Rozhranie: A03 Ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie

Typ záznamu A03

Rozhranie platí od roku 2015

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A03 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A03 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A03 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A03 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A03 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A03 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A03 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_A03 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A03 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A03 11 1  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNO varchar 12   Obec sidla odborného útvaru 0_A03 6 1  
NAV_P_0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18 3101 1 1  
NAV_NS_LEK_0018     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekárom-0-18 3101 1 2  
NAV_NS_SEST_0018     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrou-0-18 3101 1 3  
NAV_P_19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ 3101 2 1  
NAV_NS_LEK_19     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekárom-19+ 3101 2 2  
NAV_NS_SEST_19     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrou-19+ 3101 2 3  
NAV_NS_LEK_DDOT     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromDDOT 3103 1 1  
NAV_NS_SEST_DDOT     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouDDOT 3103 1 2  
NAV_NS_LEK_TBC     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromTBC 3103 2 1  
NAV_NS_SEST_TBC     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouTBC 3103 2 2  
VYS_SPIRM     integer 10   VyšetreniaSpirometria 3113 1 1  
VYS_SPIRM_P_SLE_TBC     integer 10   VyšetreniaSpirometriaPacSledovanýchPreTBC 3113 1 2  
VYS_SPIRM_P_SLE_R1R2     integer 10   VyšetreniaSpirometriaPacSledovanýchPreZvýšenéRizikoR1R2 3113 1 3  
VYS_SPIRM_P_SLE_NETU     integer 10   VyšetreniaSpirometriaPacSledovanýchPreNetuberkulOchorenia 3113 1 4  
VYS_FENO     integer 10   VyšetreniaFENO 3113 4 1  
VYS_FENO_P_SLE_TBC     integer 10   VyšetreniaFENOPacSledovanýchPreTBC 3113 4 2  
VYS_FENO_P_SLE_R1R2     integer 10   VyšetreniaFENOPacSledovanýchPreZvýšenéRizikoR1R2 3113 4 3  
VYS_FENO_P_SLE_NETU     integer 10   VyšetreniaFENOPacSledovanýchPreNetuberkulOchorenia 3113 4 4  
VYS_BRSK     integer 10   VyšetreniaBronchoskopické 3113 5 1  
VYS_BRSK_P_SLE_TBC     integer 10   VyšetreniaBronchoskopickéPacSledovanýchPreTBC 3113 5 2  
VYS_BRSK_P_SLE_R1R2     integer 10   VyšetreniaBronchoskopickéPacSledovanýchPreZvýšenéRizikoR1R2 3113 5 3  
VYS_BRSK_P_SLE_NETU     integer 10   VyšetreniaBronchoskopickéPacSledovanýchPreNetuberkulOchorenia 3113 5 4  
VYS_BRDIL     integer 10   VyšetreniaBronchodilatačné 3113 2 1  
VYS_BRDIL_P_SLE_TBC     integer 10   VyšetreniaBronchodilatačnéPacSledovanýchPreTBC 3113 2 2  
VYS_BRDIL_P_SLE_R1R2     integer 10   VyšetreniaBronchodilatačnéPacSledovanýchPreZvýšenéRizikoR1R2 3113 2 3  
VYS_BRDIL_P_SLE_NETU     integer 10   VyšetreniaBronchodilatačnéPacSledovanýchPreNetuberkulOchorenia 3113 2 4  
VYS_BRPR     integer 10   VyšetreniaBronchoprovokačné 3113 3 1  
VYS_BRPR_P_SLE_TBC     integer 10   VyšetreniaBronchoprovokačnéPacSledovanýchPreTBC 3113 3 2  
VYS_BRPR_P_SLE_R1R2     integer 10   VyšetreniaBronchoprovokačnéPacSledovanýchPreZvýšenéRizikoR1R2 3113 3 3  
VYS_BRPR_P_SLE_NETU     integer 10   VyšetreniaBronchoprovokačnéPacSledovanýchPreNetuberkulOchorenia 3113 3 4  
VYS_BPZG     integer 10   VyšetreniaBodyplety 3113 6 1  
VYS_BPZG_P_SLE_TBC     integer 10   VyšetreniaBodypletyPacSledovanýchPreTBC 3113 6 2  
VYS_BPZG_P_SLE_R1R2     integer 10   VyšetreniaBodypletyPacSledovanýchPreZvýšenéRizikoR1R2 3113 6 3  
VYS_BPZG_P_SLE_NETU     integer 10   VyšetreniaBodypletyPacSledovanýchPreNetuberkulOchorenia 3113 6 4  
VYS_DIFK     integer 10   VyšetreniaDifKapacita 3113 7 1  
VYS_DIFK_P_SLE_TBC     integer 10   VyšetreniaDifKapacitaPacSledovanýchPreTBC 3113 7 2  
VYS_DIFK_P_SLE_R1R2     integer 10   VyšetreniaDifKapacitaPacSledovanýchPreZvýšenéRizikoR1R2 3113 7 3  
VYS_DIFK_P_SLE_NETU     integer 10   VyšetreniaDifKapacitaPacSledovanýchPreNetuberkulOchorenia 3113 7 4  
ODB_SPUTUM_BK     integer 10   OdberySpútumNaBK 3141 1 1  
ODB_VYTERY_NESP_BF     integer 10   OdberyVýteryNaNešpecifikovanúBakteriálnuFlóru 3141 2 1  
ODB_SPUTUM_NESP_BF     integer 10   OdberySpútumNaNešpecifikovanúBakteriálnuFlóru 3141 3 1  
ODB_SPUTUM_CYTOL_VYS     integer 10   OdberySpútumNaCytologickéVyšetrenie 3141 4 1  
CIS_POHL_1     varchar 1 OA3_3201 PohlaviePacienta 3201   1  
CIS_VS11_1     varchar 5 OA3_3201 VekováSkupinaPacienta 3201   2  
PD_VEK_POHL     integer 10 OA3_3201 PacDispenzNaKonciSledovanéhoObdobia 3201   3  
CIS_VS11_2     varchar 5 OA3_3206 VekováSkupinaPacienta 3206   1  
CISV_SLED_DIAG_2_1     varchar 5 OA3_3206 VybranéSledovanéDiagnózy2Úroveň 3206   2  
PD_VEK_DIAG     integer 10 OA3_3206 PacDispenzNaKonciSledovanéhoObdobia 3206   3  
PDN_VEK_DIAG     integer 10 OA3_3206 PacDispenzPrijatíDoDispenzPrvéZistenieVŽivote 3206   4  
PDN_REC_VEK_DIAG     integer 10 OA3_3206 PacDispenzPrijatíDoDispenzRecidívy 3206   5  
PD_ZVR_R1_0018     integer 10   PacDispenzZvýšenéRizikoOchoreniaR1VšetkySkupiny-0-18 3221 1 1  
PD_ZVR_R1_19     integer 10   PacDispenzZvýšenéRizikoOchoreniaR1VšetkySkupiny-19+ 3221 1 2  
PD_ZVR_R1_CHPR_0018     integer 10   PacDispenzZvýšenéRizikoOchoreniaR1VšetkySkupinySChemoprofyl-0-18 3221 2 1  
PD_ZVR_R1_CHPR_19     integer 10   PacDispenzZvýšenéRizikoOchoreniaR1VšetkySkupinySChemoprofyl-19+ 3221 2 2  
PD_ZVR_R2_0018     integer 10   PacDispenzZvýšenéRizikoOchoreniaR2Kontakty-0-18 3221 3 1  
PD_ZVR_R2_19     integer 10   PacDispenzZvýšenéRizikoOchoreniaR2Kontakty-19+ 3221 3 2  
PD_ZVR_R2_CHPR_0018     integer 10   PacDispenzZvýšenéRizikoOchoreniaR2KontaktySChemoprofyl-0-18 3221 4 1  
PD_ZVR_R2_CHPR_19     integer 10   PacDispenzZvýšenéRizikoOchoreniaR2KontaktySChemoprofyl-19+ 3221 4 2  
PAC_ZVR_BIOL_0018     integer 10   PacZvýšenéRizikoBioLiečba-0-18 3221 5 1  
PAC_ZVR_BIOL_19     integer 10   PacZvýšenéRizikoBioLiečba-19+ 3221 5 2  
PAC_ZR_BIOL_CHE_0018     integer 10   PacZvýšenéRizikoBioLiečbaChemoterapia-0-18 3221 6 1  
PAC_ZR_BIOL_CHE_19     integer 10   PacZvýšenéRizikoBioLiečbaChemoterapia-19+ 3221 6 2  
CISV_SLED_DIAG_2_2     varchar 5 OA3_3204 VybranéSledovanéDiagnózy2Úroveň 3204   1  
PD_DIAG     integer 10 OA3_3204 PacDispenzarizovaníNaKonciSledovanéhoObdobia 3204   2  
PD_PO_TRANSPL_PLUC     integer 10   PacDispenzarizovaníPoTransplantáciiPľúc 3224 1 1  
CIS_POHL_2     varchar 1 OA3_3210 PohlaviePacienta 3210 2    
P_SLE_J40_44_J47     integer 10 OA3_3210 PacSledovaníK31.12-ChronickéChorobyDolnýchDýchCiestJ40-44J47 3210 3    
P_SLE_J45_46     integer 10 OA3_3210 PacSledovaníK31.12-ChronickéChorobyDolnýchDýchCiestAstmaJ45J46 3210 4    
CIS_VS11_3     varchar 5 OA3_3210 Veková skupina pacienta 3 3210 1    
CIS_POHL_3     varchar 1 OA3_3211 PohlaviePacienta 3211 2    
PN_SLE_J12_18     integer 10 OA3_3211 PacSledovaníDiagnZistenáVSledObdPneumóniaJ12-18 3211 3    
PN_SLE_J40_44_J47     integer 10 OA3_3211 PacSledovaníDiagnZistenáVSledObdChronChorDolDýCiestJ40-44J47 3211 4    
PN_SLE_J45_46     integer 10 OA3_3211 PacSledovaníDiagnZistenáVSledObdChronChorDolDýCiestAstmaJ45J46 3211 5    
CIS_VS11_4     varchar 5 OA3_3211 Veková skupina pacienta 4 3211 1    
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev v S1 /NAV_P_*/ alebo S2 /NAV_NS_LEK_*/ alebo S3 /NAV_NS_SEST_*/!" Check ((R1S1>=1) OR (R1S2>=1) OR (R1S3>=1) OR (R2S1>=1) OR (R2S2>=1) OR (R2S3>=1)) 3101        
2 "Modul 3113: Počet vyšetrení v R"+i+"S1 musí byť väčší alebo rovný súčtu vyšetrení osôb sledovaných pre tbc, pre zvýšené riziko ochorenia R1 R2, a pre netuberkulózne ochorenia v R"+i+" [S2+S3+S4]." Forcheck(i, RiS1>=RiS2 + RiS3 + RiS4) 3113 i={1-7}   RiS1  
3 "Modul 3206: Počet dispenzarizovaných osôb na konci sled. obdobia v R"+i+"S3 /PD_VEK_DIAG/ musí byť väčší alebo rovný súčtu prijatých do dispenzára- prvé zistenia v R"+i+"S4 /PDN_VEK_DIAG/ a prijatých do dispenzára - recidívy v R"+i+"S5 /PDN_REC_VEK_DIAG/" Forcheck(i, RiS3>=RiS4+RiS5) 3206 i={1-PR}   RiS3  
4 "Modul 3206: Riadok "+i+" v stĺpci 5 sa nevypĺňa!" Forcheck (i, ISNULL(RiS5)) 3206 i={6,15,24,33}   RiS5  
5 "Modul 3221: Počet osôb v rizikovej skupine R1 v R1S"+j+" /PD_ZVR_R1_*/ musí byť väčší alebo rovný ako počet osôb v rizikovej skupine R1 liečených chemoterapiou v R2S"+j+" /PD_ZVR_R1_CHPR_*/." Forcheck(j, R1Sj >= R2Sj) 3221 j={1-2}   R1Sj  
6 "Modul 3221: Počet osôb v rizikovej skupine R2 v R3S"+j+" /PD_ZVR_R2_*/ musí byť väčší alebo rovný ako počet osôb v rizikovej skupine R2 liečených chemoterapiou v R4S"+j+" /PD_ZVR_R2_CHPR_*/." Forcheck(j, R3Sj >= R4Sj) 3221 j={1-2}   R3Sj  
7 "Modul 3221: Počet osôb s biologickou liečbou spolu v R5S"+j+" /PAC_ZVR_BIOL_*/ musí byť väčší alebo rovný ako počet osôb s biologickou liečbou s chemoterapiou v R6S"+j+" /PAC_ZR_BIOL_CHE_*/." Forcheck(j, R5Sj >= R6Sj) 3221 j={1-2}   R5Sj  
8 "Medzimodulová kontrola: Počet návštev pacienta do 18 rokov v R1 m.3101 musí byť väčší alebo rovný počtu dispenzarizovaných osôb do 18 rokov na konci sledovaného obdobia v S3 m.3201 /PD_VEK_POHL/." Check (M3101R1S1+ M3101R1S2 + M3101R1S3 >= M3201R1S3 + M3201R3S3) 3101     M3101R1S1 ÁNO
9 "Medzimodulová kontrola: Počet návštev pacienta nad 19 rokov v R2 m.3101 musí byť väčší alebo rovný počtu dispenzarizovaných osôb nad 19 rokov na konci sledovaného obdobia v S3 m.3201 /PD_VEK_POHL/." Check (M3101R2S1+ M3101R2S2 + M3101R2S3 >= M3201R2S3 + M3201R4S3) 3101     M3101R2S1 ÁNO
10 "Medzimodulová kontrola: Počet návštev lekára u pacienta v m. 3101 v S2 /NAV_NS_LEK_0018+NAV_NS_LEK_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu návštev lekára u pacienta v m. 3103 v S1 /NAV_NS_LEK_DDOT+NAV_NS_LEK_TBC/." Check(M3101R1S2+M3101R2S2 >= M3103R1S1+M3103R2S1) 3101     M3103R1S1  
11 "Medzimodulová kontrola: Počet návštev sestry u pacienta v m. 3101 v S3 /NAV_NS_SEST_0018+NAV_NS_SEST_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu návštev sestry u pacienta v m. 3103 v S2 /NAV_NS_SEST_DDOT+NAV_NS_SEST_TBC/." Check(M3101R1S3+M3101R2S3 >= M3103R1S2+M3103R2S2) 3101     M3103R1S2  
12 "Medzimodulová kontrola: Počet dispenzarizovaných osôb do 18 rokov na konci sledov. obdobia v S3 m.3201 /PD_VEK_POHL/ musí byť väčší alebo rovný počtu dispenzariz. osôb s TBC do 18 rokov podľa diagnózy na konci sledov. obdobia v S3 m.3206 /PD_VEK_DIAG/." Check (M3201R1S3 + M3201R3S3 >= Sum(i, M3206RiS3)) 3206 i={1-18}   M3206R1S3  
13 "Medzimodulová kontrola: Počet dispenzarizovaných osôb nad 19 rokov na konci sledov. obdobia v S3 m.3201 /PD_VEK_POHL/ musí byť väčší alebo rovný počtu dispenzariz. osôb s TBC nad 19 rokov podľa diagnózy na konci sled. obdobia v S3 m.3206 /PD_VEK_DIAG/." Check (M3201R2S3 + M3201R4S3 >= Sum(i, M3206RiS3)) 3206 i={19-36}   M3206R19S3  
14 "Medzimodulová kontrola: Počet dispenzarizovaných osôb na konci sledovaného obdobia v S3 m.3201 /PD_VEK_POHL/ musí byť väčší alebo rovný počtu dispenzarizovaných osôb po transplantácii pľúc v m.3224 v R1S1 /PD_PO_TRANSPL_PLUC/." Check (Sum(i, M3201RiS3) >= M3224R1S1) 3201 i={1-PR}   M3224R1S1  
19 "Hodnota v R3S"+j+" m.3210 musí byť väčšia alebo rovná hodnote v R4S"+j+" m.3211, čiže počet prípadov diagnózy J40 - J44, J47 ktorejkoľvek vekovej skupiny k 31.12. musí byť väčší alebo rovný ako počet prípadov zistených prvýkrát v živote v sledov. období." Forcheck(j, M3210R3Sj >= M3211R4Sj) 3210 j={1-PS}   M3210R3Sj  
20 "Hodnota v R4S"+j+" m.3210 musí byť väčšia alebo rovná hodnote v R5S"+j+" m.3211, čiže počet prípadov astmy - J45, J46 ktorejkoľvek vekovej skupiny k 31.12. musí byť väčší alebo rovný ako počet prípadov zistených prvýkrát v živote v sledovanom období." Forcheck(j, M3210R4Sj >= M3211R5Sj) 3210 j={1-PS}   M3210R4Sj  
100 "Modul 3101: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19+ v R2S"+j+" /NAV_P_19; NAV_NS_LEK_19; NAV_NS_SEST_19/. " FORCHECK(j,(IF(SUBSTR(M0_A03R4S1,7,3)=="156", R2Sj=0 OR ISNULL(R2Sj),TRUE))) 3101 j={1-3}   R2Sj ÁNO
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):