10   VyšetLaboratórnePlazmaLe 3122 3 1  
VYSL_PLAZ_LE_NK     integer 10   VyšetLaboratórnePlazmaLeNagoetteKomôrka 3122 3 2  
VYSL_PLAZ_TR     integer 10   VyšetLaboratórnePlazmaTr 3122 3 3  
VYSL_PLAZ_HTK     integer 10   VyšetLaboratórnePlazmaHtk 3122 3 4  
VYSL_PLAZ_HB     integer 10   VyšetLaboratórnePlazmaHb 3122 3 5  
VYSL_PLAZ_FVIII     integer 10   VyšetLaboratórnePlazma-fVIII 3122 3 6  
VYSL_PLAZ_CB     integer 10   VyšetLaboratórnePlazmaC.B. 3122 3 7  
VYSL_PLAZ_VOL_HB     integer 10   VyšetLaboratórnePlazmaVoľnýHb 3122 3 8  
VYSL_PLAZ_STER     integer 10   VyšetLaboratórnePlazmaSterilita 3122 3 9  
CISV_TRANS_LIEKY_1     varchar 2 OK2_3233 TransfúzneLieky1 3233 1    
REAK_HEMO_ABO     integer 10 OK2_3233 ReakcieTransfúzneHemolytickéABO 3233 2    
REAK_HEMO_INA_INKOM     integer 10 OK2_3233 ReakcieTransfúzneHemolytickéInáInkompatibilita 3233 3    
REAK_HEMO_NEIMU     integer 10 OK2_3233 ReakcieTransfúzneHemolytickéNeimúnne 3233 4    
REAK_HORUC     integer 10 OK2_3233 ReakcieTransfúzneHorúčaté 3233 5    
REAK_ALERG     integer 10 OK2_3233 ReakcieTransfúzneAlergické 3233 6    
REAK_TRALI     integer 10 OK2_3233 ReakcieTransfúzneTRALI 3233 7    
REAK_PTP     integer 10 OK2_3233 ReakcieTransfúznePTP 3233 8    
REAK_GVHD     integer 10 OK2_3233 ReakcieTransfúzneGVHD 3233 9    
REAK_BAKTER     integer 10 OK2_3233 ReakcieTransfúzneBakteriálne 3233 10    
REAK_VIRUS     integer 10 OK2_3233 ReakcieTransfúzneVírusové 3233 11    
REAK_PARAZ     integer 10 OK2_3233 ReakcieTransfúzneParazitárne 3233 12    
REAK_INE     integer 10 OK2_3233 ReakcieTransfúzneIné 3233 13    
CISV_TRANS_LIEKY_2_3     varchar 3 OK2_4303 TransfúzneLieky2 4303 1    
LIEK_TU_INTER     float 1 OK2_4303 LiekT.U.SpotrebaInternáMedicína 4303 2    
LIEK_TU_HEMAT     float 1 OK2_4303 LiekT.U.SpotrebaHematológia 4303 3    
LIEK_TU_JIS_ARO_DOS     float 1 OK2_4303 LiekT.U.SpotrebaJIS-ARO-Dospelí 4303 4    
LIEK_TU_PED     float 1 OK2_4303 LiekT.U.SpotrebaPediatria 4303 5    
LIEK_TU_JIS_ARO_PED     float 1 OK2_4303 LiekT.U.SpotrebaJIS-ARO-Pediatria 4303 6    
LIEK_TU_URAZ     float 1 OK2_4303 LiekT.U.SpotrebaÚrazováChirurgia 4303 7    
LIEK_TU_ORTOP     float 1 OK2_4303 LiekT.U.SpotrebaOrtopédia 4303 8    
LIEK_TU_KARDIO     float 1 OK2_4303 LiekT.U.SpotrebaKardiochirurgia 4303 9    
LIEK_TU_TRANS     float 1 OK2_4303 LiekT.U.SpotrebaTransplantačnáChirurgia 4303 10    
LIEK_TU_GYN_POR     float 1 OK2_4303 LiekT.U.SpotrebaGynekológiaPôrodníctvo 4303 11    
LIEK_TU_INE_CHIR     float 1 OK2_4303 LiekT.U.SpotrebaInéChirurgickéOdbory 4303 12    
LIEK_TU_ONKO_DOS     float 1 OK2_4303 LiekT.U.SpotrebaOnkológiaDospelí 4303 13    
LIEK_TU_ONKO_DE     float 1 OK2_4303 LiekT.U.SpotrebaOnkológiaDeti 4303 14    
LIEK_TU_DIAL     float 1 OK2_4303 LiekT.U.SpotrebaDialýza 4303 15    
LIEK_TU_OST     float 1 OK2_4303 LiekT.U.SpotrebaOstatné 4303 16    
CISV_TRANS_LIEKY_2_1     varchar 3 OK2_4301 TransfúzneLieky2 4301 1    
LIEK_TU_ZVYSOK     float 1 OK2_4301 LiekT.U.ZvyšokZPredchádzajúcehoRoka 4301 2    
LIEK_TU_VYR_VO     float 1 OK2_4301 LiekT.U.VýrobaVlastnéOdbery 4301 3    
LIEK_TU_VYR_NAK_NCK     float 1 OK2_4301 LiekT.U.VýrobaNakúpenáNevyšetrenáCeláKrv 4301 4    
LIEK_TU_NAK_PRES     float 1 OK2_4301 LiekT.U.NákupPresun 4301 5    
LIEK_TU_PRED_PRES     float 1 OK2_4301 LiekT.U.PredajPresun 4301 6    
LIEK_TU_EXPE_VLZ     float 1 OK2_4301 LiekT.U.ExpedíciaVoVlastnomZariadení 4301 7    
LIEK_TU_ZNEH_EXP     float 1 OK2_4301 LiekT.U.ZnehodnotenéExpirované 4301 8    
LIEK_TU_ZNEH_INE     float 1 OK2_4301 LiekT.U.ZnehodnotenéIné 4301 9    
LIEK_TU_ZOSTATOK     float 1 OK2_4301 LiekT.U.ZostatokNaKonciRoka 4301 10    
CISV_TRANS_LIEKY_2_2     varchar 3 OK2_4302 TransfúzneLieky2 4302   1  
LIEK_TU_VYR     float 1 OK2_4302 LiekT.U.Vyrobený 4302   2  
LIEK_TU_EXPE     float 1 OK2_4302 LiekT.U.Expedovaný 4302   3  
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  
DARC_INFEKCIE     varchar 2 OK2_3238 DarcoviaInfekcie 3238   1  
DARC_PRAV_DAR     integer 10 OK2_3238 DarcoviaOdberPravidelnýchDarcov 3238   2  
DARC_PRAV_DAR_RE     integer 10 OK2_3238 DarcoviaOdberPravidelnýchDarcovReaktívne 3238   3  
DARC_PRAV_DAR_RE_PK     integer 10 OK2_3238 DarcoviaOdberPravidelnýchDarcovReaktívnePozitívKonfirm 3238   4  
DARC_PRVO_DAR     integer 10 OK2_3238 DarcoviaOdberPrvodarcov 3238   5  
DARC_PRVO_DAR_RE     integer 10 OK2_3238 DarcoviaOdberPrvodarcovReaktívne 3238   6  
DARC_PRVO_DAR_RE_PK     integer 10 OK2_3238 DarcoviaOdberPrvodarcovReaktívnePozitívKonfirm 3238   7  
DARC_AUTOL_DAR     integer 10 OK2_3238 DarcoviaOdberAutológnychDarcov 3238   8  
DARC_AUTOL_DAR_RE     integer 10 OK2_3238 DarcoviaOdberAutológnychDarcovReaktívne 3238   9  
DARC_AUTOL_DAR_RE_PK     integer 10 OK2_3238 DarcoviaOdberAutológnychDarcovReaktívnePozitívKonfirm 3238   10  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3112: Počet vyšetrených darcov krvi v R1S"+j+" /VYS_DAR_*/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyradených darcov v R2S"+j+" /VYS_VYRAD_DAR_*/." Forcheck(j, R1Sj >= R2Sj) 3112 j={1-3}   R1Sj  
2 "Modul 3238: Počet vyšetrených pravidelných darcov krvi v R"+i+"S2 /DARC_PRAV_DAR/ musí byť väčší alebo rovný počtu reaktívnych pravidelných darcov v R"+i+"S3 /DARC_PRAV_DAR_RE/." Forcheck(i, RiS2 >= RiS3) 3238 i={1-PR}   RiS2  
3 "Modul 3238: Počet reaktívnych pravidelných darcov krvi v R"+i+"S3 /DARC_PRAV_DAR_RE/ musí byť väčší alebo rovný počtu pozitívne konfirmovaných pravidelných darcov v R"+i+"S4 /DARC_PRAV_DAR_RE_PK/." Forcheck(i, RiS3 >= RiS4) 3238 i={1-PR}   RiS3  
4 "Modul 3238: Počet vyšetrených prvodarcov v R"+i+"S5 /DARC_PRVO_DAR/ musí byť väčší alebo rovný počtu reaktívnych prvodarcov v R"+i+"S6 /DARC_PRVO_DAR_RE/." Forcheck(i, RiS5 >= RiS6) 3238 i={1-PR}   RiS5  
5 "Modul 3238: Počet reaktívnych prvodarcov v R"+i+"S6 /DARC_PRVO_DAR_RE/ musí byť väčší alebo rovný počtu pozitívne konfirmovaných prvodarcov v R"+i+"S7 /DARC_PRVO_DAR_RE_PK/." Forcheck(i, RiS6 >= RiS7) 3238 i={1-PR}   RiS6  
6 "Modul 3238: Počet vyšetrených autológnych darcov krvi v R"+i+"S8 /DARC_AUTOL_DAR/ musí byť väčší alebo rovný počtu reaktívnych autológnych darcov v R"+i+"S9 /DARC_AUTOL_DAR_RE/." Forcheck(i, RiS8 >= RiS9) 3238 i={1-PR}   RiS8  
7 "Modul 3238: Počet reaktívnych autológnych darcov krvi v R"+i+"S9 /DARC_AUTOL_DAR_RE/ musí byť väčší alebo rovný počtu pozitívne konfirmovaných autológnych darcov v R"+i+"S10 /DARC_AUTOL_DAR_RE_PK/." Forcheck(i, RiS9 >= RiS10) 3238 i={1-PR}   RiS9  
8 "Modul 4301: Zostatok transfúznych liekov na konci roka v R10S"+j+" sa musí rovnať R2S"+j+" + R3S"+j+" + R4S"+j+" + R5S"+j+" - R6S"+j+" - R7S"+j+" - R8S"+j+" - R9S"+j Forcheck(j, (R10Sj==((R2Sj + R3Sj + R4Sj + R5Sj) - (R6Sj + R7Sj + R8Sj + R9Sj)))) 4301 j={1-PS}   R10Sj  
9 "Medzimodulová kontrola: Počet aktívnych prvodarcov /muži + ženy/ v m.3229 v R3 /DAR_AKT_PRVO_M + DAR_AKT_PRVO_Z/ musí byť rovný počtu uvádzaných vyšetrení prvodarcov za riadky R1 a R2 v m.3112, [R1S2-R2S2] /VYS_DAR_PRVO - VYS_VYRAD_DAR_PRVO/." Check (M3112R1S2-M3112R2S2==M3229R3S1+M3229R3S2) 3229     R3S1; R3S2  
10 "Medzimodulová kontrola: Počet vyšetrení pravidelných darcov a prvodarcov {bez vyradených} v m.3112 musí byť rovný počtu odberov vykonaných dobrovoľným a plateným darcom v m.3142 {súčet riadkov v S1+S2}." Check (M3112R1S1+M3112R1S2-M3112R2S1-M3112R2S2==SSum (i,j, M3142RiSj)) 3142 i={1-6}; j={1-2}      
11 "Medzimodulová kontrola: Počet vyšetrení autológnych darcov v m.3112 v S3 /VYS_DAR_AUTOL-VYS_VYRAD_DAR_AUTOL/ musí byť rovný počtu odberov vykonaných autológnym darcom v m.3142 v S3 /ODB_*_DAR_AUTOL/." Check (M3112R1S3-M3112R2S3==Sum (i, M3142RiS3)) 3142 i={1-6}      
12 "Medzimodulová kontrola: Výroba celej krvi na hemoterapiu v m.4301 [R3+R4]S2 /LIEK_TU_VYR_VO + LIEK_TU_VYR_NAK_NCK/ musí byť väčšia alebo rovná vyrobenej celej krvi deleukotizovanej v m.4302 v R1S2 /LIEK_TU_VYR/." Check (M4301R3S2+M4301R4S2 >=M4302R1S2) 4301     M4302R1S2  
13 "Medzimodulová kontrola: Výroba erytrocytových prípravkov v m.4301 [R3+R4]S3 /LIEK_TU_VYR_VO + LIEK_TU_VYR_NAK_NCK/ musí byť rovná vyrobeným erytrocytovým prípravkom v m.4302 [R2 až R10]S2 /LIEK_TU_VYR/." Check (M4301R3S3+M4301R4S3 ==Sum(i, M4302RiS2)) 4302 i={2-10}   M4302R2S2  
14 "Medzimodulová kontrola: Výroba trombocytov z celej krvi v m.4301 [R3+R4]S4 /LIEK_TU_VYR_VO + LIEK_TU_VYR_NAK_NCK/ musí byť väčšia alebo rovná vyrobeným trombocytom z celej krvi poolovaným, deleukotizovaným v m.4302 v R12S2 /LIEK_TU_VYR/." Check (M4301R3S4+M4301R4S4 >=M4302R12S2) 4301     M4302R12S2  
15 "Medzimodulová kontrola: Výroba trombocytov z aferézy v m.4301 v R3S5 /LIEK_TU_VYR_VO/ musí byť väčšia alebo rovná vyrobeným trombocytom z aferézy deleukotizovaným v m.4302 v R13S2 /LIEK_TU_VYR/." Check (M4301R3S5 >= M4302R13S2) 4301     M4302R13S2  
16 "Medzimodulová kontrola: Výroba leukocytov v m.4301 [R3+R4]S6 /LIEK_TU_VYR_VO + LIEK_TU_VYR_NAK_NCK/ musí byť rovná vyrobeným leukocytom z aferézy a leukocytom z buffy coatu v m.4302 [R16+R17]S2 /LIEK_TU_VYR/." Check (M4301R3S6+M4301R4S6 == M4302R16S2+M4302R17S2) 4301     M4302R16S2; M4302R17S2  
17 "Medzimodulová kontrola: Výroba plazmy na hemoterapiu v m.4301 [R3+R4]S7 /LIEK_TU_VYR_VO + LIEK_TU_VYR_NAK_NCK/ musí byť väčšia alebo rovná vyrobenej plazme na hemoterapiu karantenizovanej v m.4302 v R18S2 /LIEK_TU_VYR/." Check (M4301R3S7+M4301R4S7 >=M4302R18S2) 4301     M4302R18S2  
18 "Medzimodulová kontrola: Expedícia celej krvi na hemoterapiu v m.4301 v R7S2 /LIEK_TU_EXPE_VLZ/ musí byť väčšia alebo rovná expedovanej celej krvi deleukotizovanej v m.4302 v R1S3 /LIEK_TU_EXPE/." Check (M4301R7S2 >= M4302R1S3) 4301     M4301R7S2  
19 "Medzimodulová kontrola: Expedícia erytrocytových prípravkov v m.4301 v R7S3 /LIEK_TU_EXPE_VLZ/ musí byť rovná expedovaným erytrocytovým prípravkom v m.4302 [R2 až R10]S3 /LIEK_TU_EXPE/." Check (M4301R7S3 ==Sum(i, M4302RiS3)) 4302 i={2-10}   M4301R7S3  
20 "Medzimodulová kontrola: Expedícia trombocytov z celej krvi v m.4301 v R7S4 /LIEK_TU_EXPE_VLZ/ musí byť väčšia alebo rovná expedovaným trombocytom z celej krvi poolovaným, deleukotizovaným v m.4302 v R12S3 /LIEK_TU_EXPE/." Check (M4301R7S4 >=M4302R12S3) 4301     M4301R7S4  
21 "Medzimodulová kontrola: Expedícia trombocytov z aferézy v m.4301 v R7S5 /LIEK_TU_EXPE_VLZ/ musí byť väčšia alebo rovná expedovaným trombocytom z aferézy deleukotizovaným v m.4302 v R13S3 /LIEK_TU_EXPE/." Check (M4301R7S5 >= M4302R13S3) 4301     M4301R7S5  
22 "Medzimodulová kontrola: Expedícia leukocytov v m.4301 v R7S6 /LIEK_TU_EXPE_VLZ/ musí byť rovná expedovaným leukocytom z aferézy a leukocytom z buffy coatu v m.4302 [R16+R17]S3 /LIEK_TU_EXPE/." Check (M4301R7S6 == M4302R16S3+M4302R17S3) 4301     M4301R7S6  
23 "Medzimodulová kontrola: Expedícia plazmy na hemoterapiu v m.4301 v R7S7 /LIEK_TU_EXPE_VLZ/ musí byť väčšia alebo rovná expedovanej plazme na hemoterapiu karantenizovanej v m.4302 v R18S3 /LIEK_TU_EXPE/." Check (M4301R7S7 >=M4302R18S3) 4301     M4301R7S7  
24 "Medzimodulová kontrola: Výroba plazmy na hemoterapiu v m.4301 [R3+R4]S7 /LIEK_TU_VYR_VO + LIEK_TU_VYR_NAK_NCK/ musí byť väčšia alebo rovná vyrobenej plazme na hemoterapiu vírusovo inaktivovanej v m.4302 v R19S2 /LIEK_TU_VYR/." Check (M4301R3S7+M4301R4S7 >=M4302R19S2) 4301     M4302R19S2  
25 "Medzimodulová kontrola: Expedícia plazmy na hemoterapiu v m.4301 v R7S7 /LIEK_TU_EXPE_VLZ/ musí byť väčšia alebo rovná expedovanej plazme na hemoterapiu vírusovo inaktivovanej v m.4302 v R19S3 /LIEK_TU_EXPE/." Check (M4301R7S7 >=M4302R19S3) 4301     M4301R7S7  
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):