Rozhranie: A25 Ročný výkaz o činnosti amb. fyziatrie, balneol. a lieč. rehab.

Typ záznamu A25

Rozhranie platí od roku 2015

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A25 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A25 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A25 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A25 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A25 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A25 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A25 8 1  
EMAIL     varchar 128   e-mail zostavovateľa 0_A25 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A25 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A25 11 1  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNO varchar 12   Obec sidla odborného útvaru 0_A25 6 1  
NAV_P_M0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiMuži-0-18 3102 1 1  
VYS_VSTUP_M0018     integer 10   VyšetreniaVstupnéMuži-0-18 3102 1 2  
VYS_KONT_M0018     integer 10   VyšetreniaKontrolnéMuži-0-18 3102 1 3  
VYS_KONZ_M0018     integer 10   VyšetreniaKonziliárneMuži-0-18 3102 1 4  
VYS_TERAP_M0018     integer 10   VyšetreniaTerapeutickéMuži-0-18 3102 1 5  
VYS_PRVO_PD_M0018     integer 10   VyšetreniaPrvovyšetrenieDispenzarizovanéhoPacientaMuži-0-18 3102 1 6  
VYS_OPAK_PD_M0018     integer 10   VyšetreniaOpakovanéDispenzarizovanéhoPacientaMuži-0-18 3102 1 7  
NAV_P_M19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiMuži-19+ 3102 2 1  
VYS_VSTUP_M19     integer 10   VyšetreniaVstupnéMuži-19+ 3102 2 2  
VYS_KONT_M19     integer 10   VyšetreniaKontrolnéMuži-19+ 3102 2 3  
VYS_KONZ_M19     integer 10   VyšetreniaKonziliárneMuži-19+ 3102 2 4  
VYS_TERAP_M19     integer 10   VyšetreniaTerapeutickéMuži-19+ 3102 2 5  
VYS_PRVO_PD_M19     integer 10   VyšetreniaPrvovyšetrenieDispenzarizovanéhoPacientaMuži-19+ 3102 2 6  
VYS_OPAK_PD_M19     integer 10   VyšetreniaOpakovanéDispenzarizovanéhoPacientaMuži-19+ 3102 2 7  
NAV_P_Z0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiŽeny-0-18 3102 3 1  
VYS_VSTUP_Z0018     integer 10   VyšetreniaVstupnéŽeny-0-18 3102 3 2  
VYS_KONT_Z0018     integer 10   VyšetreniaKontrolnéŽeny-0-18 3102 3 3  
VYS_KONZ_Z0018     integer 10   VyšetreniaKonziliárneŽeny-0-18 3102 3 4  
VYS_TERAP_Z0018     integer 10   VyšetreniaTerapeutickéŽeny-0-18 3102 3 5  
VYS_PRVO_PD_Z0018     integer 10   VyšetreniaPrvovyšetrenieDispenzarizovanéhoPacientaŽeny-0-18 3102 3 6  
VYS_OPAK_PD_Z0018     integer 10   VyšetreniaOpakovanéDispenzarizovanéhoPacientaŽeny-0-18 3102 3 7  
NAV_P_Z19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiŽeny-19+ 3102 4 1  
VYS_VSTUP_Z19     integer 10   VyšetreniaVstupnéŽeny-19+ 3102 4 2  
VYS_KONT_Z19     integer 10   VyšetreniaKontrolnéŽeny-19+ 3102 4 3  
VYS_KONZ_Z19     integer 10   VyšetreniaKonziliárneŽeny-19+ 3102 4 4  
VYS_TERAP_Z19     integer 10   VyšetreniaTerapeutickéŽeny-19+ 3102 4 5  
VYS_PRVO_PD_Z19     integer 10   VyšetreniaPrvovyšetrenieDispenzarizovanéhoPacientaŽeny-19+ 3102 4 6  
VYS_OPAK_PD_Z19     integer 10   VyšetreniaOpakovanéDispenzarizovanéhoPacientaŽeny-19+ 3102 4 7  
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3102: Počet návštev pacienta v ambulancii v R"+i+"S1 musí byť väčší alebo rovný počtu vstupných lekárskych vyšetrení v R"+i+"S2." Forcheck(i, RiS1 >= RiS2) 3102 i={1-4}   RiS1  
2 "Modul 3102: Počet návštev pacienta v ambulancii v R"+i+"S1 musí byť väčší alebo rovný počtu kontrolných lekárskych vyšetrení v R"+i+"S3." Forcheck(i, RiS1 >= RiS3) 3102 i={1-4}   RiS1  
3 "Modul 3102: Počet návštev pacienta v ambulancii v R"+i+"S1 musí byť väčší alebo rovný počtu konziliárnych vyšetrení v R"+i+"S4." Forcheck(i, RiS1 >= RiS4) 3102 i={1-4}   RiS1  
4 "Modul 3102: Počet návštev pacienta v ambulancii v R"+i+"S1 musí byť väčší alebo rovný počtu terapeutických lekárskych vyšetrení v R"+i+"S5." Forcheck(i, RiS1 >= RiS5) 3102 i={1-4}   RiS1  
5 "Modul 3102: Počet návštev pacienta v ambulancii v R"+i+"S1 musí byť väčší alebo rovný počtu prvovyšetrení u dispenzarizovaných pacientov v R"+i+"S6." Forcheck(i, RiS1 >= RiS6) 3102 i={1-4}   RiS1  
6 "Modul 3102: Počet návštev pacienta v ambulancii v R"+i+"S1 musí byť väčší alebo rovný počtu opakovaných vyšetrení u dispenzarizovaných pacientov v R"+i+"S7." Forcheck(i, RiS1 >= RiS7) 3102 i={1-4}   RiS1  
7 "Modul 3102: Musí byť uvedený počet návštev pacienta v ambulancii v S1 /NAV_P/!" Check ((R1S1>=1) OR (R2S1>=1) OR (R3S1>=1) OR (R4S1>=1)) 3102        
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):