Rozhranie: M04 Ročný výkaz o počte a štruktúre štát. zamestnancov v zdravot.

Typ záznamu M04

Rozhranie platí od roku 2015do2015

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_M04 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_M04 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_M04 3 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_M04 4 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_M04 6 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_M04 7 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_M04 8 1  
POZNAMKA1     varchar 256   Poznámka 0_M04 9 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_M04 10 1  
SIDSJ_OBEC_KOD_ST   ÁNO varchar 12   Obec sidla spravodajskej jednotky 0_M04 5 1  
ZAM_FUNKCIA1     varchar 7 OM1_1201 ZamestnanecFunkcia 1201   1  
ZAM_UV     float 2 OM1_1201 ZamestnanecEvidenčnýPočetPrepočítaný 1201   2  
POZNAMKA2     varchar 256 OM1_1201 PoznámkaPreModuly 1201   3  
PR_PC   ÁNO integer 15 OM1_1101 PoradovéČísloPracovníka 1101   1  
ZAM_FUNKCIA2     varchar 7 OM1_1101 ZamestnanecFunkcia 1101   2  
ZAM_POHLAVIE     varchar 1 OM1_1101 ZamestnanecPohlavie 1101   3  
ZAM_EV_3112_PRED_ROK     bool   OM1_1101 ZamestnanecEvidenciak31.12.PredchádzajúcehoRoka 1101   4  
ZAM_EV_3112_SLED_ROK     bool   OM1_1101 ZamestnanecEvidenciak31.12.SledovanéhoRoka 1101   5  
ZAM_POHYB_PRIB     varchar 2 OM1_1101 ZamestnanecPohybPribudolPočasSledRoka 1101   6  
ZAM_POHYB_UBUD     varchar 2 OM1_1101 ZamestnanecPohybUbudolPočasSledRoka 1101   7  
ZAM_VEK_KAT     varchar 5 OM1_1101 ZamestnanecVekováKategória 1101   8  
ZAM_DOCH_NEPOBERA     bool   OM1_1101 ZamestnanecDôchVekNepoberáStarDôchodok 1101   9  
ZAM_DOCH_POBERA     bool   OM1_1101 ZamestnanecPoberáDôchAleboStarobnýDôchodok 1101   10  
ZAM_VZDELANIE     varchar 2 OM1_1101 ZamestnanecVzdelanie 1101   11  
ZAM_VZDEL_VYNIMKA     bool   OM1_1101 ZamestnanecVzdelanieVýnimka 1101   12  
ZAM_ZP1     bool   OM1_1101 ZamestnanecZdravotnéPostihnutie1 1101   13  
ZAM_ZP2     bool   OM1_1101 ZamestnanecZdravotnéPostihnutie2 1101   14  
ZAM_MIMO_SLUZ     bool   OM1_1101 ZamestnanecZaradMimoČinnúŠtSlužbu§ 41-43 1101   15  
ZAM_VSU     bool   OM1_1101 ZamestnanecVedúciSlužÚtvaru 1101   16  
ZAM_PRI_POS_VSU     bool   OM1_1101 ZamestnanecVPriamejPôsobnostiVedúcehoSÚ 1101   17  
ZAM_OSTAT_PREDSTAV     bool   OM1_1101 ZamestnanecOstatnýPredstavený 1101   18  
ZAM_MIMOEVID_STAV     varchar 2 OM1_1101 ZamestnanecMimoevidenčnýStav 1101   19  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 1101: Ak zamestnanec nebol v evidenčnom stave k 31.12. sledovaného roka /ZAM_EV_3112_SLED_ROK/, potom stĺpce 8 až 18 v riadku "+i+" ostávajú prázdne." Forcheck(i, IF(RiS5=='0', ISNULL(RiS8) AND RiS9=='0' AND RiS10=='0' AND ISNULL(RiS11) AND RiS12=='0' AND RiS13=='0' AND RiS14=='0' AND RiS15=='0' AND RiS16=='0' AND RiS17=='0' AND RiS18=='0', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS5  
2 "Modul 1101: Ak zamestnanec bol v evidenčnom stave k 31.12. sledovaného roka /ZAM_EV_3112_SLED_ROK/, potom veková a vzdelanostná štruktúra v R"+i+"S8 a R"+i+"S11 musia byť vyplnené /ZAM_VEK_KAT, ZAM_VZDELANIE/." Forcheck(i, IF(RiS5=='1', NOT ISNULL(RiS8) AND NOT ISNULL(RiS11), TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS8; RiS11  
3 "Modul 1101: Ak zamestnanec pribudol do SJ /ZAM_EV_3112_PRED_ROK, ZAM_EV_3112_SLED_ROK/, uveďte spôsob [dôvod] príchodu [výber z číselníka - MP č.4] v R"+i+"S6 /ZAM_POHYB_PRIB/." Forcheck(i, IF(RiS4=='0' AND RiS5=='1', NOT ISNULL(RiS6), TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS6  
4 "Modul 1101: Ak zamestnanec ubudol zo SJ /ZAM_EV_3112_PRED_ROK, ZAM_EV_3112_SLED_ROK/, uveďte dôvod odchodu [výber z číselníka - MP č.4] v R"+i+"S7 /ZAM_POHYB_UBUD/." Forcheck(i, IF(RiS4=='1' AND RiS5=='0', NOT ISNULL(RiS7), TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS7  
5 "Modul 1101: Vyberte len jednu z možností - stĺpec 9 alebo 10 v riadku "+i+" /ZAM_DOCH_NEPOBERA, ZAM_DOCH_POBERA/." Forcheck(i, IF((RiS9=='1' AND RiS10=='0') OR (RiS10=='1' AND RiS9=='0') OR (RiS9=='0' AND RiS10=='0'), TRUE, FALSE)) 1101 i={1-PR}   RiS9; RiS10  
6 "Modul 1101: Vyberte len jednu z možností - stĺpec 13 alebo 14 v riadku "+i+" /ZAM_ZP1, ZAM_ZP2/." Forcheck(i, IF((RiS13=='1' AND RiS14=='0') OR (RiS14=='1' AND RiS13=='0') OR (RiS13=='0' AND RiS14=='0'), TRUE, FALSE)) 1101 i={1-PR}   RiS13; RiS14  
7 "Modul 1101: Vyberte len jednu z možností - stĺpec 16,17 alebo 18 v riadku "+i+" /ZAM_VSU, ZAM_PRI_POS_VSU, ZAM_OSTAT_PREDSTAV/." Forcheck(i, IF((RiS16=='1' AND RiS17=='0' AND RiS18=='0') OR (RiS17=='1' AND RiS16=='0' AND RiS18=='0') OR (RiS18=='1' AND RiS16=='0' AND RiS17=='0') OR (RiS16=='0' AND RiS17=='0' AND RiS18=='0'), TRUE, FALSE)) 1101 i={1-PR}   RiS16; RiS17; RiS18  
8 "Modul 1101: Ak je vyplnený aspoň jeden zo stĺpcov S4-S19 v riadku R"+i+", potom musia byť vyplnené R"+i+"S2 a zároveň R"+i+"S3 /ZAM_FUNKCIA2, ZAM_POHLAVIE/." Forcheck(i, IF(RiS4=='1' OR RiS5=='1' OR NOT ISNULL(RiS6) OR NOT ISNULL(RiS7) OR NOT ISNULL(RiS8) OR RiS9=='1' OR RiS10=='1' OR NOT ISNULL(RiS11) OR RiS12=='1' OR RiS13=='1' OR RiS14=='1' OR RiS15=='1' OR RiS16=='1' OR RiS17=='1' OR RiS18=='1' OR RiS19=='1', NOT ISNULL(RiS2) AND NOT ISNULL(RiS3), TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS2; RiS3  
9 "Modul 1101: Ak je zamestnanec k 31.12.2015 v mimoevidenčnom stave {MD,RD} v R"+i+"S19 /ZAM_MIMOEVID_STAV/, do ktorého prešiel počas sled. roka, potom vyberte kód 13 v R"+i+"S7 /ZAM_POHYB_UBUD/" Forcheck(i, IF(RiS19 =='01' OR RiS19 =='02' AND (RiS4 =='1' AND RiS5 =='0'), RiS7 =='13', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS7  
10 "Modul 1101: Ak uvediete len spôsob [dôvod] príchodu v R"+i+"S6 /ZAM_POHYB_PRIB/, potom vyplňte kladne S5 /ZAM_EV_3112_SLED_ROK/, a S4 /ZAM_EV_3112_PRED_ROK/ ostáva prázdny!" Forcheck(i, IF(NOT ISNULL(RiS6) AND ISNULL(RiS7), RiS4=='0' AND RiS5=='1', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS6  
11 "Modul 1101: Ak uvediete len dôvod odchodu v R"+i+"S7 /ZAM_POHYB_UBUD/, potom vyplňte kladne S4 /ZAM_EV_3112_PRED_ROK/, a S5 /ZAM_EV_3112_SLED_ROK/ ostáva prázdny!" Forcheck(i, IF(NOT ISNULL(RiS7) AND ISNULL(RiS6), RiS4=='1' AND RiS5=='0', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS7 ÁNO
12 "Modul 1101: Ak je zamestnanec evidov. k 31.12.2014 aj k 31.12.2015 /ZAM_EV_3112_PRED_ROK,ZAM_EV_3112_SLED_ROK/, nevypĺňa pohyb - R"+i+"S6 a R"+i+"S7 /ZAM_POHYB_PRIB,PR_POHYB_UBUD/. Neplatí, ak v sled. roku došlo u zamestnanca k pohybu [odchod aj príchod]" Forcheck(i, IF(RiS4=='1' AND RiS5=='1', ISNULL(RiS6) AND ISNULL(RiS7), TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS6; RiS7 ÁNO
13 "Modul 1101: Ak zamestnanec nie je evidovaný k 31.12.2014 ani k 31.12.2015 /ZAM_EV_3112_PRED_ROK, ZAM_EV_3112_SLED_ROK/, vyplní pohyb - R"+i+"S6 a R"+i+"S7 /ZAM_POHYB_PRIB, ZAM_POHYB_UBUD/, alebo v R"+i+"S19 mimoevidenčný stav /ZAM_MIMOEVID_STAV/." Forcheck(i, IF(RiS4=='0' AND RiS5=='0', NOT ISNULL(RiS6) AND NOT ISNULL(RiS7) OR (ISNULL(RiS6) AND ISNULL(RiS7) AND NOT ISNULL(RiS19)), TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS6; RiS7 ÁNO
14 "Modul 1101: Ak zamestnanec nie je evidovaný k 31.12.2015 v R"+i+"S5 /ZAM_EV_3112_SLED_ROK/ a v R"+i+"S7 /ZAM_POHYB_UBUD/ má kód '13', zvážte výber položky v S19 /ZAM_MIMOEVID_STAV/, ak zamestnanec prešiel do mimoevidenčného stavu." Forcheck(i, IF(RiS5=='0' AND RiS7=='13', RiS19=='01' OR RiS19=='02', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS19 ÁNO
15 "Modul 1101: Ak je zamestnanec v evidenčnom stave k 31.12. sledovaného roka, potom zrušte evidenciu v mimoevidenčnom stave v R"+i+"S19." Forcheck(i, IF(RiS5=='1', ISNULL(RiS19), TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS19 ÁNO
16 "Modul 1101: Ak zamestnanec počas sled. roka prešiel do mimoevidenčného stavu z dôvodu odchodu na MD {resp. RD}, a ktorý trval aj k 31.12. sled. roka, potom v R"+i+"S19 /ZAM_MIMOEVID_STAV/ uvedie kód 01 {resp. 02}" Forcheck(i, IF(RiS4=='1' AND RiS5=='0' AND RiS7=='13', RiS19=='01' OR RiS19=='02', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS19 ÁNO
17 "Modul 1101: Spôsob {dôvod} odchodu /ZAM_POHYB_UBUD/ vylučuje použitie kódu 04 v R"+i+"S19 /ZAM_MIMOEVID_STAV/." Forcheck(i, IF(RiS7=='05' OR RiS7=='08' OR RiS7=='10' OR RiS7=='13' OR RiS7=='14' OR RiS7=='15' OR RiS7=='16' OR RiS7=='19' OR RiS7=='20' OR RiS7=='21' OR RiS7=='22', RiS19<>'04', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS19 ÁNO
18 "Modul 1101: Ak zamestnanec odišiel počas sledovaného roka do mimoevidenčného stavu z dôvodu odchodu na MD,RD - R"+i+"S7 /ZAM_POHYB_UBUD/, musí byť vyplnený aj R"+i+"S19 /ZAM_MIMOEVID_STAV/ kódom 01 resp. 02" Forcheck(i, IF(RiS7 =='13' AND RiS5 =='0', RiS19 =='01' OR RiS19 =='02', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS19 ÁNO
19 "Modul 1101: Ak bolo zamestnancovi poskytnuté služobné voľno - R"+i+"S19 /ZAM_MIMOEVID_STAV/ a prešiel do mimoevid. stavu v sled. roku, potom ako dôvod odchodu zvoľte kód 12 alebo 20 v R"+i+"S7 /ZAM_POHYB_UBUD/" Forcheck(i, IF(RiS19=='05' AND RiS4=='1' AND RiS5=='0', RiS7=='12' OR RiS7=='20', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS7 ÁNO
20 "Modul 1101: Ak dôvodom odchodu zamestnanca do mimoevid. stavu je poskytnuté služobné voľno v R"+i+"S7 /ZAM_POHYB_UBUD/, za ktoré mu nepatrí plat, potom zvoľte kód 05 v R"+i+"S19 /ZAM_MIMOEVID_STAV/" Forcheck(i, IF(RiS4=='1' AND RiS5=='0' AND RiS7=='20', RiS19=='05' , TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS19 ÁNO
21 "Modul 1201: Pri vyplnení funkcie zamestnancov v S1 /ZAM_FUNKCIA1/ musí byť vyplnený aj "úväzok" v S2 /ZAM_UV/." Forcheck(i, IF(NOT ISNULL(RiS1), NOT ISNULL(RiS2), TRUE)) 1201 i={1-PR}   RiS2  
22 "Modul 1101: Ak je zamestnanec evidovaný k 31.12.2014 /ZAM_EV_3112_PRED_ROK/ a nie je evidovaný k 31.12.2015 /ZAM_EV_3112_SLED_ROK/, potom udáva len dôvod odchodu v R"+i+"S7 /ZAM_POHYB_UBUD/, a R"+i+"S6 /ZAM_POHYB_PRIB/ ostáva prázdny." Forcheck(i, IF(RiS4=='1' AND RiS5=='0', ISNULL(RiS6) AND NOT ISNULL(RiS7), TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS6 ÁNO
23 "Modul 1101: Ak je zamestnanec evidovaný k 31.12.2015 /ZAM_EV_3112_SLED_ROK/ a nie je evidovaný k 31.12.2014 /ZAM_EV_3112_PRED_ROK/, potom udáva len dôvod príchodu v R"+i+"S6 /ZAM_POHYB_PRIB/, a R"+i+"S7 /ZAM_POHYB_UBUD/ ostáva prázdny." Forcheck(i, IF(RiS4=='0' AND RiS5=='1', ISNULL(RiS7) AND NOT ISNULL(RiS6), TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS7 ÁNO
24 "Modul 1101: Ak zamestnanec v riadku R"+i+" dosiahol vek 65 a viac rokov /ZAM_VEK_KAT/ v sledovanom roku, potom jeden zo stĺpcov S9 alebo S10 modulu 1101. musia byť vyplnené kladne /ZAM_DOCH_NEPOBERA, ZAM_DOCH_POBERA/. " Forcheck(i,IF(SUBSTR(RiS8,1,2)=="65",RiS9<>0 OR RiS10<>0,TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS9; RiS10 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):