Rozhranie: ZR_NOR_PAT Hlásenie zhubného nádoru - histopatolog./cytologická verifikácia

Typ záznamu ZR_NOR_PAT

Rozhranie platí od roku 2023

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0ZR_NOR_PAT11  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0ZR_NOR_PAT21  
ICOÁNOÁNOvarchar8   IČO (8 znakov)0ZR_NOR_PAT31  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa, patologické pracovisko (12-miestny kód)0ZR_NOR_PAT41  
NAZOV     varchar150   Názov organizácie, patologické pracovisko0ZR_NOR_PAT51  
KONTAKT_OSOBA   ÁNOvarchar100   Kontaktná osoba|Meno a priezvisko0ZR_NOR_PAT61  
TEL   ÁNOvarchar35   Kontaktná osoba|Telefón0ZR_NOR_PAT71  
EMAIL   ÁNOvarchar128   Kontaktná osoba|Email0ZR_NOR_PAT81  
DATUM_VYPL     date     Dátum vyplnenia0ZR_NOR_PAT91ÁNO
PACKRSTMENO   ÁNOvarchar200   Krstné meno pacienta0211  
PACPRIEZVISKO   ÁNOvarchar100   Priezvisko pacienta0221  
PACRC   ÁNOvarchar10   Rodné číslo0231  
PACOBEC_ST     varchar12   Trvalé bydlisko pacienta - Obec0241  
MKCH_ZIADATEL     varchar5   Klasifikácia ochorenia podľa žiadajúceho lekára, MKCH-100311  
MKCH_ZIADATEL_1     varchar5   Klasifikácia ochorenia podľa žiadajúceho lekára, MKCH-10, pokrač0312  
MKCH_ZIADATEL_2     varchar5   Klasifikácia ochorenia podľa žiadajúceho lekára, MKCH-10, pokrač0313  
LATERALITA     varchar1   Lateralita0321  
PACDATVYK   ÁNOdate     Dátum odberu vzorky0331  
HISTOLOGIA_TEXT_1     varchar3000   Výsledok - nález, histológia - popis0341  
HISTOLOGIA_TEXT_2     varchar3000   Výsledok - nález, histológia - popis, pokračovanie0342  
HISTOLOGIA_TEXT_3     varchar3000   Výsledok - nález, histológia - popis, pokračovanie0343  
MKCH_PATOLOG   ÁNOvarchar5   Klasifikácia ochorenia vzorky - záver patológa, MKCH-100351  
MKCH_PATOLOG_1     varchar5   Klasifikácia ochorenia vzorky - záver patológa, MKCH-10, pokrač.0352  
MKCH_PATOLOG_2     varchar5   Klasifikácia ochorenia vzorky - záver patológa, MKCH-10, pokrač.0353  
TNM_T_PHIS     varchar2   TNM klasifikácia pT (tumor, patohistologicky), pre dg. patol. 10361  
TNM_N_PHIS     varchar2   TNM klasifikácia pN (nodes, patohistologicky), pre dg. patol. 10371  
TNM_M_PHIS     varchar1   TNM klasifikácia pM (metastasis, patohistologicky), pre dg. 10381  
TNM_T_PHIS_1     varchar2   TNM klasifikácia pT (tumor, patohistologicky), pre dg. patol. 2 0362  
TNM_N_PHIS_1     varchar2   TNM klasifikácia pN (nodes, patohistologicky), pre dg. patol. 20372  
TNM_M_PHIS_1     varchar1   TNM klasifikácia pM (metastasis, patohistologicky), pre dg. 20382  
TNM_T_PHIS_2     varchar2   TNM klasifikácia pT (tumor, patohistologicky), pre dg. patol. 30363  
TNM_N_PHIS_2     varchar2   TNM klasifikácia pN (nodes, patohistologicky), pre dg. patol. 30373  
TNM_M_PHIS_2     varchar1   TNM klasifikácia pM (metastasis, patohistologicky), pre dg. 30383  
ICD_O_5_SJ   ÁNOvarchar5   Morfologická/histologická diagnóza,MKCH - O (5-miestna)0391  
GRADING     varchar2   Stupeň diferenciácie (grading)03101  
XMLHLASENIE_ID     varchar256   Identifikátor hlásenia/výkazu podľa SJ9011  
XMLHLASENIE_VER     integer3   Verzia hlásenia/výkazu podľa SJ9021  
REFERENT_NCZI     varchar3   Vypĺňa NCZI (Referent NCZI)10011  
OKRES_NCZI     varchar100   Trvalé bydlisko pacienta - Okres10021ÁNO

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
2Modul 02: Overte korektnosť rodného čísla, napr. preklepy, na riadku R3. /PACRC/.check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0ZR_NOR_PAT", "ROK_SPRAC", "02", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}])02     R3S1ÁNO
6Modul 0ZR_NOR_PAT: Kód PZS %s na riadku R4 sa nenachádza v registri kódov PZS.check(getFunction("validations/ZR_NOR_PAT/IsKodPZSCorrect.js")( getValueCM("0ZR_NOR_PAT","KODPZS", "????????????").substr(0,1), getValueCM("0ZR_NOR_PAT","KODPZS", "????????????").substr(0,6), getValueCM("0ZR_NOR_PAT","KODPZS", "????????????").substr(6,6)), msgText(getValueCM("0ZR_NOR_PAT","KODPZS", "????????????")), [{moduleItem: "KODPZS"}])0ZR_NOR_PAT     R4S1ÁNO
10"Modul 03: Neuviedli ste Klasifikáciu ochorenia podľa žiadajúceho lekára, MKCH-10. /MKCH_ZIADATEL/."CHECK(NOT ISNULL(R1S1))03     R1S1  
11"Modul 03: Uviedli ste diagnózu pacienta, stĺpec S2, ako pokračovanie diagnózy, avšak stĺpec S1 uvedený nie je."CHECK(IF(NOT ISNULL(R1S2) , NOT ISNULL(R1S1), TRUE))03     R1S1  
12"Modul 03: Uviedli ste diagnózu pacienta, stĺpec S3, ako pokračovanie diagnózy, avšak stĺpec S2 uvedený nie je. /MKCH_ZIADATEL1/."CHECK(IF(NOT ISNULL(R1S3) , NOT ISNULL(R1S2), TRUE))03     R1S2  
13"Modul 03: TNM klasifikáciu, riadky R6, R7 a R8, v jednom stĺpci, uvádzajte, len ak ste uviedli v tomto stĺpci na riadku R5 aj diagnózu - záver patológa. /TNM_*, MKCH_PATOLOG_*/."FORCHECK(i, j, IF(NOT ISNULL(RiSj), NOT ISNULL(R5Sj), TRUE))03i={6,7,8};j={2,3}   RiSj  
14"Modul 03: Pri TNM klasifikácii, riadky R6, R7 a R8, uveďte pod sebou v stĺpci všetky členy klasifikácie, t.j. pT, pN a pM. /TNM_*/."FORCHECK(j, IF((NOT ISNULL(R5Sj)) AND ( (NOT ISNULL(R6Sj)) OR (NOT ISNULL(R7Sj)) OR (NOT ISNULL(R8Sj)) ), (NOT ISNULL(R6Sj)) AND (NOT ISNULL(R7Sj)) AND (NOT ISNULL(R8Sj)) , TRUE))03j={1,2,3};   R6Sj  
22Modul 03: Overte dátum. Uvedený Dátum odberu vzorky ešte nenastal. /PACDATVYK/.check(getFunction("validations/ZR_NOR_PAT/IsPACDATVYKCorrect_2.js")(1), msgText(), [{moduleItem: "PACDATVYK"}])03     R1S3  
23Modul 03: Uviedli ste dátum pred začiatkom zberu dát, dátum opravte. /PACDATVYK/.check(getFunction("validations/ZR_NOR_PAT/IsPACDATVYKCorrect_2.js")(2), msgText(), [{moduleItem: "PACDATVYK"}])03     R1S3  
122"Modul 03: Na riadku R4 ste uviedli pokračovanie textu nálezu, stĺpec S2, avšak začiatok textu, stĺpec S1, uvedený nie je. /HISTOLOGIA_TEXT_1, _2/."CHECK(IF(NOT ISNULL(R4S2), NOT ISNULL(R4S1), TRUE))03     R4S1  
123"Modul 03: Na riadku R4 ste uviedli pokračovanie textu nálezu, stĺpec S3, avšak text v stĺpci S2, uvedený nie je. /HISTOLOGIA_TEXT_2, _3/."CHECK(IF(NOT ISNULL(R4S3), NOT ISNULL(R4S2), TRUE))03     R4S2  
124Modul 03: Riadky R5 a R10 nie sú v súlade. Pri hematologických dg. (C81-C969, D45-D479) zvoľte Grading v rozmedzí 5, 6, 7, 9. Pre ostatné dg. použite G1, G2, G3, G4, 9. /MKCH_PATOLOG, GRADING/.check(getFunction("validations/ZR_NOR_PAT/Is_GRADING_MKCH_PATOLOG_OK_2023.js")(getValueCM("03","MKCH_PATOLOG", null), getValueCM("03","GRADING", null)), msgText(), [{moduleName: "03", moduleItem: "GRADING"}])03     R10S1  

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):