Rozhranie: A12 Ročný výkaz o činnosti chirurgickej ambulancie

Typ záznamu A12

Rozhranie platí od roku 2015

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A12 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A12 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A12 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A12 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A12 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A12 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A12 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_A12 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A12 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A12 11 1  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNO varchar 12   Obec sidla odborného útvaru 0_A12 6 1  
NAV_P_0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18 3101 1 1  
NAV_P_19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ 3101 2 1  
VYK_CH_HN_OKP_0018     integer 10   VýkonyChirurgickéHnisavéOchoreniaKožeAPodkožia-0-18 3602 1 1  
VYK_CH_HN_OKP_19     integer 10   VýkonyChirurgickéHnisavéOchoreniaKožeAPodkožia-19+ 3602 1 2  
VYK_CH_OSET_R_0018     integer 10   VýkonyChirurgickéOšetreniaRán-0-18 3602 2 1  
VYK_CH_OSET_R_19     integer 10   VýkonyChirurgickéOšetreniaRán-19+ 3602 2 2  
VYK_ODSTR_KPN_0018     integer 10   VýkonyOdstránenieKožnýchAPodkožnýchNádorov-0-18 3602 3 1  
VYK_ODSTR_KPN_19     integer 10   VýkonyOdstránenieKožnýchAPodkožnýchNádorov-19+ 3602 3 2  
VYK_REP_ZLUX_0018     integer 10   VýkonyRepozícieZlomenínALuxácií-0-18 3602 4 1  
VYK_REP_ZLUX_19     integer 10   VýkonyRepozícieZlomenínALuxácií-19+ 3602 4 2  
VYK_OSET_POP_0018     integer 10   VýkonyOšetreniaPopálenín-0-18 3602 5 1  
VYK_OSET_POP_19     integer 10   VýkonyOšetreniaPopálenín-19+ 3602 5 2  
VYK_ENDO_VYS_0018     integer 10   VýkonyEndoskopickéVyšetrenia-0-18 3602 6 1  
VYK_ENDO_VYS_19     integer 10   VýkonyEndoskopickéVyšetrenia-19+ 3602 6 2  
VYK_VYS_CHO_0018     integer 10   VýkonyOstatnéVyšetreniaAZákroky-0-18 3602 7 1  
VYK_VYS_CHO_19     integer 10   VýkonyOstatnéVyšetreniaAZákroky-19+ 3602 7 2  
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3101: Musí byť uvedený počet návštev pacienta v ambulancii v S1 /NAV_P/!" Check((R1S1>=1) OR (R2S1>=1)) 3101        
10 "Modul 3101: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19+ v R2S1 /NAV_P_19/. " CHECK(IF(SUBSTR(M0_A12R4S1,7,3)=="107", R2S1=0 OR ISNULL(R2S1),TRUE)) 3101     R2S1 ÁNO
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):