Rozhranie: J01 Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti

Typ záznamu J01

Rozhranie platí od roku 2015

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_J01 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_J01 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_J01 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_J01 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_J01 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_J01 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_J01 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_J01 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_J01 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_J01 11 1  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNO varchar 12   Obec sidla odborného útvaru 0_J01 6 1  
MIES_P     integer 10   PočetDennýchMiestK31.12. 2301 1 1  
MIES_P_0018     integer 10   PočetDennýchMiestK31.12.Deti-0-18 2301 1 2  
CISV_J1_1     varchar 4 OJ1_3602 Výkony v jednodňovej zdravotnej starostlivosti 3602   1  
CISV_J1_3     varchar 4 OJ1_3602 Výkony v jednodňovej zdravotnej starostlivosti 3602   2  
P_OPE_0018     integer 10 OJ1_3602 PočetPacientovOperovaných-0-18 3602   3  
P_OPE_19     integer 10 OJ1_3602 PočetPacientovOperovaných-19 3602   4  
HOSP_OPE_0018     integer 10 OJ1_3602 PočetHospitalizovanýchPoOperácii-0-18 3602   5  
HOSP_OPE_19     integer 10 OJ1_3602 PočetHospitalizovanýchPoOperácii-19 3602   6  
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 2301: Musí byť vyplnený počet denných miest v R1S1 /MIES_P/." Check(NOT ISNULL(R1S1)) 2301        
2 "Modul 2301: Počet denných miest k 31.12. v R1S1 /MIES_P/ musí byť väčší alebo rovný počtu denných miest pre deti v R1S2 /MIES_P_0018/." Check(R1S1 >= R1S2) 2301     R1S1  
3 "Modul 3602: Počet operovaných pacientov vo veku 0-18 rokov v R"+i+"S3 /P_OPE_0018/ musí byť väčší alebo rovný počtu hospitalizovaných pacientov vo veku 0-18 rokov v R"+i+"S5 /HOSP_OPE_0018/." Forcheck(i, RiS3 >= RiS5) 3602 i={1-PR}   RiS3  
4 "Modul 3602: Počet operovaných pacientov vo veku nad 19 rokov v R"+i+"S4 /P_OPE_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu hospitalizovaných pacientov vo veku nad 19 rokov v R"+i+"S6 /HOSP_OPE_19/." Forcheck(i, RiS4>= RiS6) 3602 i={1-PR}   RiS4  
5 "Modul 3602: Nesprávne vybrané zameranie v R"+i+"S1!" Forcheck(i, SUBSTR(RiS2,1,1)==SUBSTR(RiS1,1,1)) 3602 i={1-PR}   RiS1  
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):


Obmedzujúca položka: CISV_J1_1
Obmedzovaná položka: CISV_J1_3
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1010
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1020
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1030
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1040
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1050
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1060
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1070
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1080
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1090
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1100
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1111
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1112
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1113
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1120
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1130
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1140
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1150
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1160
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1170
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1180
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1190
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1200
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1210
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1220
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1230
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1240
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1250
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1260
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1270
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1280
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1291
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1292
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1293
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1301
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1302
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1303
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1304
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1305
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1311
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1312
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1313
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1314
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1315
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1316
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1317
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1321
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1322
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1323
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1324
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1325
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1326
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1327
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1328
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1329
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1330
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1340
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1350
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1360
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1370
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1381
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1382
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1383
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1391
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1392
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1393
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1400
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1411
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1412
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1413
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1414
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1421
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1422
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1431
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1432
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1433
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1434
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1435
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1436
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1437
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1438
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1439
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1441
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1442
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1443
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1444
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1445
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1450
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1460
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1470
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1480
CISV_J1_1 1000 CISV_J1_3 1490
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2010
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2020
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2030
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2040
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2050
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2061
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2062
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2063
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2064
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2065
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2070
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2080
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2090
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2100
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2110
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2120
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2130
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2140
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2150
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2160
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2171
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2172
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2173
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2174
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2175
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2176
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2177
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2180
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2190
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2200
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3010
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3020
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3030
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3040
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3050
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3060
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3070
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3080
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3090
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3100
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3110
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3120
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3130
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3140
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4010
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4020
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4030
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4040
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4050
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4060
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4070
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4080
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4090
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4100
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4110
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4120
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4130
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4140
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4150
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4160
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4170
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4180
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4190
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4200
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4210
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4220
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4230
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4240
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4250
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4260
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4270
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4280
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4290
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4300
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4310
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4320
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4330
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4340
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4350
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4360
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5010
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5020
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5030
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5040
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5050
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5060
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5070
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5080
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5090
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5100
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5110
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5120
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5130
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5140
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5150
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5160
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5170
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5180
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5190
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5200
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5210
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5220
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5230
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6010
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6020
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6030
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6040
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6050
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6060
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6070
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6080
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6090
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6100
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6110
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6121
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6130
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6140
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6150
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6160
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6170
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6180
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6190
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6200
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6210
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6220
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6230
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6240
CISV_J1_1 7000 CISV_J1_3 7010
CISV_J1_1 7000 CISV_J1_3 7020
CISV_J1_1 7000 CISV_J1_3 7030
CISV_J1_1 7000 CISV_J1_3 7040
CISV_J1_1 7000 CISV_J1_3 7050
CISV_J1_1 7000 CISV_J1_3 7060