Rozhranie: ZR_KCHR Register kardiochirurgických výkonov

Typ záznamu ZR_KCHR

Rozhranie platí od roku 2017

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania01_KCHR11  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania01_KCHR21  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie01_KCHR31  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti01_KCHR41  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky01_KCHR51  
PACRC   ÁNOvarchar10   Rodné číslo pacienta0211  
PACMENO     varchar200   Meno0221  
PACPRIEZVISKO     varchar100   Priezvisko0231  
PACDATNAR     date     Dátum narodenia0241ÁNO
PACPOHLAVIE     varchar1   Pohlavie0261ÁNO
PACVYSKA     integer3   Výška0271  
PACHMOTNOST     integer3   Váha0281  
PACBMI     float2   BMI0291ÁNO
PACDATVYK   ÁNOdate     Dátum prijatia0311  
ROK_PRIJATIA     varchar4   Rok prijatia0321ÁNO
ANGINA_PECTORIS     varchar1   Angina pectoris0411  
DUSNOST     varchar1   Dušnosť pred operáciou(NYHA klasifikácia)0421  
PR_SRD_OP_ZIADNA     bool     Predchádzajúca srdcová, cievna,alebo hrudná operácia-žiadna0511  
PR_SRD_OP_ACB     bool     Predchádzajúca srdcová, cievna,alebo hrudná operácia-ACB0531  
PR_SRD_OP_CHLOPNA     bool     Predchádzajúca srdcová, cievna,alebo hrudná operácia-chlopna0541  
PR_SRD_OP_PRE_VVV     bool     Predchádzajúca srdcová, cievna,alebo hrudná operácia-pre VVV0551  
PR_SRD_OP_IN_KARDIO     bool     PredchádzajúcaSrdcováCievnaHrudnáOperácia-InáKardiochr.Operácia0561  
PR_SRD_OP_AO_ASC_OBL     bool     PredchádzajúcaSrdcováCievnaHrudnáOperácia-AortaAscAleboOblúk0571  
PR_SRD_OP_AO_DESC     bool     PredchádzajúcaSrdcováCievnaHrudnáOperácia-AortaDescendentná0581  
PR_SRD_OP_IN_HRUD     bool     PredchádzajúcaSrdcováCievnaHrudnáOperácia-InáHrudnáOprerácia0591  
POC_SRDC_OPER     varchar1   Počet predchádzajúcich srdcových operácií05101  
PR_SRD_OP_IN_PCI     bool     PredchádzajúcaSrdcováCievnaHrudnáOperácia-PCI0521  
ABUSUS_TABAK     varchar1   Abusus tabaku0611  
DIABETES_VYSKYT     bool     Diabetes v osobnej anamnéze0621  
DIABETES_TYP     varchar1   Typ diabetu0631  
DIABETES_LIECBA     bool     Diabetes liečený0641  
DIABETES_DRUH_LIECBY     varchar1   Druh liečby diabetu0651  
ANAM_HYPERT     varchar2   Anamnéza hypertenzie0661  
DISLIPIDEMIA     bool     Dislipidémia0671  
OCHOR_OBLIC_ZIAD     bool     Obličkové ochorenie - žiadne0691  
OCHOR_OBLIC_TRANS     bool     Obličkové ochorenie - funkčný trasnplantát06101  
OCHOR_OBLIC_S_KREAT     bool     Obličkové ochorenie - sérový kreatinín >200µmol/l06111  
OCHOR_OBLIC_DIAL_AK     bool     Obličkové ochorenie-dialýzaAkútneZlyhanieDo6týždňovPredOperáciou06121  
OCHOR_OBLIC_DIAL_CH     bool     Obličkové ochorenie-dialýzaChronickáViacNež6týždňovPredPeráciou06131  
OCHOR_OBLIC_NEZ     bool     Obličkové ochorenie-neznáme06141  
PLUCNE_OCHOR     varchar1   Anamnéza pľúcneho ochorenia06151  
NEURO_OCH_ZIAD     bool     Anamnéza neurologického ochorenia-ziadne06161  
NEURO_OCH_KOMA     bool     Anamnéza neurologického ochorenia-kóma06171  
NEURO_OCH_TIA     bool     Anamnéza neurologického ochorenia-TIA06181  
NEURO_OCH_CMP_NOR     bool     AnamnézaNeurologickéhoOchoreniaCMPSPlnouNormalizáciou06191  
NEURO_OCH_CMP_DEF     bool     AnamnézaNeurologickéhoOchoreniaSReziduálnymDeficitom06201  
NEURO_DYSF     bool     Anamnéza neurologickej dysfunkcie06211  
POST_TEPIEN_ZAS_MOZ     bool     Významné postihnutie tepien zásobujúcich mozog06221  
CHOR_PERIF_TEPIEN     bool     Ochorenia (postihnutia) periférnych tepien06231  
SRDCOVY_RYTMUS     varchar1   Predoperačný srdcový rytmus06241  
INE_OCH_INE     bool     Iné pridr.ochorenia alebo komplikácie- iné06251  
POC_KOR_TEP     varchar2   Počet postihnutých koronárnych tepien0711  
POS_KM_L_KOR     varchar2   Postihnutie kmeňa ľavej koronárnej tepny0721  
TLAK     integer3   Systolický tlak v a.pulmonalis0731  
LVEDP     integer3   Lvedp0741  
SH_PAWP_LA     float1   Stredná hodnota PAWP/LA0751  
EJEK_FRAKCIA     float2   Ejekčná frakcia0761  
KAT_EJEK_FRAKCIA     varchar2   Kategória ejekčnej frakcie0771ÁNO
STRED_GARD_AOR_CH     float1   Stredný gradient na aortálnej chlopni0781  
AORTALNA_STENOZA     bool     Aortálna stenóza0791  
MITRALNA_STENOZA     bool     Mitrálna stenóza07101  
INSUF_AORT_CHLOP     varchar1   Insuficiencia aortálnej chlopne07111  
INSUF_MITR_CHLOP     varchar1   Insuficiencia mitrálnej chlopne07121  
INSUF_TRIKUS_CHLOP     varchar1   Insuficiencia trikuspidálnej chlopne07131  
HEMODYN_STAV     varchar1   Hemodynamický stav pred operáciou0811  
KARDIO_SOK     bool     Kardiogénny šok pred operáciou0821  
KARDIOPUL_RESUS     bool     Kardiopulmonálna resuscitácia < 24 hodín pred operáciou0831  
UM_PLUC_VENT     bool     Umelá pľúcna ventilácia pred operáciou0851  
DVO_OP_ANGINA_PEC     bool     Dôvod súč.operácie -angína pectoris0861  
DVO_OP_ZAV_PROG     bool     Dôvod súč.oper. -závaž.prognost. nález u asymptomatic. Pacienta0871  
DVO_OP_ZAV_CHLO_CH     bool     Dôvod súč.operácie - závažná chlopňová chyba0881  
DVO_OP_CHR_ZLYHANIE     bool     Dôvod súč.operácie - chronické srdcové zlyhanie0891  
DVO_OP_DUSNOST     bool     Dôvod súč.operácie - dušnosť pred operáciou08101  
DVO_OP_AK_IM     bool     Dôvod súč.operácie - akútny IM08111  
DVO_OP_NEUS_PCI     bool     Dôvod súč.operácie - neúspešná PCI08121  
DVO_OP_ARYTMIA     bool     Dôvod súč.operácie - arytmia08131  
DVO_OP_TUMOR     bool     Dôvod súč.operácie - tumor08141  
DVO_OP_TROM_SR     bool     Dôvod súč.operácie - trombus srdca08151  
DVO_OP_AK_ENDOKA     bool     Dôvod súč.operácie - akútna endokarditída08161  
DVO_OP_SUB_ENDOK     bool     Dôvod súč.operácie - subakútna endokarditída08171  
DVO_OP_TRAUMA     bool     Dôvod súč.operácie - trauma08181  
DVO_OP_AK_DIS_A     bool     Dôvod súč.operácie - akútna disekcia A08191  
DVO_OP_CHRON_DIS_A     bool     Dôvod súč.operácie - chronická disekcia A08201  
DVO_OP_AK_DIS_B     bool     akútna disekcia B08211  
DVO_OP_CHRON_DIS_B     bool     Dôvod súč.operácie - chronická disekcia B08221  
DVO_OP_VYD_VZ_A     bool     Dôvod súč.operácie - výduť vzostupnej aorty08231  
DVO_OP_VYD_OBL_A     bool     Dôvod súč.operácie - výduť oblúka aorty08241  
DVO_OP_VYD_ZOS_A     bool     Dôvod súč.operácie - výduť zostupnej aorty08251  
DVO_OP_VYD_THOR_A     bool     Dôvod súč.operácie - výduť thorakoabdominálnej aorty08261  
DVO_OP_NEMA_ISCH     bool     Dôvod súč.operácie - nemá ischémia08271  
DVO_OP_DEF_SEP_PR     bool     Dôvod súč.operácie - defekt predsieňového septa08281  
DVO_OP_IN_VROD_CH     bool     Dôvod súč.operácie - iná vrodená srdcová chyba08291  
DVO_OP_HYP_OB_KAR     bool     Dôvod súč.operácie - hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia08301  
DVO_OP_RUPT_KOM_SEP     bool     Dôvod súč.operácie - poinfarktová ruptúra komorového septa08311  
DVO_OP_RUPT_VOL_STEN     bool     Dôvod súč.operácie - ruptúra voľnej steny srdca08321  
DVO_OP_VYD_L_KOM     bool     Dôvod súč.operácie - výduť ľavej srdcovej komory08331  
DVO_OP_PSEUDOA_LK     bool     Dôvod súč.operácie - pseudoaneuryzma ľavej srdcovej komory08341  
DVO_OP_PSEUDOA_A     bool     Dôvod súč.operácie - pseudoaneuryzma aorty08351  
DVO_OP_INE     bool     Dôvod súč.operácie - iné08381  
OPER_PERIKARDU     bool     Operácia perikardu08361  
MECH_POD_SR_PR_OP     bool     Mechanická podpora srdca pred operáciou0841  
DAT_OPERACIE     datetime     Dátum a čas zahájenia operácie0911  
VEK_OPR     integer3   Vek v čase operácie0921ÁNO
OPER_PRIEZVISKO     varchar100   Operatér - priezvisko0931  
OP_PRISTUP_STERNO     bool     Operačný prístup sternotomia0941  
OP_PR_THORAKOTOMIA     bool     Operačný prístup horakotomia0951  
OP_PRISTUP_MINITHORA     bool     Operačný prístup minithorakotomia0961  
OP_PR_THORAKOSKOPIA     bool     Operačný prístup thorakoskopia0971  
OP_PRISTUP_KON_STER     bool     Operačný prístup konverzia na sternotomiu0991  
OP_PRISTUP_INE     bool     Operačný prístup iné09101  
TYP_OPERACIE     varchar1   Typ operácie09111  
DOVOD_URG_OPER     varchar1   Hlavný dôvod pre urgentnú operáciu09121  
POC_ANAS_TEP_ST     integer2   Počet vykonaných periférnych anastomóz tepennými štepmi1011  
POC_ANAS_ZIL_ST     integer2   Počet vykonaných periférnych anastomóz žilnými štepmi1021  
POC_ANAS_SPOLU     integer2   Celkový počet vykonaných periférnych anastomóz1031ÁNO
MIESTO_PER_ANAST_1     varchar1   Miesto prevedenia - 1. periférna anastomóza1041  
MIESTO_PER_ANAST_2     varchar1   Miesto prevedenia - 2. periférna anastomóza1051  
MIESTO_PER_ANAST_3     varchar1   Miesto prevedenia - 3. periférna anastomóza1061  
MIESTO_PER_ANAST_4     varchar1   Miesto prevedenia - 4. periférna anastomóza1071  
MIESTO_PER_ANAST_5     varchar1   Miesto prevedenia - 5. periférna anastomóza1081  
MIESTO_PER_ANAST_6     varchar1   Miesto prevedenia - 6. periférna anastomóza1091  
MIESTO_PER_ANAST_7     varchar1   Miesto prevedenia - 7. periférna anastomóza10101  
MIESTO_PER_ANAST_8     varchar1   Miesto prevedenia - 8. periférna anastomóza10111  
MIESTO_PER_ANAST_9     varchar1   Miesto prevedenia - 9. periférna anastomóza10121  
MIESTO_PER_ANAST_10     varchar1   Miesto prevedenia - 10. periférna anastomóza10131  
STEP_1     varchar1   Použitý štep - 1. periférna anastomóza10141  
STEP_2     varchar1   Použitý štep - 2. periférna anastomóza10151  
STEP_3     varchar1   Použitý štep - 3. periférna anastomóza10161  
STEP_4     varchar1   Použitý štep - 4. periférna anastomóza10171  
STEP_5     varchar1   Použitý štep - 5. periférna anastomóza10181  
STEP_6     varchar1   Použitý štep - 6. periférna anastomóza10191  
STEP_7     varchar1   Použitý štep - 7. periférna anastomóza10201  
STEP_8     varchar1   Použitý štep - 8. periférna anastomóza10211  
STEP_9     varchar1   Použitý štep - 9. periférna anastomóza10221  
STEP_10     varchar1   Použitý štep - 10. periférna anastomóza10231  
OP_AOR     bool     Operácia na aortálnej chlopni1111  
OP_MITRAL     bool     Operácia na mitrálnej chlopni1121  
OP_TRIKUSPID     bool     Operácia na trikuspidálnej chlopni1131  
OP_PULMON     bool     Operácia na pulmonálnej chlopni1141  
POC_OPER_CHLOP     integer1   Počet chlopní, na ktorých bol vykonaný výkon1151  
HEM_PAT_AOR_CHLOP     varchar1   Hemodynamická patológia - aortálna chlopňa1161  
HEM_PAT_MITR_CHLOP     varchar1   Hemodynamická patológia -mitrálna chlopňa1171  
HEM_PAT_TR_CHLOP     varchar1   Hemodynamická patológia - trikuspidálna chlopňa1181  
HEM_PAT_PUL_CHLOP     varchar1   Hemodynamická patológia - pulmonálnachlopňa1191  
EXP_AOR_CHLOP     varchar1   Explantácia aortálnej chlopne11101  
EXP_MITR_CHLOP     varchar1   Explantácia mitrálnej chlopne11111  
EXP_TR_CHLOP     varchar1   Explantácia trikuspidálnej chlopne11121  
EXP_PUL_CHLOP     varchar1   Explantácia pulmonálnej chlopne11131  
DOV_REOP_AOR_CHLOP     varchar2   Hlavný dôvod reoperácie - aortálna chlopňa11141  
DOV_REOP_MITR_CHLOP     varchar2   Hlavný dôvod reoperácie - mitrálna chlopňa11151  
DOV_REOP_TR_CHLOP     varchar2   Hlavný dôvod reoperácie - trikuspidálna chlopňa11161  
DOV_REOP_PUL_CHLOP     varchar2   Hlavný dôvod reoperácie - pulmonálna chlopňa11171  
TYP_OP_CHL_AOR_CHLOP     varchar1   Typ operácie na aortálnej chlopne11181  
TYP_OP_CHL_MITR_CHLO     varchar1   Typ operácie na mitrálnej chlopne11191  
TYP_OP_CHL_TR_CHLOP     varchar1   Typ operácie na trikuspidálnej chlopne11201  
TYP_OP_CHL_PUL_CHLOP     varchar1   Typ operácie na pulmonálnej chlopne11211  
PAT_NAT_AOR_CHL     varchar2   Patológia natívnej chlopne - aortálna chlopňa11221  
PAT_NAT_CHL_DIS_AO     bool     Patológia natívnej aor.chlopne-disekcia aorty11231  
PAT_NAT_CHL_ANE_VS     bool     Patológia natívnej aor.chlopne -aneuryzma Valsalvovho sínu11241  
PAT_NAT_MITR_CHL     varchar2   Patológia natívnej chlopne - mitrálna chlopňa11251  
PAT_NAT_MT_CHL_FD     bool     Patológia mitrálnej chlopne - fibroelastická degenerácia11261  
PAT_NAT_MT_CHL_MD     bool     Patológia mitrálnej chlopne - myxomatózna degenerácia11271  
PAT_NAT_MT_CHL_PPC     bool     Patológia mitrálnej chlopne - prolaps predného cípu11281  
PAT_NAT_MT_CHL_PZC     bool     Patológia mitrálnej chlopne - prolaps zadného cípu11291  
PAT_NAT_MT_CHL_DA     bool     Patológia mitrálnej chlopne - dilatácia anulu11301  
PAT_NAT_MT_CHL_RZC     bool     Patológia mitrálnej chlopne - reštrikcia zadného cípu11311  
PAT_NAT_MT_CHL_RS     bool     Patológia mitrálnej chlopne - ruptúra šlašinky11321  
PAT_NAT_MT_CHL_DPS     bool     Patológia mitrálnej chlopne - dysfunkcia papilárneho svalu11331  
PAT_NAT_MT_CHL_MR     bool     Patológia mitrálnej chlopne - dilatácia/dysfunkcia ľavej komory11341  
PAT_NAT_MT_CHL_RPS     bool     Patológia mitrálnej chlopne - ruptúra papilárneho svalu11351  
PAT_NAT_TR_CHL     varchar2   Patológia natívnej chlopne - trikuspidálna chlopňa11361  
PAT_NAT_TR_CHL_DA     bool     Patológia natívnej chlopne-trikus.chlopňa-dilatácia anulu11371  
PAT_NAT_TR_CHL_MD     bool     Patológia natívnej chlopne-trikus.chlopňa-myxomatózna deg11381  
PAT_NAT_PUL_CHL     varchar2   Patológia natívnej chlopne - pulmonálna chlopňa11391  
TYP_NAH_AOR_CHLOP     varchar1   Typ náhrady - aortálna chlopňa11401  
TYP_NAH_MITR_CHLOP     varchar1   Typ náhrady - mitrálna chlopňa11411  
TYP_NAH_TRI_CHLOP     varchar1   Typ náhrady - trikuspidálna chlopňa11421  
TYP_NAH_PUL_CHLOP     varchar1   Typ náhrady - pulmonálna chlopňa11431  
VEL_AO_CHLOP_PRST     integer2   Veľkosť použitej chlopne-prstenca - aortálna11441  
VEL_MI_CHLOP_PRST     integer2   Veľkosť použitej chlopne-prstenca - mitrálna11451  
VEL_TR_CHLOP_PRST     integer2   Veľkosť použitej chlopne-prstenca - trikuspidálna11461  
VEL_PL_CHLOP_PRST     integer2   Veľkosť použitej chlopne-prstenca - pulmonálna11471  
KOD_IMP_AO     varchar4   Kód implantátu - aortálna11481  
KOD_IMP_MI     varchar4   Kód implantátu - mitrálna11491  
KOD_IMP_TR     varchar4   Kód implantátu - trikuspidálna11501  
KOD_IMP_PL     varchar4   Kód implantátu - pulmonálna11511  
TYP_MI_PL_AP     bool     Typ mitral.plastiky-anuloplastika prstencom11521  
TYP_MI_PL_ABP     bool     Typ mitral.plastiky-anuloplastika bez prstenca11531  
TYP_MI_PL_RZC     bool     Typ mitral.plastiky-resekcia zad.cípu (vrát.sliding plastiky)11541  
TYP_MI_PL_RPC     bool     Typ mitral.plastiky-resekcia predného cípu11551  
TYP_MI_PL_RS     bool     Typ mitral.plastiky-resekcia šlašiniek11561  
TYP_MI_PL_PS     bool     Typ mitral.plastiky-prenos šlašiniek (flip over)11571  
TYP_MI_PL_AN     bool     Typ mitral.plastiky-arteficiálne neochordy11581  
TYP_MI_PL_VNPS     bool     Typ mitral.plastiky-výkon na papilárnom svale11591  
TYP_MI_PL_IVNZA     bool     Typ mitral.plastiky-iný výkon na závesnom aparáte11601  
TYP_MI_PL_D     bool     Typ mitral.plastiky-dekalcifikácia11611  
TYP_MI_PL_ZP     bool     Typ mitral.plastiky-záplata perikardom11621  
TYP_MI_PL_K     bool     Typ mitral.plastiky-komisurotómia11631  
TYP_MI_PL_A     bool     Typ mitral.plastiky-Alfieri11641  
TYP_MI_PL_I     bool     Typ mitral.plastiky-iný typ plastiky11651  
IN_KAR_INT_ZIAD     bool     InéKardiochirurgickéInterven.-žiadne1211  
IN_KAR_INT_RVLK     bool     InéKardiochirurgickéInterven.-resekcia výdute ľavej komory1221  
IN_KAR_INT_OZDSK     bool     InéKardioch.Interven.-operáciaZískanéhoDefektuKomorovéhoSepta1231  
IN_KAR_INT_UDSS     bool     InéKardioch.Interven-uzáver defektu predsieňového septa1241  
IN_KAR_INT_BORLK     bool     InéKardioch.Interven-BatistovaoOeráciaInáRedukciaĽavejKomory1251  
IN_KAR_INT_CHRLK     bool     InéKardioch.Interven-chirurgickáRemodeláciaĽavejKomory1261  
IN_KAR_INT_IOVVS     bool     Iné kardioch.Interven-iná operácia vrodenej chyby srdca1271  
IN_KAR_INT_TLR     bool     Iné kardioch.Interven-transmyokardiálna laserová revask.1281  
IN_KAR_INT_OSPT     bool     Iné kardioch.Interven-operácia srdca pre traumu1291  
IN_KAR_INT_TS     bool     Iné kardioch.Interven-transplantácia srdca12101  
IN_KAR_INT_IP     bool     Iné kardioch.Interven-implantácia pacemakeru12111  
IN_KAR_INT_I_AICD     bool     Iné kardioch.Interven-implantácia AICD12121  
IN_KAR_INT_OPRSK     bool     Iné kardioch.Interven-operácia pre ruptúru srdcovej komory12131  
IN_KAR_INT_P     bool     Iné kardioch.Interven-perikardektómia12141  
IN_KAR_INT_OM     bool     Iné kardioch.Interven-operácia myxómu12151  
IN_KAR_INT_OITS     bool     Iné kardioch.Interven-operácia iného tumoru srdca12161  
IN_KAR_INT_MAZE_R     bool     Iné kardioch.Interven-MAZE - rádiofrekvencia12171  
IN_KAR_INT_MAZE_K     bool     Iné kardioch.Interven-MAZE - kryoablácia12181  
IN_KAR_INT_MAZE_I     bool     Iné kardioch.Interven-MAZE - iný12201  
IN_KAR_INT_IOPPR     bool     Iné kardioch.Interven-iná operácia pre poruchu rytmu12211  
IN_KAR_INT_RHSKR     bool     Iné kardioch.Interven-resekcia hypertrofického komorového septa12221  
IN_KAR_INT_PE     bool     Iné kardioch.Interven-pulmonálna embolektómia12231  
IN_KAR_INT_ZMP     bool     Iné kardioch.Interven-zavedenie mechanickej podpory12241  
IN_KAR_INT_EIE     bool     Iné kardioch.Interven-extrakcia intrakardiálnych elektród12251  
IN_KAR_INT_IEE     bool     Iné kardioch.Interven-implantácia epikardiálnych elektród12261  
IN_KAR_INT_ISO     bool     Iné kardioch.Interven-iná operácia srdca12281  
IN_INTER_ZIAD     bool     Iné intervencie-žiadna12291  
IN_INTER_AORTA     bool     Iné intervencie-výkon na aorte12301  
IN_INTER_IN_HRUD     bool     Iné intervencie-iná hrudná operácia12311  
SEG_AOR_AK     bool     Segment aorty-aortálny koreň12331  
SEG_AOR_V     bool     Segment aorty-vzostupná12341  
SEG_AOR_O     bool     Segment aorty-oblúk12351  
SEG_AOR_Z     bool     Segment aorty-zostupná12361  
PR_VYK_AOR_NAP_NACH     bool     Prev.VýkonNaAorteNáhradaAortyProtézouASamost.NáhradaAort.Chlop.12381  
PREV_VYK_AOR_PAZ     bool     Prevedený výkon-plastika aorty záplatou12421  
PREV_VYK_AOR_RVS     bool     Prevedený výkon-rekonštrukcia Valsalvovho sínu12431  
PREV_VYK_AOR_RA     bool     Prevedený výkon-redukčná aortoplastika12441  
PREV_VYK_AOR_OVTA     bool     Prevedený výkon-operácia výdute thorakoabdominálnej aorty12451  
DRUH_OPER     varchar1   Druh opreácie12491  
IN_KAR_INT_MAZE_H     bool     Iné kardioch.Interven-MAZE - HIFE12191  
MIM_OBEH     varchar1   Mimotelový obeh09131  
POUZ_SVORKY     bool     Použitie svorky1311  
OBEH_ZASTAVA     bool     Zástava obehu1321  
TRVANIE_MO     integer3   Celkové trvanie MO1331  
TRVANIE_SVORKY     integer3   Celkové trvanie svorky1341  
TRVANIE_OBEH_SUST     integer3   Celková doba obehovej zástavy1351  
OCH_MYO_PRI_MO     varchar1   Ochrana myokardu pri použití MO1361  
KARDIOPLEGIA_ROZTOK     varchar1   Kardioplégia - roztok1371  
KARDIOPLEGIA_TEPLA     bool     Kardioplégia - teplá1381  
KARDIOPLEGIA_STUDENA     bool     Kardioplégia - studená1391  
KARDIOPLEGIA_SP_ANT     bool     Kardioplégia -sp.podania -antegrádne13101  
KARDIOPLEGIA_SP_RET     bool     Kardioplégia -sp.podania -retrográdne13111  
KARDIOPLEGIA_FOR_POD     varchar1   Kardioplégia - forma podania13121  
AOR_BALON_ZIAD     bool     Intraaortálna balónková kontrapulzácia-žiadna13131  
MECH_SRDC_PODPOR     varchar1   Mechanická srdcová podpora13141  
MECH_SR_POD_CAS_PRED     bool     Mechanická srdcová podpora -časovo -predoperačne13151  
MECH_SR_POD_CAS_PER     bool     Mechanická srdcová podpora -časovo -peroperačne13161  
MECH_SR_POD_CAS_PO     bool     Mechanická srdcová podpora -časovo -pooperačne13171  
KRV_STRATA     varchar1   Celkové krvné straty14111  
POBYT_JIS     bool     Pobyt na JIS14121  
PRIJEM_JIS     datetime     Dátum a čas príjmu na JIS14131  
CAS_EXTUBACIE     datetime     Dátum a čas extubacie14141  
REINTUBACIA     bool     Reintubácia14151  
DOBA_INTUB_SP     varchar1   Celková doba intubácie14161  
TER_JIS_INOTROPIKA     bool     Terapia na JIS -inotropika14171  
TER_JIS_KARD_RESUS     bool     Terapia na JIS -kardiopulmonálna resuscitácia14181  
TER_JIS_TRACHEST     bool     Terapia na JIS -tracheostomia14191  
TER_JIS_MINI_TRACHEO     bool     Terapia na JIS -minitracheostomia14201  
TER_JIS_DEF_KOM_ARYT     bool     Terapia na JIS -el.defibrilácia pre komorovú arytmiu14211  
TER_JIS_DEF_SUP_ARYT     bool     Terapia na JIS -el. defibrilácia supraventrikulárnej arytmie14221  
TER_JIS_ZAV_PACEM     bool     Terapia na JIS -zavedenie pacemakeru14231  
TER_JIS_ELIM_MET     bool     Terapia na JIS -eliminačná metóda (dialýzy, ultrafiltrácia)14241  
DAT_CAS_PREPUSTENIA     datetime     Dátum a čas prepustenia z JIS14251  
DOBA_NA_JIS     integer12   Doba pobytu na JIS14261ÁNO
POOP_REV_PR_ST_ISCH     bool     Pooperačná revízia -problémy so štepmi a/alebo ischémia1521  
POOP_REV_PR_CHLOP     bool     Pooperačná revízia -problémy s chlopňou1531  
POOP_REV_KRV_TAMP     bool     Pooperačná revízia -krvácanie a /alebo tamponáda1541  
POOP_REV_RES_STER     bool     Pooperačná revízia -resutura sterna z akéhokoľvek dôvodu1551  
POOP_REVIZIA_INA_PR     bool     Pooperačná revízia -iná kardiálna príčina1571  
RENALNE_KOMPL     varchar1   Renálne komplikácie15101  
NEUROL_KOMPL     varchar1   Neurologické komplikácie15111  
I_NEUR_KOM_KOMA     bool     Iné neurologické komplikácie -kóma >24 hodín15121  
I_NEUR_KOM_POO_PSYCH     bool     Iné neurologické komplikácie -pooperačný psychosyndróm15131  
I_NEUR_KOM_PARAPLEG     bool     Iné neurologické komplikácie -paraplegia15141  
I_NEUR_KOM_PARAPAR     bool     Iné neurologické komplikácie -paraparéza15151  
I_NEUR_KOM_PER_NER     bool     Iné neurologické komplikácie -postihnutie periférneho nervu15161  
I_NEUR_KOM_INE     bool     Iné neurologické komplikácie -iné15171  
KOMP_INF_POV_RANA     bool     Komplikácie a infekcie -povrchná rana na sterne15181  
KOMP_INF_HLB_RANA     bool     Komplikácie a infekcie - hlboká rana na sterne15191  
KOMP_INF_MEDIAST     bool     Komplikácie a infekcie -mediastinitida15201  
KOM_INF_ODB_ZIL_STEP     bool     Komplik. a infekcie -infekcia rany po odbere žilového štepu15211  
KOMP_INF_MOC     bool     Komplikácie a infekcie -močová15221  
KOMP_INF_KAT_SEPS     bool     Komplikácie a infekcie -katetrová sepsa15231  
KOMP_INF_SEPSA     bool     Komplikácie a infekcie -sepsa15241  
KOMP_INF_BRONCH     bool     Komplikácie a infekcie -bronchopneumonia15251  
KOMP_INF_INE     bool     Komplikácie a infekcie -iné15261  
INE_KOM_GASTR_TRAKT     bool     Iné komplikácie gastrointestinálny trakt15271  
INE_KOM_FIBR_FLUT_PR     bool     Iné komplikácie fibrilácia alebo flutter predsiení15281  
INE_KOM_KOM_ARYT     bool     Iné komplikácie komorová arytmia15291  
INE_KOM_ARYTMIA     bool     Iné komplikácie iné arytmie15301  
INE_KOM_NIZKY_VYD     bool     Iné komplikácie syndróm nízkeho minútového výdaja15311  
INE_KOM_ISCH_KON     bool     Iné komplikácie akútna ischémia končatín15321  
INE_KOMLIKACIE     bool     Iné komplikácie15331  
MULTI_ZLYH     bool     Multiorgánové zlyhanie15341  
ISCHEM_MYOKAR     varchar1   Ischémia myokardu15351  
POSTPER_SYNDROM     bool     Postperikardiotomický syndróm1561  
STAV_PRI_PREP     varchar1   Stav pacienta pri prepustení zo zdravotníckeho zariadenia1611  
CAS_PREP_EXT     datetime     Dátum a čas prepustenia (exitu) zo zdravotníckeho zariadenia1621  
DLHOSP     integer3   Doba hospitalizácie1631ÁNO
DOBA_OPER_PREP     integer3   Doba od operácie do prepustenia1641ÁNO
PREPUST_KAM     varchar1   Prepustený kam1651  
MIESTO_EXITU     varchar1   Miesto exitu1661  
PRIM_PRIC_EX     varchar2   Primárna príčina exitu1671  
DAT_EXITU     datetime     Dátum exitu1681  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka1691  
OSET_LEK_PRIEZV     varchar100   Ošetrujúci lekár - priezvisko16101  
DAT_VYPL_UZV_FORM     date     Dátum vyplnenia a uzavretia celého formuláru16111  
HEPATOPATIA     bool     Hepatopatia0681  
TAMPONADA_SRDCA     bool     Tamponáda srdca08371  
PARCIALNA_STERNOT     bool     Parciálne sternotómia0981  
CISH_TYP_TRIK_PLA     varchar2   Typ trikuspidálnej plastiky11661  
FENESTR_PERIKARDU     bool     Fenestrácia perikardu12271  
CISH_VYK_AOR_NAHPR     varchar2   Typ intervencie - vykon na aorte12371  
IMPLANTACIA_STENDGR     bool     Impalntácia stendgrafu12461  
IMPLANTACIA_STENTU     bool     Impalntácia stentu12471  
PR_VYK_NA_AORTE_INY     bool     Prevedený výkon na aorte - iný12481  
PLNA_KRV1     bool     Plná krv 113181  
POC_JED_KRV_DER1     float1   Počet jednotiek krvných derivátov 113191  
ERY_MASA1     bool     Ery masa 113201  
POC_JED_KRV_DER2     float1   Počet jednotiek krvných derivátov 213211  
MRAZ_LUDSKA_MASA1     bool     Mrazena ludska masa 113221  
POC_JED_KRV_DER3     float1   Počet jednotiek krvných derivátov 313231  
TROMBOKONCETRAT1     bool     Trombokoncentrát 113241  
POC_JED_KRV_DER4     float1   Počet jednotiek krvných derivátov 413251  
INE1     bool     Iné 113261  
POC_JED_KRV_DER5     float1   Počet jednotiek krvných derivátov 513271  
PLNA_KRV2     bool     Plná krv 21411  
POC_JED_KRV_DER6     float1   Počet jednotiek krvných derivátov 61421  
ERY_MASA2     bool     Ery masa 21431  
POC_JED_KRV_DER7     float1   Počet jednotiek krvných derivátov 71441  
MRAZ_LUDSKA_MASA2     bool     Mrazena ludska masa 21451  
POC_JED_KRV_DER8     float1   Počet jednotiek krvných derivátov 81461  
TROMBOKONCETRAT2     bool     Trombokoncentrát 21471  
POC_JED_KRV_DER9     float1   Počet jednotiek krvných derivátov91481  
INE2     bool     Iné 21491  
POC_JED_KRV_DER10     float1   Počet jednotiek krvných derivátov 1014101  
CISH_POOPER_REVIZ     varchar1   Pooperačná revízia1511  
POOPER_REV_SEK_HO_RA     bool     Pooperačná revízia sekundárne hojenie operačnej rany1581  
POOPER_REV_INE     bool     Pooperačná revízia iná1591  
OPER_VYKON     varchar1   Operačný výkon1711  
OPER_REV_TAMPO     bool     Operačná revízia tamponáda1721  
OPER_REV_NEST_STER     bool     Operačná revízia nestabilita sterma1731  
OPER_REV_SEK_HO_OP_R     bool     Operačná revízia sekundárne hojenie operačnej rany1741  
OPER_REV_POSTPER_SYN     bool     Operačná revízia postperikardiotomický syndróm1751  
OPER_REV_MEDIA_OSTEO     bool     Operačná revízia mediastinitída / osteomyelitída1761  
OPER_REV_INA     bool     Operačná revízia iná1771  
DOBA_HOSPITAL     integer3   Doba hospitalizácie 1781  
PREPUSTENY_KAM     varchar1   Pacient prepusteny - kam1791  
DATUM_PREPUSTENIA     date     Dátum prepustenia17101  
PACOBEC_ST     varchar12   Trvalé bydlisko pacienta - Obec0251  
EUROSCORE_II     float2   Euroscóre II02101  
OPER_KAROTID     varchar1   Operácia karotíd12321  
NAHR_AORT_KOREN     varchar2   Náhrada koreňa aorty12391  
TYP_VYKON_AORT_KOREN     varchar1   Typ výkonu na aortálnom koreni12401  
TYP_NAHR_AORT_KOREN     varchar2   Typ náhrady koreňa aorty12411  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
20"Modul 02: Údaj o hmotnosti pacienta na riadku R8 musí byť vyplnený. /PACHMOTNOST/."Check (NOT ISNULL(R8S1) AND R8S1<>0)02     R8S1  
21"Modul 02: Kód obce pacienta na riadku R5 musí byť vyplnený. /PACOBEC/."Check (NOT ISNULL(R5S1))02     R5S1  
22"Modul 02: Údaj o výške pacienta na riadku R7 musí byť vyplnený. PACVYSKA/."Check (NOT ISNULL(R7S1) AND R7S1<>0)02     R7S1  
23"Modul 02: Výška pacienta je menšia, ako jeho hmotnosť, overte správnosť zadaných parametrov. /PACVYSKA<PACHMOTNOST/."CHECK(R7S1>R8S1)02     R8S1ÁNO
30"Medzimodulová kontrola: Rok spracovania sa musí rovnať roku prijatia. /M03R2==M01_KCHRR1/"CHECK(M03R2S1==M01_KCHRR1S1)03     M01_KCHRR1S1  
50"Modul 5: Ak je zaškrtnutá položka Predchádzajúca srdcová, cievna alebo hrudná intervencia ,operácia, potom musí byť vyznačený Typ predchádzajúcej srdcovej , cievnej alebo hrudnej intervencie, operácie "Check (IF(R1S1=='1', ((R2S1=='1' OR R3S1=='1' OR R4S1=='1' OR R5S1=='1' OR R6S1=='1' OR R7S1=='1' OR R8S1=='1' OR R9S1=='1' )), TRUE))05     R3S1  
51"Modul 5: Ak ste vybrali Typ predchádzajúcej srdcovej , cievnej alebo hrudnej intervencie, operácie musíte zaškrtnúť položku : Predchádzajúca srdcová, cievna alebo hrudná intervencia,operácia"Check (IF (R2S1=='1' OR R3S1=='1' OR R4S1=='1' OR R5S1=='1' OR R6S1=='1' OR R7S1=='1' OR R8S1=='1' OR R9S1=='1', R1S1=='1', TRUE))05     R1S1  
60" Modul 6: Ak je zaškrtnutá položka Diabetes v osobnej anamnéze , tak musíte vyplniť Typ diabetu"Check (IF (R2S1=='1', NOT ISNULL(R3S1), ISNULL(R3S1)))06     R3S1  
61" Modul 6: Ak je zaškrtnutá položka Diabetes liečený , tak musíte vyplniť Druh liečby diabetu"Check (IF (R4S1=='1', NOT ISNULL(R5S1), ISNULL(R5S1)))06     R5S1  
62"Modul 6: Ak je zaškrtnutá položka Obličkové ochorenie , musí byť vybratá aspoň jedna z hodnôt v Typ obličkového ochorenia a naopak."Check (IF (R9S1=='0', R10S1=='0' AND R11S1=='0' AND R12S1=='0' AND R13S1=='0' AND R14S1=='0' , TRUE))06     R10S1  
63"Modul 6: Ak je zaškrtnutá položka Anamnéza neurologického ochorenia , musí byť vybratá jedna z následujúcich hodnôt v Typ neurologického ochorenia."Check (IF (R16S1=='1', R17S1=='1' OR R18S1=='1' OR R19S1=='1' OR R20S1=='1', TRUE))06     R17S1  
64"Modul 6: Ak je vybratá jedna z hodnôt v Typ neurologického ochorenia, tak musí byť zaškrtnutá položka Anamnéza neurologického ochorenia."Check (IF (R16S1=='0', R17S1=='0' AND R18S1=='0' AND R19S1=='0' AND R20S1=='0' , TRUE))06     R16S1  
70" Modul 07 :Hodnota ejekčnej frakcie by mala byť v rozpätí 10% až 80% !"Check ( 80 >= R6S1 AND R6S1>= 10 )07     R6S1ÁNO
80"Modul 8: Aspoň jedna z položiek 6 až 38 musí byť vyplnená."Check((R6S1=='1') OR (R7S1=='1') OR (R8S1=='1') OR (R9S1=='1') OR (R10S1=='1') OR (R11S1=='1') OR (R12S1=='1') OR (R13S1=='1') OR (R14S1=='1') OR (R15S1=='1') OR (R16S1=='1') OR (R17S1=='1') OR (R18S1=='1') OR (R19S1=='1') OR (R20S1=='1') OR (R21S1=='1') OR (R22S1=='1') OR (R23S1=='1') OR (R24S1=='1') OR (R25S1=='1') OR (R26S1=='1') OR (R27S1=='1') OR (R28S1=='1') OR (R29S1=='1') OR (R30S1=='1') OR (R31S1=='1') OR (R32S1=='1') OR (R33S1=='1') OR (R34S1=='1') OR (R35S1=='1') OR (R36S1=='1') OR (R37S1=='1') OR (R38S1=='1'))08     R6S1  
90"Modul 9: Položka Hlavný dôvod pre urgentnú operáciu musí byť vyplnená, ak je v položke Typ operácie vybraná hodnota 2, 3 alebo 4."Check(IF((R11S1=='2' OR R11S1=='3' OR R11S1=='4'), NOT ISNULL(R12S1), ISNULL(R12S1)))09     R12S1  
91"Modul 9: Aspoň jedna z položiek 4 až 10 musí byť vyplnená."Check((R4S1=='1') OR (R5S1=='1') OR (R6S1=='1') OR (R7S1=='1') OR (R8S1=='1') OR (R9S1=='1') OR (R10S1=='1'))09     R4S1  
92"Modul 9: Vek pacienta musí byť vyšší ako 0 rokov!"CHECK( NOT ISNULL(R2S1) AND R2S1<>777 )09     R2S1  
93"Modul 9: Pozor! Treba overiť, či vek pacienta je naozaj nad 100 rokov! Skontrolujte prosím, rodné číslo!"CHECK( NOT ISNULL(R2S1) AND R2S1<100 AND R2S1<>777)09     R2S1ÁNO
94"Modul 9: Položka Dátum a čas zahájenia operácie musí byť vyplnená!"CHECK (NOT ISNULL(R1S1))09     R1S1  
95"Modul 9: Položka Operatér - priezvisko musí byť vyplnená!"CHECK (NOT ISNULL(R3S1))09     R3S1  
100"Modul 10: Počet vyplnených položiek v riadkoch 4 až 13 sa musí rovnať hodnote v položke Celkový počet vykonaných periférnych anastomóz."Check(SUM (i, (IF((NOT ISNULL(RiS1)), 1,0))) = R3S1)10i={4-13}   R3S1  
101"Modul 10: Počet vyplnených položiek v riadkoch 14 až 23 sa musí rovnať hodnote v položke Celkový počet vykonaných periférnych anastomóz."Check(SUM (i, (IF((NOT ISNULL(RiS1)), 1,0))) = R3S1)10i={14-23}   R3S1  
110"Modul 11: Ak je hodnota položky Operácia na aortálnej chlopni zaškrtnutá, musia byť vyplnené položky v riadkoch 6, 18."Check(IF(R1S1=='1', ((NOT ISNULL(R6S1)) AND (NOT ISNULL(R18S1))), R1S1=='0'))11     R1S1  
111"Modul 11: Ak je hodnota položky Operácia na mitrálnej chlopni zaškrtnutá, musia byť vyplnené položky v riadkoch 7, 19 ."Check(IF(R2S1=='1', ((NOT ISNULL(R7S1)) AND (NOT ISNULL(R19S1))), R2S1=='0'))11     R2S1  
112"Modul 11: Ak je hodnota položky Operácia na trikuspidálnej chlopni zaškrtnutá, musia byť vyplnené položky v riadkoch 8 a 20 ."Check(IF(R3S1=='1', ((NOT ISNULL(R8S1)) AND (NOT ISNULL(R20S1))), R3S1=='0'))11     R3S1  
113"Modul 11: Ak je hodnota položky Operácia na pulmonálnej chlopni zaškrtnutá, musia byť vyplnené položky v riadkoch 9 a 21 ."Check(IF(R4S1=='1', ((NOT ISNULL(R9S1)) AND (NOT ISNULL(R21S1))), R4S1=='0'))11     R4S1  
114"Modul 11: Ak je v položke Typ operácie aortálnej chlopne vybraná hodnota 1 - náhrada, musí byť vyplnená položka Typ náhrady a naopak."Check (IF(R18S1=='1', (NOT ISNULL(R40S1)),TRUE))11     R18S1  
115"Modul 11: Ak je v položke Typ operácie mitrálnej chlopne vybraná hodnota 1 - náhrada, musí byť vyplnená položka č. 41."Check (IF(R19S1=='1', (NOT ISNULL(R41S1)),TRUE))11     R19S1  
116"Modul 11: Ak je v položke Typ operácie trikuspidálnej chlopne vybraná hodnota 1 - náhrada, musí byť vyplnená položka č. 42."Check (IF(R20S1=='1', (NOT ISNULL(R42S1)),TRUE))11     R20S1  
117"Modul 11: Ak je v položke Typ operácie pulmonálnej chlopne vybraná hodnota 1 - náhrada, musí byť vyplnená položka č. 43."Check (IF(R21S1=='1', (NOT ISNULL(R43S1)),TRUE))11     R21S1  
118"Modul 11: Ak je v položke Typ operácie mitrálnej chlopne vybratá hodnota 2 - rekonštrukcia, musí byť zaškrtnutá aspoň jedna z položiek Typ mitrálnej plastiky."Check (IF(R19S1=='2', (R52S1=='1' OR R53S1=='1' OR R54S1=='1' OR R55S1=='1' OR R56S1=='1' OR R57S1=='1' OR R58S1=='1' OR R59S1=='1' OR R60S1=='1' OR R61S1=='1' OR R62S1=='1' OR R63S1=='1' OR R64S1=='1' OR R65S1=='1'),TRUE))11     R19S1  
120"Modul 12 :Položka Druh operácie musí byť vyplnená!"CHECK (NOT ISNULL(R49S1))12     R49S1  
130"Modul 13: Ak je v položke Mimotelový obeh v module 09 vybratá hodnota 0 - nie , nesmie byť vyplnená žiadna z položiek modulu 13 . "Check (IF (M09R13S1=='0', R1S1=='0' AND R2S1=='0' AND ISNULL(R3S1) AND ISNULL(R4S1) AND ISNULL(R5S1) AND ISNULL(R6S1) AND ISNULL(R7S1) AND R8S1=='0' AND R9S1=='0' AND R10S1=='0' AND R11S1=='0' AND ISNULL(R12S1) AND R13S1=='0' AND ISNULL(R14S1) AND R15S1=='0' AND R16S1=='0' AND R17S1=='0' AND R18S1=='0' AND ISNULL(R19S1) AND R20S1=='0' AND R22S1=='0' AND R24S1=='0' AND R26S1=='0' AND ISNULL(R21S1) AND ISNULL(R23S1) AND ISNULL(R25S1) AND ISNULL(R27S1) , TRUE))13     M09R13S1  
131"Modul 13: Ak je v položke Mimotelový obeh v module 09 vybratá hodnota 1 - áno - plánovaný alebo 2 - áno - konverzia z off-pump, musí byť vyplnená položka Celkové trvanie MO."Check (IF ((M09R13S1=='1' OR M09R13S1=='2'), (NOT ISNULL (R3S1)), TRUE))13     R3S1  
132"Modul 13: Ak je položka Použitie klemu zaškrtnutá, musí byť vyplnená položka Celkové trvanie klemu."Check (IF (R1S1=='1', (NOT ISNULL (R4S1)), TRUE))13     R4S1  
133"Modul 13: Ak je položka Zastavenie obehu zaškrtnutá, musí byť vyplnená položka Celková doba zastavenia obehu."Check (IF (R2S1=='1', (NOT ISNULL (R5S1)), TRUE))13     R5S1  
134"Modul 13: Ak je položka Ochrana myokardu pri použití MO nastavená na hodnotu 1 s použitím kardioplégie, musí byť vyplnená položka č. 7, položka 8 alebo 9, položka 10alebo 11 a tiež položka 12 ."Check (IF (R6S1=='1', ((NOT ISNULL (R7S1)) AND ((R8S1=='1') OR (R9S1=='1')) AND ((R10S1='1') OR (R11S1='1')) AND (NOT ISNULL (R12S1))), TRUE))13     R7S1  
135"Modul 13: Ak je položka č.6 Ochrana myokardu pri použití MO nastavená na hodnotu 0 - bez použitia kardioplégie, položka č. 13 Ochrana myokardu bez použitia kardioplegie musí byť vyplnená."Check (IF (NOT ISNULL(R6S1) AND R6S1=='0', (NOT ISNULL (R13S1)), TRUE))13     R13S1  
136"Modul 13: Ak je hodnota v položke Mechanická srdcová podpora iná ako 0 - žiadna, musí byť zaškrtnutá položka Mechanická srdcová podpora časovo."Check (IF ((R14S1<>'0'), (R15S1=='1' OR R16S1=='1' OR R17S1=='1'), TRUE))13     R14S1  
137"Modul 13: Ak je hodnota položky Krvné deriváty podané - plná krv zaškrtnutá, musí byť vyplnená položka Počet jednotiek krvných derivátov."Check (IF (R18S1=='1', (NOT ISNULL (R19S1)), TRUE))13     R18S1  
138"Modul 13: Ak je hodnota položky R20 Typ podaného krvného derivátu podané - ery masa zaškrtnutá , musí byť vyplnená položka R 21 Počet jednotiek krvných derivátov."Check (IF (R20S1=='1', (NOT ISNULL (R21S1)), TRUE))13     R20S1  
139"Modul 13: Ak je hodnota položky Krvné deriváty podané - mrazená ľudská masa zaškrtnutá, musí byť vyplnená položka Počet jednotiek krvných derivátov."Check (IF (R22S1=='1', (NOT ISNULL (R23S1)), TRUE))13     R22S1  
140"Modul 13: Ak je hodnota položky Krvné deriváty podané - trombokoncentrát zaškrtnutá, musí byť vyplnená položka Počet jednotiek krvných derivátov."Check (IF (R24S1=='1', (NOT ISNULL (R25S1)), TRUE))13     R24S1  
141"Modul 13: Ak je hodnota položky Krvné deriváty podané - iné zaškrtnutá, musí byť vyplnená položka Počet jednotiek krvných derivátov."Check (IF (R26S1=='1', (NOT ISNULL (R27S1)), TRUE))13     R26S1  
142"Modul 14: Ak je hodnota položky Pobyt na OAIM zaškrtnutá, musí byť vyplnená položka Dátum a čas príjmu na OAIM."Check (IF (R12S1=='1', (NOT ISNULL (R13S1)), TRUE))14     R12S1  
143"Modul 14: Ak je hodnota položky Krvné deriváty podané - plná krv zaškrtnutá, musí byť vyplnená položka Počet jednotiek krvných derivátov."Check (IF (R1S1=='1', (NOT ISNULL (R2S1)), TRUE))14     R1S1  
144"Modul 14: Ak je hodnota položky Krvné deriváty podané - ery masa zaškrtnutá, musí byť vyplnená položka Počet jednotiek krvných derivátov."Check (IF (R3S1=='1', (NOT ISNULL (R4S1)), TRUE))14     R3S1  
145"Modul 14: Ak je hodnota položky Krvné deriváty podané - mrazená ľudská masa zaškrtnutá, musí byť vyplnená položka Počet jednotiek krvných derivátov."Check (IF (R5S1=='1', (NOT ISNULL (R6S1)), TRUE))14     R5S1  
146"Modul 14: Ak je hodnota položky Krvné deriváty podané - trombokoncentrát zaškrtnutá, musí byť vyplnená položka Počet jednotiek krvných derivátov."Check (IF (R7S1=='1', (NOT ISNULL (R8S1)), TRUE))14     R7S1  
147"Modul 14: Ak je hodnota položky Krvné deriváty podané - iné zaškrtnutá, musí byť vyplnená položka Počet jednotiek krvných derivátov."Check (IF (R9S1=='1', (NOT ISNULL (R10S1)), TRUE))14     R9S1  
148"Varovanie modulu 14: Doba pobytu na OAIM je záporná. Skontrolujte 'Dátum a čas príjmu na OAIM' /PRIJEM_JIS/ a 'Dátum a čas prepustenia z OAIM' /DAT_CAS_PREPUSTENIA/."CHECK(R26S1>=0)14     R13S1;R25S1ÁNO
160"Modul 16: Ak je hodnota položky Stav pacienta pri prepustení zo zdravotníckeho zariadenia rovná 3 - exitus, Dátum exitu sa musí rovnatť položke Dátum a čas prepustenia (exitu) zo zdravotníckeho zariadenia."Check (IF (R1S1=='3', R8S1==R2S1, TRUE))16     R8S1  
161"Modul 16: Ak je hodnota v položke Stav pacienta pri prepustení zo zdravotníckeho zariadenia rovná 3 - exitus, musia byť vyplnené položky č. 2, 6, a 7 ."Check (IF (R1S1=='3', ((NOT ISNULL (R2S1)) AND (NOT ISNULL (R6S1)) AND (NOT ISNULL (R7S1))), TRUE))16     R1S1  
162"Varovanie modulu 16: Doba hospitalizácie je záporná. Skontrolujte 'Dátum a čas prepustenia' /CAS_PREP_EXT/ a 'Dátum prijatia' /PACDATVYK/."CHECK(R3S1>=0)16     R2S1;M03R1S1ÁNO
163"Varovanie modulu 16: Doba od operácie do prepustenia je záporná. Skontrolujte 'Dátum a čas prepustenia' /CAS_PREP_EXT/ a 'Dátum a čas zahájenia operácie' /DAT_OPERACIE/."CHECK(R4S1>=0)16     R2S1;M09R1S1ÁNO
164"Modul 16: Dátum a čas prepustenia (exitu) zo zdravotníckeho zariadenia na riadku R2 musíl byť vyplnený. /CAS_PREP_EXT/."Check (NOT ISNULL(R2S1))16     R2S1  
165"Modul 16: Údaj za Prepustený (kam) na riadku R5 musí byť vyplnený. /PREPUST_KAM/."Check (NOT ISNULL(R5S1))16     R5S1  
166"Modul 16: Stav pacienta pri prepustení zo zdravotníckeho zariadenia na riadku R1 musíl byť vyplnený. /STAV_PRI_PREP/."Check (NOT ISNULL(R1S1))16     R1S1  
167"Modul 16: Hlásenie vyplnil , priezvisko na riadku R10 musíl byť vyplnený. /OSET_LEK_PRIEZV/."Check (NOT ISNULL(R10S1))16     R10S1  

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):


Obmedzujúca položka: TYP_NAH_AOR_CHLOP
Obmedzovaná položka: KOD_IMP_AO
Obmedzujúca položkaObmedzujúca hodnotaObmedzovaná položkaPovolená hodnota
TYP_NAH_AOR_CHLOP3KOD_IMP_AOB23
TYP_NAH_AOR_CHLOP7KOD_IMP_AOH8
TYP_NAH_AOR_CHLOP0KOD_IMP_AOX
TYP_NAH_AOR_CHLOP2KOD_IMP_AO100
TYP_NAH_AOR_CHLOP2KOD_IMP_AO1000
TYP_NAH_AOR_CHLOP2KOD_IMP_AO1001
TYP_NAH_AOR_CHLOP4KOD_IMP_AO1002
TYP_NAH_AOR_CHLOP3KOD_IMP_AO1003
TYP_NAH_AOR_CHLOP3KOD_IMP_AO1004
TYP_NAH_AOR_CHLOP2KOD_IMP_AO1005
TYP_NAH_AOR_CHLOP2KOD_IMP_AO1006
TYP_NAH_AOR_CHLOP2KOD_IMP_AO1007
TYP_NAH_AOR_CHLOP3KOD_IMP_AO1008
TYP_NAH_AOR_CHLOP7KOD_IMP_AO1009
TYP_NAH_AOR_CHLOP4KOD_IMP_AO101
TYP_NAH_AOR_CHLOP7KOD_IMP_AO1010
TYP_NAH_AOR_CHLOP4KOD_IMP_AO1011
TYP_NAH_AOR_CHLOP9KOD_IMP_AO1011
TYP_NAH_AOR_CHLOP2KOD_IMP_AO102
TYP_NAH_AOR_CHLOP7KOD_IMP_AO1100
TYP_NAH_AOR_CHLOP3KOD_IMP_AO300
TYP_NAH_AOR_CHLOPAKOD_IMP_AO301
TYP_NAH_AOR_CHLOPBKOD_IMP_AO301
TYP_NAH_AOR_CHLOP3KOD_IMP_AO301
TYP_NAH_AOR_CHLOP8KOD_IMP_AO301
TYP_NAH_AOR_CHLOP9KOD_IMP_AO302
TYP_NAH_AOR_CHLOP7KOD_IMP_AO400
TYP_NAH_AOR_CHLOP5KOD_IMP_AO500
TYP_NAH_AOR_CHLOP2KOD_IMP_AO600
TYP_NAH_AOR_CHLOP2KOD_IMP_AO601
TYP_NAH_AOR_CHLOP3KOD_IMP_AO602
TYP_NAH_AOR_CHLOP3KOD_IMP_AO603
TYP_NAH_AOR_CHLOP2KOD_IMP_AO700
TYP_NAH_AOR_CHLOP7KOD_IMP_AO800
TYP_NAH_AOR_CHLOP2KOD_IMP_AO900
TYP_NAH_AOR_CHLOP7KOD_IMP_AO900
TYP_NAH_AOR_CHLOP3KOD_IMP_AO901
TYP_NAH_AOR_CHLOP2KOD_IMP_AO902
TYP_NAH_AOR_CHLOP2KOD_IMP_AO903
TYP_NAH_AOR_CHLOP7KOD_IMP_AO905

Obmedzujúca položka: TYP_NAH_MITR_CHLOP
Obmedzovaná položka: KOD_IMP_MI
Obmedzujúca položkaObmedzujúca hodnotaObmedzovaná položkaPovolená hodnota
TYP_NAH_MITR_CHLOP3KOD_IMP_MIB23
TYP_NAH_MITR_CHLOP7KOD_IMP_MIH8
TYP_NAH_MITR_CHLOP0KOD_IMP_MIX
TYP_NAH_MITR_CHLOP2KOD_IMP_MI100
TYP_NAH_MITR_CHLOP2KOD_IMP_MI1000
TYP_NAH_MITR_CHLOP2KOD_IMP_MI1001
TYP_NAH_MITR_CHLOP4KOD_IMP_MI1002
TYP_NAH_MITR_CHLOP3KOD_IMP_MI1003
TYP_NAH_MITR_CHLOP3KOD_IMP_MI1004
TYP_NAH_MITR_CHLOP2KOD_IMP_MI1005
TYP_NAH_MITR_CHLOP2KOD_IMP_MI1006
TYP_NAH_MITR_CHLOP2KOD_IMP_MI1007
TYP_NAH_MITR_CHLOP3KOD_IMP_MI1008
TYP_NAH_MITR_CHLOP7KOD_IMP_MI1009
TYP_NAH_MITR_CHLOP4KOD_IMP_MI101
TYP_NAH_MITR_CHLOP7KOD_IMP_MI1010
TYP_NAH_MITR_CHLOP4KOD_IMP_MI1011
TYP_NAH_MITR_CHLOP9KOD_IMP_MI1011
TYP_NAH_MITR_CHLOP2KOD_IMP_MI102
TYP_NAH_MITR_CHLOP7KOD_IMP_MI1100
TYP_NAH_MITR_CHLOP3KOD_IMP_MI300
TYP_NAH_MITR_CHLOPAKOD_IMP_MI301
TYP_NAH_MITR_CHLOPBKOD_IMP_MI301
TYP_NAH_MITR_CHLOP3KOD_IMP_MI301
TYP_NAH_MITR_CHLOP8KOD_IMP_MI301
TYP_NAH_MITR_CHLOP9KOD_IMP_MI302
TYP_NAH_MITR_CHLOP7KOD_IMP_MI400
TYP_NAH_MITR_CHLOP5KOD_IMP_MI500
TYP_NAH_MITR_CHLOP2KOD_IMP_MI600
TYP_NAH_MITR_CHLOP2KOD_IMP_MI601
TYP_NAH_MITR_CHLOP3KOD_IMP_MI602
TYP_NAH_MITR_CHLOP3KOD_IMP_MI603
TYP_NAH_MITR_CHLOP2KOD_IMP_MI700
TYP_NAH_MITR_CHLOP7KOD_IMP_MI800
TYP_NAH_MITR_CHLOP2KOD_IMP_MI900
TYP_NAH_MITR_CHLOP7KOD_IMP_MI900
TYP_NAH_MITR_CHLOP3KOD_IMP_MI901
TYP_NAH_MITR_CHLOP2KOD_IMP_MI902
TYP_NAH_MITR_CHLOP2KOD_IMP_MI903
TYP_NAH_MITR_CHLOP7KOD_IMP_MI905

Obmedzujúca položka: TYP_NAH_TRI_CHLOP
Obmedzovaná položka: KOD_IMP_TR
Obmedzujúca položkaObmedzujúca hodnotaObmedzovaná položkaPovolená hodnota
TYP_NAH_TRI_CHLOP3KOD_IMP_TRB23
TYP_NAH_TRI_CHLOP7KOD_IMP_TRH8
TYP_NAH_TRI_CHLOP0KOD_IMP_TRX
TYP_NAH_TRI_CHLOP2KOD_IMP_TR100
TYP_NAH_TRI_CHLOP2KOD_IMP_TR1000
TYP_NAH_TRI_CHLOP2KOD_IMP_TR1001
TYP_NAH_TRI_CHLOP4KOD_IMP_TR1002
TYP_NAH_TRI_CHLOP3KOD_IMP_TR1003
TYP_NAH_TRI_CHLOP3KOD_IMP_TR1004
TYP_NAH_TRI_CHLOP2KOD_IMP_TR1005
TYP_NAH_TRI_CHLOP2KOD_IMP_TR1006
TYP_NAH_TRI_CHLOP2KOD_IMP_TR1007
TYP_NAH_TRI_CHLOP3KOD_IMP_TR1008
TYP_NAH_TRI_CHLOP7KOD_IMP_TR1009
TYP_NAH_TRI_CHLOP4KOD_IMP_TR101
TYP_NAH_TRI_CHLOP7KOD_IMP_TR1010
TYP_NAH_TRI_CHLOP4KOD_IMP_TR1011
TYP_NAH_TRI_CHLOP9KOD_IMP_TR1011
TYP_NAH_TRI_CHLOP2KOD_IMP_TR102
TYP_NAH_TRI_CHLOP7KOD_IMP_TR1100
TYP_NAH_TRI_CHLOP3KOD_IMP_TR300
TYP_NAH_TRI_CHLOPAKOD_IMP_TR301
TYP_NAH_TRI_CHLOPBKOD_IMP_TR301
TYP_NAH_TRI_CHLOP3KOD_IMP_TR301
TYP_NAH_TRI_CHLOP8KOD_IMP_TR301
TYP_NAH_TRI_CHLOP9KOD_IMP_TR302
TYP_NAH_TRI_CHLOP7KOD_IMP_TR400
TYP_NAH_TRI_CHLOP5KOD_IMP_TR500
TYP_NAH_TRI_CHLOP2KOD_IMP_TR600
TYP_NAH_TRI_CHLOP2KOD_IMP_TR601
TYP_NAH_TRI_CHLOP3KOD_IMP_TR602
TYP_NAH_TRI_CHLOP3KOD_IMP_TR603
TYP_NAH_TRI_CHLOP2KOD_IMP_TR700
TYP_NAH_TRI_CHLOP7KOD_IMP_TR800
TYP_NAH_TRI_CHLOP2KOD_IMP_TR900
TYP_NAH_TRI_CHLOP7KOD_IMP_TR900
TYP_NAH_TRI_CHLOP3KOD_IMP_TR901
TYP_NAH_TRI_CHLOP2KOD_IMP_TR902
TYP_NAH_TRI_CHLOP2KOD_IMP_TR903
TYP_NAH_TRI_CHLOP7KOD_IMP_TR905

Obmedzujúca položka: TYP_NAH_PUL_CHLOP
Obmedzovaná položka: KOD_IMP_PL
Obmedzujúca položkaObmedzujúca hodnotaObmedzovaná položkaPovolená hodnota
TYP_NAH_PUL_CHLOP3KOD_IMP_PLB23
TYP_NAH_PUL_CHLOP7KOD_IMP_PLH8
TYP_NAH_PUL_CHLOP0KOD_IMP_PLX
TYP_NAH_PUL_CHLOP2KOD_IMP_PL100
TYP_NAH_PUL_CHLOP2KOD_IMP_PL1000
TYP_NAH_PUL_CHLOP2KOD_IMP_PL1001
TYP_NAH_PUL_CHLOP4KOD_IMP_PL1002
TYP_NAH_PUL_CHLOP3KOD_IMP_PL1003
TYP_NAH_PUL_CHLOP3KOD_IMP_PL1004
TYP_NAH_PUL_CHLOP2KOD_IMP_PL1005
TYP_NAH_PUL_CHLOP2KOD_IMP_PL1006
TYP_NAH_PUL_CHLOP2KOD_IMP_PL1007
TYP_NAH_PUL_CHLOP3KOD_IMP_PL1008
TYP_NAH_PUL_CHLOP7KOD_IMP_PL1009
TYP_NAH_PUL_CHLOP4KOD_IMP_PL101
TYP_NAH_PUL_CHLOP7KOD_IMP_PL1010
TYP_NAH_PUL_CHLOP4KOD_IMP_PL1011
TYP_NAH_PUL_CHLOP9KOD_IMP_PL1011
TYP_NAH_PUL_CHLOP2KOD_IMP_PL102
TYP_NAH_PUL_CHLOP7KOD_IMP_PL1100
TYP_NAH_PUL_CHLOP3KOD_IMP_PL300
TYP_NAH_PUL_CHLOPAKOD_IMP_PL301
TYP_NAH_PUL_CHLOPBKOD_IMP_PL301
TYP_NAH_PUL_CHLOP3KOD_IMP_PL301
TYP_NAH_PUL_CHLOP8KOD_IMP_PL301
TYP_NAH_PUL_CHLOP9KOD_IMP_PL302
TYP_NAH_PUL_CHLOP7KOD_IMP_PL400
TYP_NAH_PUL_CHLOP5KOD_IMP_PL500
TYP_NAH_PUL_CHLOP2KOD_IMP_PL600
TYP_NAH_PUL_CHLOP2KOD_IMP_PL601
TYP_NAH_PUL_CHLOP3KOD_IMP_PL602
TYP_NAH_PUL_CHLOP3KOD_IMP_PL603
TYP_NAH_PUL_CHLOP2KOD_IMP_PL700
TYP_NAH_PUL_CHLOP7KOD_IMP_PL800
TYP_NAH_PUL_CHLOP2KOD_IMP_PL900
TYP_NAH_PUL_CHLOP7KOD_IMP_PL900
TYP_NAH_PUL_CHLOP3KOD_IMP_PL901
TYP_NAH_PUL_CHLOP2KOD_IMP_PL902
TYP_NAH_PUL_CHLOP2KOD_IMP_PL903
TYP_NAH_PUL_CHLOP7KOD_IMP_PL905