Rozhranie: K06 Ročný výkaz o činnosti výdajne ortopedicko-protetických pomôcok

Typ záznamu K06

Rozhranie platí od roku 2015

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_K06 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_K06 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_K06 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_K06 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_K06 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_K06 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_K06 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_K06 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_K06 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_K06 11 1  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNO varchar 12   Obec sidla odborného útvaru 0_K06 6 1  
ZDRP_PRO_HK_RA_PA     integer 10   ZdravPomôckyProtézyHK-RamennéPasívne 4304 1 1  
ZDRP_PRO_HK_RA_AT     integer 10   ZdravPomôckyProtézyHK-RamennéAktívneŤahové 4304 2 1  
ZDRP_PRO_HK_PRLA_PA     integer 10   ZdravPomôckyProtézyHK-PredlakťovéPasívne 4304 3 1  
ZDRP_PRO_HK_PRLA_AT     integer 10   ZdravPomôckyProtézyHK-PredlakťovéAktívneŤahové 4304 4 1  
ZDRP_PRO_HK_INE     integer 10   ZdravPomôckyProtézyHK-Iné 4304 5 1  
ZDRP_PRO_HK_PRIV     integer 10   ZdravPomôckyProtézyHK-PrivykacieHK 4304 6 1  
ZDRP_PRO_DK_STE_EXO     integer 10   ZdravPomôckyProtézyDK-StehennéExoskeletárne 4304 7 1  
ZDRP_PRO_DK_STE_END     integer 10   ZdravPomôckyProtézyDK-StehennéEndoskeletárne 4304 8 1  
ZDRP_PRO_DK_EXA_BK     integer 10   ZdravPomôckyProtézyDK-PriExartikuláciiVBedrovomKĺbe 4304 9 1  
ZDRP_PRO_DK_EXA_KOL     integer 10   ZdravPomôckyProtézyDK-PriExartikuláciiVKolene 4304 10 1  
ZDRP_PRO_DK_PRKO_EXO     integer 10   ZdravPomôckyProtézyDK-PredkolennéExoskeletárne 4304 11 1  
ZDRP_PRO_DK_PRKO_END     integer 10   ZdravPomôckyProtézyDK-PredkolennéEndoskeletárne 4304 12 1  
ZDRP_PRO_DK_CHOD     integer 10   ZdravPomôckyProtézyDK-ProtézyChodidla 4304 13 1  
ZDRP_PRO_DK_INE     integer 10   ZdravPomôckyProtézyDK-Iné 4304 14 1  
ZDRP_PRO_DK_PRIV     integer 10   ZdravPomôckyProtézyDK-PrivykacieDK 4304 15 1  
ZDRP_ORT_KRC_CHR     integer 10   ZdravPomôckyOrtézy-KrčnejChrbtice 4304 16 1  
ZDRP_ORT_TRU_KO_CTLS     integer 10   ZdravPomôckyOrtézy-TrupuKorzetyCTLS 4304 17 1  
ZDRP_ORT_TRU_KO_TLS     integer 10   ZdravPomôckyOrtézy-TrupuKorzetyTLS 4304 18 1  
ZDRP_ORT_TRU_KO_LS     integer 10   ZdravPomôckyOrtézy-TrupuKorzetyLS 4304 19 1  
ZDRP_ORT_TRU_KO_INE     integer 10   ZdravPomôckyOrtézy-TrupuKorzetyIné 4304 20 1  
ZDRP_ORT_TRU_OST_BEP     integer 10   ZdravPomôckyOrtézy-TrupuOstatnéBedrovéPásy 4304 21 1  
ZDRP_ORT_TRU_OST_BRP     integer 10   ZdravPomôckyOrtézy-TrupuOstatnéBrušnéPásy 4304 22 1  
ZDRP_ORT_TRU_OST_INE     integer 10   ZdravPomôckyOrtézy-TrupuOstatnéIné 4304 23 1  
ZDRP_ORT_HK_NEBN_CE     integer 10   ZdravPomôckyOrtézyHK-NebandážovéhoTypuCelejHornejKončatiny 4304 24 1  
ZDRP_ORT_HK_NEBN_PRL     integer 10   ZdravPomôckyOrtézyHK-NebandážovéhoTypuPredlaktiaALakťa 4304 25 1  
ZDRP_ORT_HK_NEBN_RU     integer 10   ZdravPomôckyOrtézyHK-NebandážovéhoTypuRuky 4304 26 1  
ZDRP_ORT_HK_NEBN_INE     integer 10   ZdravPomôckyOrtézyHK-NebandážovéhoTypuIné 4304 27 1  
ZDRP_ORT_HK_BAN     integer 10   ZdravPomôckyOrtézyHK-BandážovehoTypu 4304 28 1  
ZDRP_ORT_DK_NEBN_CE     integer 10   ZdravPomôckyOrtézyDK-NebandážovéhoTypuCelejDolnejKončatiny 4304 29 1  
ZDRP_ORT_DK_NEBN_KO     integer 10   ZdravPomôckyOrtézyDK-NebandážovéhoTypuKolena 4304 30 1  
ZDRP_ORT_DK_NEBN_PCH     integer 10   ZdravPomôckyOrtézyDK-NebandážovéhoTypuPredkoleniaAChodidla 4304 31 1  
ZDRP_ORT_DK_NEBN_INE     integer 10   ZdravPomôckyOrtézyDK-NebandážovéhoTypuIné 4304 32 1  
ZDRP_ORT_DK_BAN     integer 10   ZdravPomôckyOrtézyDK-BandážovehoTypu 4304 33 1  
ZDRP_EPIT_PRL     integer 10   ZdravPomôckyEpitézyPrstovRukyLýtkaAIné 4304 34 1  
ZDRP_ORTO_VLOZ     integer 10   ZdravPomôckyOrtopedickéVložkyADrobnéPomôckyPreNohu 4304 35 1  
ZDRP_ORTO_OBUV     integer 10   ZdravPomôckyOrtopedickáObuv 4304 36 1  
ZDRP_OPRAVY_OP     integer 10   ZdravPomôckyOpravyÚpravyOrtopedickýchPomôcok 4304 37 1  
ZDRP_EXPED_OP     integer 10   ZdravPomôckyVýkonyExpedícieOrtopedickýchPomôcok 4304 38 1  
ZAR_VYD_OPP_TRV_PRE     integer 10   ZariadenieVýdajňaOrtopedProtetickýchPomôcokTrvaláPrevádzka 4305 1 1  
ZAR_VYD_OPP_MER_MIES     integer 10   ZariadenieVýdajňaOrtopedProtetickýchPomôcokMernéMiesto 4305 2 1  
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):