Rozhranie: ZR_TRP Hlásenie o pacientovi po transplantácii pľúc

Typ záznamu ZR_TRP

Rozhranie platí od roku 2018

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0011  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0021  
ICOÁNOÁNOvarchar8   IČO PZS0031  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód PZS0041  
OSET_LEK_PRIEZV   ÁNOvarchar100   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie0061  
DATUM_VYPLNENIA     date     Dátum vyplnenia hlásenia0071  
PACRC   ÁNOvarchar10   Rodné číslo (bez lomítka)0111  
PACPRIEZVISKO   ÁNOvarchar100   Priezvisko0121  
PACMENO   ÁNOvarchar200   Meno pacienta0131  
PACPOHLAVIE     varchar1   Pohlavie0141ÁNO
PACVEK     integer3   Vek0331ÁNO
PAC_ADRESA     varchar150   Adresa trvalého bydliska - ulica, číslo0161  
DG_MKCH     varchar5   Špecifikácia diagnózy pred transplantáciou podľa MKCH 100211  
DG_TEXT     varchar150   Iná diagnóza0221  
DG_OMIM     varchar150   podľa OMIM (vyplní NCZI)0231  
DG_ORPHA     varchar150   podľa ORPHA (vyplní NCZI)0241  
PACDATVYK   ÁNOdate     Dátum transplantácie0311  
TYP_TRANSPLAN   ÁNOvarchar1   Typ transplantácie - lokalizácia0321  
POZNAMKA_3000     varchar3000   Poznámka k údajom/ alebo pre NCZI0411  
PACOBEC_ST   ÁNOvarchar12   Trvalé bydlisko dieťaťa - Obec0171  
NAZOV_2     varchar150   Názov zariadenia (dopočítaný)0051ÁNO
PACDATUMR     date     Dátum úmrtia pacienta po transpaltácii0341  
PACDATNAR_2   ÁNOdate     Dátum narodenia0151  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 02: Špecifikácia diagnózy pred transplantáciou musí byť vyplnená. /M02R1 alebo M02R2, DG_MKCH alebo DG_TEXT/"CHECK(NOT ISNULL(R1S1) OR NOT ISNULL(R2S1))02     R1S1;R2S1  
501"Modul 01: Rodné číslo pacienta je chybné. /PACRC/"CHECK(R3S1<>777)03     R1S1  
502"Modul 01: Vek pacienta je nad 120 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne. /PACRC/"CHECK(R3S1<>888)03     R1S1ÁNO
600"Modul 01: Rodné číslo je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne./PACRC/"check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("00", "ROK_SPRAC", "01", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}])01     R1S1ÁNO
700"Modul 01: Dátum narodenia nie je zhodný s dátumom narodenia z rodného čísla. /PACDATNAR_2/"check(getFunction("validations/ZR_TRP/IsDatRC_and_DatNarCorrect.js")() , msgText(),[{moduleItem:"PACDATNAR_2"}])01     R5S1  

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):