Rozhranie: A05 Ročný výkaz o činnosti všeobecnej ambulancie pre deti a dorast

Typ záznamu A05

Rozhranie platí od roku 2016

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A05 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A05 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A05 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A05 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A05 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A05 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A05 8 1  
EMAIL     varchar 128   e-mail zostavovateľa 0_A05 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A05 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A05 11 1  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNO varchar 12   Obec sidla odborného útvaru 0_A05 6 1  
NAV_P_M00     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiMuži-0 3102 1 1  
VYS_M00     integer 10   VyšetreniaMuži-0 3102 1 2  
VYS_PREV_M00     integer 10   VyšetreniaPreventívneMuži-0 3102 1 3  
NAV_NS_LEK_M00     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromMuži-0 3102 1 4  
VYS_NS_LEK_M00     integer 10   VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromMuži-0 3102 1 5  
VYS_PREV_NS_LEK_M00     integer 10   VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromMuži-0 3102 1 6  
NAV_NS_SEST_M00     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouMuži-0 3102 1 7  
NAV_P_M0105     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiMuži-1-5 3102 2 1  
VYS_M0105     integer 10   VyšetreniaMuži-1-5 3102 2 2  
VYS_PREV_M0105     integer 10   VyšetreniaPreventívneMuži-1-5 3102 2 3  
NAV_NS_LEK_M0105     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromMuži-1-5 3102 2 4  
VYS_NS_LEK_M0105     integer 10   VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromMuži-1-5 3102 2 5  
VS_PREV_NS_LEK_M0105     integer 10   VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromMuži-1-5 3102 2 6  
NAV_NS_SEST_M0105     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouMuži-1-5 3102 2 7  
NAV_P_M0614     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiMuži-6-14 3102 3 1  
VYS_M0614     integer 10   VyšetreniaMuži-6-14 3102 3 2  
VYS_PREV_M0614     integer 10   VyšetreniaPreventívneMuži-6-14 3102 3 3  
NAV_NS_LEK_M0614     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromMuži-6-14 3102 3 4  
VYS_NS_LEK_M0614     integer 10   VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromMuži-6-14 3102 3 5  
VS_PREV_NS_LEK_M0614     integer 10   VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromMuži-6-14 3102 3 6  
NAV_NS_SEST_M0614     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouMuži-6-14 3102 3 7  
NAV_P_M1518     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiMuži-15-18 3102 4 1  
VYS_M1518     integer 10   VyšetreniaMuži-15-18 3102 4 2  
VYS_PREV_M1518     integer 10   VyšetreniaPreventívneMuži-15-18 3102 4 3  
NAV_NS_LEK_M1518     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromMuži-15-18 3102 4 4  
VYS_NS_LEK_M1518     integer 10   VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromMuži-15-18 3102 4 5  
VS_PREV_NS_LEK_M1518     integer 10   VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromMuži-15-18 3102 4 6  
NAV_NS_SEST_M1518     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouMuži-15-18 3102 4 7  
NAV_P_M1926     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiMuži-19-26 3102 5 1  
VYS_M1926     integer 10   VyšetreniaMuži-19-26 3102 5 2  
VYS_PREV_M1926     integer 10   VyšetreniaPreventívneMuži-19-26 3102 5 3  
NAV_NS_LEK_M1926     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromMuži-19-26 3102 5 4  
VYS_NS_LEK_M1926     integer 10   VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromMuži-19-26 3102 5 5  
VS_PREV_NS_LEK_M1926     integer 10   VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromMuži-19-26 3102 5 6  
NAV_NS_SEST_M1926     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouMuži-19-26 3102 5 7  
NAV_P_Z00     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiŽeny-0 3102 6 1  
VYS_Z00     integer 10   VyšetreniaŽeny-0 3102 6 2  
VYS_PREV_Z00     integer 10   VyšetreniaPreventívneŽeny-0 3102 6 3  
NAV_NS_LEK_Z00     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-0 3102 6 4  
VYS_NS_LEK_Z00     integer 10   VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-0 3102 6 5  
VYS_PREV_NS_LEK_Z00     integer 10   VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-0 3102 6 6  
NAV_NS_SEST_Z00     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouŽeny-0 3102 6 7  
NAV_P_Z0105     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiŽeny-1-5 3102 7 1  
VYS_Z0105     integer 10   VyšetreniaŽeny-1-5 3102 7 2  
VYS_PREV_Z0105     integer 10   VyšetreniaPreventívneŽeny-1-5 3102 7 3  
NAV_NS_LEK_Z0105     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-1-5 3102 7 4  
VYS_NS_LEK_Z0105     integer 10   VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-1-5 3102 7 5  
VS_PREV_NS_LEK_Z0105     integer 10   VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-1-5 3102 7 6  
NAV_NS_SEST_Z0105     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouŽeny-1-5 3102 7 7  
NAV_P_Z0614     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiŽeny-6-14 3102 8 1  
VYS_Z0614     integer 10   VyšetreniaŽeny-6-14 3102 8 2  
VYS_PREV_Z0614     integer 10   VyšetreniaPreventívneŽeny-6-14 3102 8 3  
NAV_NS_LEK_Z0614     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-6-14 3102 8 4  
VYS_NS_LEK_Z0614     integer 10   VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-6-14 3102 8 5  
VS_PREV_NS_LEK_Z0614     integer 10   VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-6-14 3102 8 6  
NAV_NS_SEST_Z0614     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouŽeny-6-14 3102 8 7  
NAV_P_Z1518     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiŽeny-15-18 3102 9 1  
VYS_Z1518     integer 10   VyšetreniaŽeny-15-18 3102 9 2  
VYS_PREV_Z1518     integer 10   VyšetreniaPreventívneŽeny-15-18 3102 9 3  
NAV_NS_LEK_Z1518     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-15-18 3102 9 4  
VYS_NS_LEK_Z1518     integer 10   VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-15-18 3102 9 5  
VS_PREV_NS_LEK_Z1518     integer 10   VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-15-18 3102 9 6  
NAV_NS_SEST_Z1518     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouŽeny-15-18 3102 9 7  
NAV_P_Z1926     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiŽeny-19-26 3102 10 1  
VYS_Z1926     integer 10   VyšetreniaŽeny-19-26 3102 10 2  
VYS_PREV_Z1926     integer 10   VyšetreniaPreventívneŽeny-19-26 3102 10 3  
NAV_NS_LEK_Z1926     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-19-26 3102 10 4  
VYS_NS_LEK_Z1926     integer 10   VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-19-26 3102 10 5  
VS_PREV_NS_LEK_Z1926     integer 10   VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-19-26 3102 10 6  
NAV_NS_SEST_Z1926     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouŽeny-19-26 3102 10 7  
CIS_POHL_1     varchar 1 OA5_3201 PohlaviePacienta 3201   1  
CIS_VS12     varchar 5 OA5_3201 VekováSkupinaPacienta 3201   2  
P_EVI     integer 10 OA5_3201 PacientiEvidovaní 3201   3  
NAR_DE_DO_1MES     integer 10   NarodenéDetiDo1Mesiaca 3228 1 1  
NAR_DE_DO_2MES     integer 10   NarodenéDetiDo2Mesiacov 3228 1 2  
NAR_DE_DO_3MES     integer 10   NarodenéDetiDo3Mesiacov 3228 1 3  
NAR_DE_DO_4MES     integer 10   NarodenéDetiDo4Mesiacov 3228 1 4  
NAR_DE_DO_5MES     integer 10   NarodenéDetiDo5Mesiacov 3228 1 5  
NAR_DE_DO_6MES     integer 10   NarodenéDetiDo6Mesiacov 3228 1 6  
NAR_DE_DOJ_DO_1MES     integer 10   NarodenéDetiDojčenéDo1Mesiaca 3228 2 1  
NAR_DE_DOJ_DO_2MES     integer 10   NarodenéDetiDojčenéDo2Mesiacov 3228 2 2  
NAR_DE_DOJ_DO_3MES     integer 10   NarodenéDetiDojčenéDo3Mesiacov 3228 2 3  
NAR_DE_DOJ_DO_4MES     integer 10   NarodenéDetiDojčenéDo4Mesiacov 3228 2 4  
NAR_DE_DOJ_DO_5MES     integer 10   NarodenéDetiDojčenéDo5Mesiacov 3228 2 5  
NAR_DE_DOJ_DO_6MES     integer 10   NarodenéDetiDojčenéDo6Mesiacov 3228 2 6  
CIS_VS16     varchar 5 OA5_3210 VekováSkupinaPacienta 3210 1    
CIS_POHL_2     varchar 1 OA5_3210 PohlaviePacienta 3210 2    
P_SLE_A00_99_B00_99     integer 10 OA5_3210 OsobySledovanéK31.12InfekčnéAParazitárneChoroby 3210 3    
P_SLE_C00_99_D00_48     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12Nádory 3210 4    
P_SLE_C00_80_C97     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12NádoryZhubné 3210 5    
P_SLE_D50_89     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyKrviKrvotvOrgNiektPoruchyImunMechaniz 3210 6    
P_SLE_E00_90     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyŽliazVnútVylučVýžPremenyLátok 3210 7    
P_SLE_E10     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyŽliazVnútVylučVýžPremenyLátokDiabetMe 3210 8    
P_SLE_F01_F03_99     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12DuševnéPoruchyAPoruchySprávania 3210 9    
P_SLE_F70_79     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12DuševnéPoruchyAPoruchySprávaniaDušZaostalosť 3210 10    
P_SLE_G00_99     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyNervovéhoSystému 3210 11    
P_SLE_G80     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyNervovéhoSystémuDetskéMozgovéOchrnutie 3210 12    
P_SLE_G40     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyNervovéhoSystémuEpilepsiaZrádnik 3210 13    
P_SLE_H00_59     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyOkaAJehoAnexov 3210 14    
P_SLE_H60_95     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyUchaAHlávkovéhoVýbežku 3210 15    
P_SLE_H90_91     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyUchaAHlávkovéhoVýbežkuChorobySluchu 3210 16    
P_SLE_I00_99     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyObehovejSústavy 3210 17    
P_SLE_I10_15     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyObehovejSústavyHypertenznéChoroby 3210 18    
P_SLE_J00_99     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyDýchacejSústavy 3210 19    
P_SLE_J30_J45     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyDýchacejSústavyAlergické 3210 20    
P_SLE_K00_93     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyTráviacejSústavy 3210 21    
P_SLE_K90     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyTráviacejSústavyČrevnáMalabsorpcia 3210 22    
P_SLE_L00_99     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyKožeAPodkožTkaniva 3210 23    
P_SLE_L20     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyKožeAPodkožTkanivaAtopickáDermatitída 3210 24    
P_SLE_M00_99     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobySvalAKostrSústASpojTkaniva 3210 25    
P_SLE_M08     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobySvalAKostrSústASpojTkanivaJuvArtritída 3210 26    
P_SLE_N00_99     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyMočAPohlSústavy 3210 27    
P_SLE_N60_94     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyMočAPohlSústavyGynekologickéChoroby 3210 28    
P_SLE_ZOO_MC     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyMočAPohlSústavyZápalOchorObličMočCiest 3210 29    
P_SLE_Q00_99     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12VrodenéChybyDeformácieChromAnomálie 3210 30    
P_SLE_Q20_28     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12VrodenéChybyDeformácieChromAnomálieVrChObehSús 3210 31    
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  
OCK_TBC_DETI_2R     integer 10   OčkovanieProtiTBCEvidovaneDo2rokov 3501 1 1  
OCK_TBC_DETI_ZAKL_OC     integer 10   OčkovanieProtiTBCEvidovaneZtohoZoZakladnýmOčkovanímProtiTBC 3501 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3102: Počet návštev pacienta v ambulancii v R"+i+"S1 /NAV_P/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrení v R"+i+"S2 /VYS/." Forcheck(i, RiS1 >= RiS2) 3102 i={1-10}   RiS1  
2 "Modul 3102: Počet vyšetrení v R"+i+"S2 /VYS/ musí byť väčší alebo rovný počtu preventívnych prehliadok v R"+i+"S3 /VYS_PREV/." Forcheck(i, RiS2 >= RiS3) 3102 i={1-10}   RiS2  
3 "Modul 3102: Počet návštev lekára v NS /NAV_NS_LEK/ v R"+i+"S4 musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrení lekárom v NS v R"+i+"S5 /VYS_NS_LEK/." Forcheck(i, RiS4 >= RiS5) 3102 i={1-10}   RiS4  
4 "Modul 3102: Počet vyšetrení lekárom v NS v R"+i+"S5 /VYS_NS_LEK/ musí byť väčší alebo rovný počtu preventívnych prehliadok vykonaných lekárom v NS v R"+i+"S6 /VYS_PREV_NS_LEK/." Forcheck(i, RiS5 >= RiS6) 3102 i={1-10}   RiS5  
5 "Medzimodulová kontrola: Počet preventívnych prehliadok detí mužského pohlavia vekovej skupiny 0 v m. 3102 R1S3 /VYS_PREV_M00/ musí byť väčší alebo rovný počtu evidovaných detí tejto skupiny v m. 3201 v R1S3 /P_EVI/." Check(M3102R1S3 >= M3201R1S3) 3102     M3201R1S3  
6 "Medzimodulová kontrola: Počet preventívnych prehliadok detí mužského pohlavia vekovej skupiny 6-14 v m. 3102 R3S3 /VYS_PREV_M0614/ musí byť menší alebo rovný počtu evidovaných detí tejto skupiny v m. 3201 v R3S3 /P_EVI/." Check(M3102R3S3 <= M3201R3S3) 3102     M3201R3S3  
7 "Medzimodulová kontrola: Počet preventívnych prehliadok detí mužského pohlavia vekovej skupiny 15-18 v m. 3102 R4S3 /VYS_PREV_M1518/ musí byť menší alebo rovný počtu evidovaných detí tejto skupiny v m. 3201 v R4S3 /P_EVI/." Check(M3102R4S3 <= M3201R4S3) 3102     M3201R4S3  
8 "Medzimodulová kontrola: Počet preventívnych prehliadok detí mužského pohlavia vekovej skupiny 19-26 v m. 3102 R5S3 /VYS_PREV_M1926/ musí byť menší alebo rovný počtu evidovaných detí tejto skupiny v m. 3201 v R5S3 /P_EVI/." Check(M3102R5S3 <= M3201R5S3) 3102     M3201R5S3  
9 "Medzimodulová kontrola: Počet preventívnych prehliadok detí ženského pohlavia vekovej skupiny 0 v m. 3102 R6S3 /VYS_PREV_Z00/ musí byť väčší alebo rovný počtu evidovaných detí tejto skupiny v m. 3201 v R6S3 /P_EVI/." Check(M3102R6S3 >= M3201R6S3) 3102     M3201R6S3  
10 "Medzimodulová kontrola: Počet preventívnych prehliadok detí ženského pohlavia vekovej skupiny 6-14 v m. 3102 R8S3 /VYS_PREV_Z0614/ musí byť menší alebo rovný počtu evidovaných detí tejto skupiny v m. 3201 v R8S3 /P_EVI/." Check(M3102R8S3 <= M3201R8S3) 3102     M3201R8S3  
11 "Medzimodulová kontrola: Počet preventívnych prehliadok detí ženského pohlavia vekovej skupiny 15-18 v m. 3102 R9S3 /VYS_PREV_Z1518/ musí byť menší alebo rovný počtu evidovaných detí tejto skupiny v m. 3201 v R9S3 /P_EVI/." Check(M3102R9S3 <= M3201R9S3) 3102     M3201R9S3  
12 "Medzimodulová kontrola: Počet preventívnych prehliadok detí ženského pohlavia vekovej skupiny 19-26 v m. 3102 R10S3 /VYS_PREV_Z1926/ musí byť menší alebo rovný počtu evidovaných detí tejto skupiny v m. 3201 v R10S3 /P_EVI/." Check(M3102R10S3 <= M3201R10S3) 3102     M3201R10S3  
13 "Modul 3210: Počet osôb s nádormi na konci sledovaného obdobia v R4S"+j+" /P_SLE_C00_99_D00_48/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb so zhubnými nádormi v R5S"+j+" /P_SLE_C00_80_C97/." Forcheck(j, R4Sj >= R5Sj) 3210 j={1-PS}   R4Sj  
14 "Modul 3210: Počet osôb s chorobami žliaz s vnútorným vylučovaním na konci sledovaného obdobia v R7S"+j+" /P_SLE_E00_90/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s diabetes melitus v R8S"+j+" /P_SLE_E10/." Forcheck(j, R7Sj >= R8Sj) 3210 j={1-PS}   R7Sj  
15 "Modul 3210: Počet osôb s duševnými chorobami na konci sledovaného obdobia v R9S"+j+" /P_SLE_F01_F03_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s duševnou zaostalosťou v R10S"+j+" /P_SLE_F70_79/." Forcheck(j, R9Sj >= R10Sj) 3210 j={1-PS}   R9Sj  
16 "Modul 3210: Počet osôb s chorobami nervového systému na konci sledovaného obdobia v R11S"+j+" /P_SLE_G00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s detským mozgovým ochrnutím v R12S"+j+" /P_SLE_G80/." Forcheck(j, R11Sj >= R12Sj) 3210 j={1-PS}   R11Sj  
17 "Modul 3210: Počet osôb s chorobami nervového systému na konci sledovaného obdobia v R11S"+j+" /P_SLE_G00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s epilepsiou v R13S"+j+" /P_SLE_G40/." Forcheck(j, R11Sj >= R13Sj) 3210 j={1-PS}   R11Sj  
18 "Modul 3210: Počet osôb s chorobami ucha na konci sledovaného obdobia v R15S"+j+" /P_SLE_H60_95/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s chorobami sluchu v R16S"+j+" /P_SLE_H90_91/." Forcheck(j, R15Sj >= R16Sj) 3210 j={1-PS}   R15Sj  
19 "Modul 3210: Počet osôb s chorobami obehovej sústavy na konci sledovaného obdobia v R17S"+j+" /P_SLE_I00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s hypertenznými chorobami v R18S"+j+" /P_SLE_I10_15/." Forcheck(j, R17Sj >= R18Sj) 3210 j={1-PS}   R17Sj  
20 "Modul 3210: Počet osôb s chorobami dýchacej sústavy na konci sledovaného obdobia v R19S"+j+" /P_SLE_J00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s alergickými chorobami dýchacej sústavy v R20S"+j+" /P_SLE_J30_J45/." Forcheck(j, R19Sj >= R20Sj) 3210 j={1-PS}   R19Sj  
21 "Modul 3210: Počet osôb s chorobami tráviacej sústavy na konci sledovaného obdobia v R21S"+j+" /P_SLE_K00_93/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s črevnou malabsorpciou v R22S"+j+" /P_SLE_K90/." Forcheck(j, R21Sj >= R22Sj) 3210 j={1-PS}   R21Sj  
22 "Modul 3210: Počet osôb s chorobami kože a podk. tkaniva na konci sledovaného obdobia v R23S"+j+" /P_SLE_L00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s atopickou dermatitídou v R24S"+j+" /P_SLE_L20/." Forcheck(j, R23Sj >= R24Sj) 3210 j={1-PS}   R23Sj  
23 "Modul 3210: Počet osôb s chorobami svalovej a kostrovej sústavy na konci sledovaného obdobia v R25S"+j+" /P_SLE_M00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s juvenilnou artitídou v R26S"+j+" /P_SLE_M08/." Forcheck(j, R25Sj >= R26Sj) 3210 j={1-PS}   R25Sj  
24 "Modul 3210: Počet osôb s chorobami močovej a pohl. sústavy na konci sledovaného obdobia v R27S"+j+" /P_SLE_N00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s gynekologickými chorobami v R28S"+j+" /P_SLE_N60_94/." Forcheck(j, R27Sj >= R28Sj) 3210 j={2,4}   R27Sj  
25 "Modul 3210: Počet osôb s chorobami močovej a pohl. sústavy na konci sledovaného obdobia v R27S"+j+" /P_SLE_N00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb so zápalovými ochoreniami obličiek a moč. ciest v R29S"+j+" /P_SLE_ZOO_MC/." Forcheck(j, R27Sj >= R29Sj) 3210 j={1-PS}   R27Sj  
26 "Modul 3210: Počet osôb s vrodenými chybami, deformáciami a chromoz. anomáliami na konci sledovaného obdobia v R30S"+j+" /P_SLE_Q00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s vrodenými chybami obehovej sústavy v R31S"+j+" /P_SLE_Q20_28/." Forcheck(j, R30Sj >= R31Sj) 3210 j={1-PS}   R30Sj  
27 "Modul 3210: R28S"+j+" sa nevypĺňa /P_SLE_N60_94/!" Forcheck(j, IF(R2Sj=='1', ISNULL(R28Sj) OR R28Sj==0, TRUE)) 3210 j={1-PS}   R28Sj  
28 "Modul 3228: Počet detí vo vekovej skupine R1S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu plne dojčených detí v danej vekovej skupine R2S"+j+"." Forcheck(j, R1Sj >= R2Sj) 3228 j={1-6}   R1Sj  
29 "Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, príslušnej vekovej skupiny a diagnózy v m. 3210 v R"+i+"S1 /P_SLE_*/ nemôže byť vyšší ako celkový počet evidovaných osôb daného pohlavia do 18 rokov včítane v m. 3201 v R1-R4 /P_EVI/ ." Forcheck(i, M3210RiS1 <= M3201R1S3+M3201R2S3+M3201R3S3+M3201R4S3) 3210 i={3-27, 29-31}   RiS1  
30 "Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, príslušnej vekovej skupiny a diagnózy v m. 3210 v R"+i+"S2 /P_SLE_*/ nemôže byť vyšší ako celkový počet evidovaných osôb daného pohlavia do 18 rokov včítane v m. 3201 v R6-R9 /P_EVI/ ." Forcheck(i, M3210RiS2 <= M3201R6S3+M3201R7S3+M3201R8S3+M3201R9S3) 3210 i={3-PR}   RiS2  
31 "Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, príslušnej vekovej skupiny a diagnózy v m. 3210 v R"+i+"S3 /P_SLE_*/ nemôže byť vyšší ako celkový počet evidovaných osôb daného pohlavia 19 ročných a starších v m. 3201 v R5 /P_EVI/ ." Forcheck(i, M3210RiS3 <= M3201R5S3) 3210 i={3-27, 29-31}   RiS3  
32 "Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, príslušnej vekovej skupiny a diagnózy v m. 3210 v R"+i+"S4 /P_SLE_*/ nemôže byť vyšší ako celkový počet evidovaných osôb daného pohlavia 19 ročných a starších v m. 3201 v R10 /P_EVI/ ." Forcheck(i, M3210RiS4 <= M3201R10S3) 3210 i={3-PR}   RiS4  
33 "Modul 3501: Počet evidovaných detí do 2 rokov v R1 /OCK_TBC_DETI_2R/ musí byť väčší alebo rovný počtu detí do 2 rokov so základným očkovaním proti TBC v R2 /OCK_TBC_DETI_ZAKL_OC/." Check (R1S1 >= R2S1) 3501     R1S1  
100 "Modul 3102: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19 - 26 rokov v R5S"+j+" /NAV_P_M1926; VYS_M1926; VYS_PREV_M1926/. " FORCHECK(j,(IF(SUBSTR(M0_A05R4S1,7,3)=="007", R5Sj=0 OR ISNULL(R5Sj),TRUE))) 3102 j={1-3}   R5Sj ÁNO
101 "Modul 3102: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19 - 26 rokov v R10S"+j+" /NAV_P_Z1926; VYS_Z1926; VYS_PREV_Z1926/. " FORCHECK(j,(IF(SUBSTR(M0_A05R4S1,7,3)=="007", R10Sj=0 OR ISNULL(R10Sj),TRUE))) 3102 j={1-3}   R10Sj ÁNO
105 "Modul 3102: Musí byť uvedený nenulový počet návštev pacienta v ambulancii v S1 /NAV_P_*/!" Check(SUM(i, RiS1)>=1) 3102 i={1-10}      
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):