Rozhranie: C01 Ročný výkaz o činnosti nukleárnej medicíny

Typ záznamu C01

Rozhranie platí od roku 2015

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_C01 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_C01 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_C01 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_C01 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_C01 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_C01 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_C01 8 1  
EMAIL     varchar 128   e-mail zostavovateľa 0_C01 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_C01 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_C01 11 1  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNO varchar 12   Obec sidla odborného útvaru 0_C01 6 1  
NAV_PA_0018     integer 10   NávštevyPacientAmbulantný-0-18 3104 1 1  
VYS_RDN_PA_0018     integer 10   VyšetreniaRádionuklidovéPacientAmbulantný-0-18 3104 1 2  
NAV_PA_19     integer 10   NávštevyPacientAmbulantný-19+ 3104 2 1  
VYS_RDN_PA_19     integer 10   VyšetreniaRádionuklidovéPacientAmbulantný-19+ 3104 2 2  
NAV_PH_0018     integer 10   NávštevyPacientHospitalizovaný-0-18 3104 3 1  
VYS_RDN_PH_0018     integer 10   VyšetreniaRádionuklidovéPacientHospitalizovaný-0-18 3104 3 2  
NAV_PH_19     integer 10   NávštevyPacientHospitalizovaný-19+ 3104 4 1  
VYS_RDN_PH_19     integer 10   VyšetreniaRádionuklidovéPacientHospitalizovaný-19+ 3104 4 2  
APL_LIEC_HYP_SZ_PA     integer 10   LiečbaHyperfunkcieŠtítnejŽľazy-PacientAmbulantný 3404 1 1  
APL_LIEC_HYP_SZ_PH     integer 10   LiečbaHyperfunkcieŠtítnejŽľazy-PacientHospitalizovaný 3404 1 2  
APL_LIEC_KAR_SZ_PA     integer 10   LiečbaKarcinómuŠtítnejŽľazy-PacientAmbulantný 3404 2 1  
APL_LIEC_KAR_SZ_PH     integer 10   LiečbaKarcinómuŠtítnejŽľazy-PacientHospitalizovaný 3404 2 2  
APL_LIEC_LYMF_PA     integer 10   LiečbaLymfómov-PacientAmbulantný 3404 3 1  
APL_LIEC_LYMF_PH     integer 10   LiečbaLymfómov-PacientHospitalizovaný 3404 3 2  
APL_LIEC_KOS_ME_PA     integer 10   LiečbaKostnýchMetastáz-PacientAmbulantný 3404 4 1  
APL_LIEC_KOS_ME_PH     integer 10   LiečbaKostnýchMetastáz-PacientHospitalizovaný 3404 4 2  
APL_LIEC_PEC_ME_PA     integer 10   LiečbaPečeňovýchMetastáz-PacientAmbulantný 3404 5 1  
APL_LIEC_PEC_ME_PH     integer 10   LiečbaPečeňovýchMetastáz-PacientHospitalizovaný 3404 5 2  
APL_LIEC_NEU_NAD_PA     integer 10   LiečbaNeuroendokrinnýchNádorov-PacientAmbulantný 3404 6 1  
APL_LIEC_NEU_NAD_PH     integer 10   LiečbaNeuroendokrinnýchNádorov-PacientHospitalizovaný 3404 6 2  
APL_LIEC_NAD_KT_PA     integer 10   LiečbaNádorovKrvotvornéhoTkaniva-PacientAmbulantný 3404 7 1  
APL_LIEC_NAD_KT_PH     integer 10   LiečbaNádorovKrvotvornéhoTkaniva-PacientHospitalizovaný 3404 7 2  
APL_LIEC_RADIOS_PA     integer 10   LiečbaRádiosinoviortéza-PacientAmbulantný 3404 8 1  
APL_LIEC_RADIOS_PH     integer 10   LiečbaRádiosinoviortéza-PacientHospitalizovaný 3404 8 2  
APL_LIEC_INA_RAD_PA     integer 10   LiečbaInýTypLiečbyRádiofarmakami-PacientAmbulantný 3404 9 1  
APL_LIEC_INA_RAD_PH     integer 10   LiečbaInýTypLiečbyRádiofarmakami-PacientHospitalizovaný 3404 9 2  
VYSL_RIA_HORM_HYPO     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-RIA-HormónyHypofýzy 3121 1 1  
VYSL_IRMA_HORM_HYPO     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-IRMA-HormónyHypofýzy 3121 1 2  
VYSL_ELISA_HORM_HYPO     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-ELISA-HormónyHypofýzy 3121 1 3  
VYSL_RIA_HORM_SZ     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-RIA-HormónyŠtítnejŽľazy 3121 2 1  
VYSL_IRMA_HORM_SZ     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-IRMA-HormónyŠtítnejŽľazy 3121 2 2  
VYSL_ELISA_HORM_SZ     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-ELISA-HormónyŠtítnejŽľazy 3121 2 3  
VYSL_RIA_INZU     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-RIA-Inzulín 3121 3 1  
VYSL_IRMA_INZU     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-IRMA-Inzulín 3121 3 2  
VYSL_ELISA_INZU     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-ELISA-Inzulín 3121 3 3  
VYSL_RIA_STE_HORM     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-RIA-SteroidnéHormóny 3121 4 1  
VYSL_IRMA_STE_HORM     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-IRMA-SteroidnéHormóny 3121 4 2  
VYSL_ELISA_STE_HORM     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-ELISA-SteroidnéHormóny 3121 4 3  
VYSL_RIA_ANTIG_ICH     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-RIA-AntigényPRL InfekčnýchChorôb 3121 5 1  
VYSL_IRMA_ANTIG_ICH     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-IRMA-AntigényPRL InfekčnýchChorôb 3121 5 2  
VYSL_ELISA_ANTIG_PRL     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-ELISA-AntigényPRL InfekčnýchChorôb 3121 5 3  
VYSL_RIA_NAD_MARK     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-RIA-NádorovéMarkery 3121 6 1  
VYSL_IRMA_NAD_MARK     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-IRMA-NádorovéMarkery 3121 6 2  
VYSL_ELISA_NAD_MARK     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-ELISA-NádorovéMarkery 3121 6 3  
VYSL_RIA_HEM_TEST     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-RIA-Hematologické testy 3121 7 1  
VYSL_IRMA_HEM_TEST     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-IRMA-Hematologické testy 3121 7 2  
VYSL_ELISA_HEM_TEST     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-ELISA-Hematologické testy 3121 7 3  
VYSL_RIA_SKRIN     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-RIA-Skríning 3121 8 1  
VYSL_IRMA_SKRIN     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-IRMA-Skríning 3121 8 2  
VYSL_ELISA_SKRIN     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-ELISA-Skríning 3121 8 3  
VYSL_RIA_INE     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-RIA-Iné 3121 9 1  
VYSL_IRMA_INE     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-IRMA-Iné 3121 9 2  
VYSL_ELISA_INE     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-ELISA-Iné 3121 9 3  
CISV_RN_VYS_2     varchar 4 OC1_3111 Rádionuklidové vyšetrenia in vivo 3111   1  
VYS     integer 10 OC1_3111 VyšetreniaInVivo 3111   2  
VYS_SPECT     integer 10 OC1_3111 VyšetreniaInVivoSPECT 3111   3  
VYS_SPECT_CT     integer 10 OC1_3111 VyšetreniaInVivoSPECT/CT 3111   4  
PRIS_PET     integer 10   PrístrojePozitrónováEmisnáTomografia 2103 1 1  
PRIS_PET_CT     integer 10   PrístrojePozitrónováEmisnáTomografiaCT 2103 2 1  
PRIS_SCIN_KAM     integer 10   PrístrojeScintilačnáKamera 2103 3 1  
PRIS_1H_SCIN_KAM     integer 10   PrístrojeJednohlavováScintilačnáKamera 2103 4 1  
PRIS_2H_SCIN_KAM     integer 10   PrístrojeDvojhlavováScintilačnáKamera 2103 5 1  
PRIS_3H_SCIN_KAM     integer 10   PrístrojeTrojhlavováScintilačnáKamera 2103 6 1  
PRIS_SCIN_KAM_CT     integer 10   PrístrojeScintilačnáKamera+CTzáznam 2103 7 1  
PRIS_SCIN_KAM_KOID     integer 10   PrístrojeScintilačnáKamera+KoincidenčnáDetekcia 2103 8 1  
PRIS_KVAN_VYH_SZ     integer 10   PrístrojeNaKvantitatívneVyhodnocovanieScintigrafickéhoZáznamu 2103 9 1  
PRIS_POH_SCIN_GRAF     integer 10   PrístrojePohybovýScintigraf 2103 10 1  
PRIS_CELOT_PC     integer 10   PrístrojeCelotelovýPočítač 2103 11 1  
PRIS_SPEKT_SUP     integer 10   PrístrojeSpektrometrickáSúprava 2103 12 1  
PRIS_GA_SONDA     integer 10   PrístrojeGamaSondaNaPeroperačnúDetekciu 2103 13 1  
PRIS_GA_PC_AUT_SDET     integer 10   PrístrojeGamaPočítač Gamaautomat StudnicovýDetektor 2103 14 1  
PRIS_KAL_DAV     integer 10   PrístrojeKalibrátorDávok 2103 15 1  
PRIS_RAD_DET_KONT     integer 10   PrístrojeRádiometerDetektorKontaminácie 2103 16 1  
PRIS_INE_VYUZ_ION     integer 10   PrístrojeInéŠpeciálneNaMedicínskeVyužitieIonizujúcehoŽiarenia 2103 17 1  
PRIS_INE_NEVYUZ_ION     integer 10   PrístrojeInéŠpeciálneNevyužívajúceIonizačnéŽiarenia 2103 18 1  
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3104: Musí byť uvedený nenulový počet návštev v S1 /NAV_*/!" Check (IF(SUBSTR(R4S1,10,1)=='1' OR SUBSTR(R4S1,10,1)=='2', (M3104R1S1>=1) OR (M3104R2S1>=1) OR (M3104R3S1>=1) OR (M3104R4S1>=1), TRUE)) 0_C01        
2 "Modul 3104: Počet návštev pacienta v R"+i+"S1 musí byť väčší alebo rovný počtu rádionuklidových vyšetrení in vivo v R"+i+"S2." Forcheck(i, RiS1>=RiS2) 3104 i={1-4}   RiS1  
3 "Modul 3111: Počet vyšetrení v R"+i+"S2 /VYS/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrení SPECT v R"+i+"S3 /VYS_SPECT/ a SPECT/CT v R"+i+"S4 /VYS_SPECT/CT/ ." Forcheck(i, RiS2>=RiS3 + RiS4) 3111 i={1-PR}   RiS2  
5 "Modul 2103: Počet scintilačných kamier v riadkoch 4 až 6 /PRIS_1H_SCIN_KAM+PRIS_2H_SCIN_KAM+PRIS_3H_SCIN_KAM/ musí byť väčší alebo rovný počtu scintilačných kamier s možnosťou súčasného CT záznamu v R7 /PRIS_SCIN_KAM_CT/." Check(R4S1 + R5S1 + R6S1 >= R7S1) 2103     R7S1  
6 "Modul 2103: Počet scintilačných kamier v riadkoch 4 až 6 /PRIS_1H_SCIN_KAM+PRIS_2H_SCIN_KAM+PRIS_3H_SCIN_KAM/ musí byť väčší alebo rovný počtu scintilačných kamier s možnosťou koincidenčnej detekcie v R8 /PRIS_SCIN_KAM_KOID/." Check(R4S1 + R5S1 + R6S1 >= R8S1) 2103     R8S1  
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):