Rozhranie: ZR_AS_REP Hlásenie o asistovanej reprodukcii

Typ záznamu ZR_AS_REP

Rozhranie platí od roku 2022

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania011  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania021  
ICOÁNOÁNOvarchar8   IČO PZS031  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód PZS041  
NAZOV     varchar150   Názov zariadenia051ÁNO
OSET_LEK_PRIEZV   ÁNOvarchar100   Lekár vyplňujúci hlásenie (v tvare Priezvisko Meno, Titul)061  
KONTAKT_TELEFON   ÁNOvarchar35   Kontaktná osoba Telefón071  
KONTAKT_EMAIL   ÁNOvarchar128   Kontaktná osoba E-mail081  
POZNAMKA     varchar150   Poznámka091  
PACRC   ÁNOvarchar10   Žiadateľka Rodné číslo (skontrolujte si údaje)0111  
PACPRIEZVISKO   ÁNOvarchar100   Žiadateľka Priezvisko0121  
PACMENO   ÁNOvarchar200   Žiadateľka Meno0131  
PACDATNAR     date     Žiadateľka Dátum narodenia0141ÁNO
PACVEK     integer3   Žiadateľka Vek0151ÁNO
PACPOHLAVIE     varchar1   Pohlavie žiadateľky z PACRC kontola0161ÁNO
PACOBEC_ST   ÁNOvarchar12   Žiadateľka Trvalé bydlisko - obec0171  
VEK_MUZ     integer3   Vek muža0181  
DOVOD_AR   ÁNOvarchar1   Dôvod žiadosti o AR0211  
METODA_IUI   ÁNOvarchar1   Metódy AR IUI0221  
METODA_IVF   ÁNOvarchar1   Metódy AR IVF0231  
METODA_ICSI   ÁNOvarchar1   Metódy AR ICSI0241  
METODA_HATCHING   ÁNOvarchar1   Metódy AR Asistovaný hatching0251  
METODA_IVM   ÁNOvarchar1   Metódy AR IVM (in vitro maturácia)0261  
METODA_PGD   ÁNOvarchar1   Metódy AR PGD/PGS0271  
NEPLODNOST_MESIACOV   ÁNOinteger3   Anamnéza Trvanie neplodnosti (mesiacov)0281  
TEHOTENSTVO_POCET     integer2   Anamnéza Počet tehotenstiev (0-10)0291  
POROD_POCET     integer2   Anamnéza Počet pôrodov (0-10)02101  
IUI_POCET     integer2   Anamnéza Počet predchádzajúcich IUI (0-10)02111  
IVF_POCET     integer2   Anamnéza Počet predchádzajúcich IVF (0-10)02121  
NARODENE_DETI_POCET     integer1   Anamnéza Počet detí narodených z AR (0-8)02131  
PRICINA_NEPLODNOSTI   ÁNOvarchar1   Indikácia na liečbu neplodnosti (prevažujúca)02141  
DATUM_CYKLUS_START   ÁNOdate     Identifikácia cyklu Dátum zahájenia cyklu0311  
CYKLUS_PORADIE     integer2   Identifikácia cyklu Poradie aktuálne začatého cyklu0321  
HRADENE_POISTOVNOU     varchar1   Identifikácia cyklu Hradený zdravotnou poisťovňou0331  
POVOD_OOCYTOV   ÁNOvarchar1   Pôvod pohlavných buniek Oocyty0341  
POVOD_SPERMII   ÁNOvarchar1   Pôvod pohlavných buniek Spermie0351  
STIMULACNY_PROTOKOL     varchar1   Stimulačná liečba Stimulačný protokol výber0411  
STIMUL_PROTOKOL_TXT     varchar150   Stimulačná liečba Stimulačný protokol Iné - popis0421  
OOCYTY_ODOBRATE     integer2   Odber (OPU) - len vlastné bunky Počet odobratých oocytov0431  
OOCYTY_ZMRAZENE     integer2   Odber (OPU) - len vlastné bunky Počet zmrazených oocytov0441  
EMBRYA_ZMRAZENE     integer2   Odber (OPU) - len vlastné bunky Počet zmrazených embryí0451  
DATUM_TRANSFER     date     Transfer/ vklad Dátum vkladu0511  
VKLAD_CERSTVE     integer1   Počet transferovaných embryí čerstvých0521  
VKLAD_FER     integer1   Počet transfer. embryí zmrazených embryí z čerstvých oocytov0531  
VKLAD_FOR     integer1   Počet transfer. embryí čerstvých embryí zo zmrazených oocytov0541  
VKLAD_ZMRAZ_ZMRAZ     integer1   Počet transfer. embryí zmrazených embryí zo zmrazených oocytov0551  
KOMPLIKACIE     varchar1   Komplikácie ak vyžadovali hospitalizáciu výber0561  
PREDCASNE_UKONCENIE     varchar1   Predčasné ukončenie cyklu Cyklus bol predčasne ukončený0461  
PREDC_KONIEC_PRICINA     varchar1   Predčasné ukončenie cyklu Výber0471  
PREDC_KONIEC_TXT     varchar150   Predčasné ukončenie cyklu Iné - popis0481  
GRAVIDITA_BIOCHEM     varchar1   Prvé vyhodnotenie Biochemická gravidita0611  
GRAVIDITA_KLINICKY     varchar1   Prvé vyhodnotenie Klinická gravidita podľa WHO0621  
GRAVIDITA_USG_SRDCE     integer1   Prvé vyhodnotenie Počet plodov s viditeľnou akciou srdca na USG0631  
GRAVIDITA_POTRAT_12T     varchar1   Prvé vyhodnotenie Potrat do 12. týždňa gravidity0641  
GRAVIDITA_TXT     varchar150   Poznámka0651  
POZNAMKA_3000     varchar3000   Poznámky/ upresnené, doplnené údaje0711  
PACDATVYK     date     Transfer/ vklad Dátum vkladu - dopočítaný9911ÁNO

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Vek žiadateľky je mimo interval 18 - 55 rokov. Skontrolujte rodné číslo žiadateľky. /PACRC/"CHECK(IF(NOT ISNULL(R5S1),R5S1<56 AND R5S1>17,TRUE))01     M01R1S1ÁNO
2"Metóda AR musí byť vyplnená (riadok 2 až 7). /METODA_IUI, METODA_IVF, METODA_ICSI, METODA_HATCHING, METODA_IVM, METODA_PGD/"CHECK(IF(NOT ISNULL(R1S1) , R2S1==1 OR R3S1==1 OR R4S1==1 OR R5S1==1 OR R6S1==1 OR R7S1==1,TRUE))02i={2-7}   R2S1;R3S1;R4S1;R5S1;R6S1;R7S1  
3"Ak je Metóda AR IUI, všetky ostatné metódy musia byť – nie (riadok 3 – 7). /METODA_IVF, METODA_ICSI, METODA_HATCHING, METODA_IVM, METODA_PGD/"CHECK(IF(R2S1==1 , R3S1==2 AND R4S1==2 AND R5S1==2 AND R6S1==2 AND R7S1==2, TRUE))02     R3S1;R4S1;R5S1;R6S1;R7S1  
4"Trvanie neplodnosti presahuje 250 mesiacov./NEPLODNOST_MESIACOV/"CHECK(IF(NOT ISNULL(R8S1) , R8S1<=250, TRUE))02     R8S1  
5"Poradie cyklu je viac ako 30. /CYKLUS_PORADIE/"CHECK(IF(NOT ISNULL(R2S1) , R2S1<=30, TRUE))03     R2S1  
8"Dátum zahájenia cyklu musí byť skôr ako dátum vkladu. /DATUM_CYKLUS_START, DATUM_TRANSFER/"CHECK(IF(NOT ISNULL(M03R1S1) AND NOT ISNULL(M05R1S1), M03R1S1<M05R1S1 , TRUE))05     M03R1S1;M05R1S1  
9"Na transfer sa môže použiť len jeden druh embryí, ostatné sú nula. /VKLAD_CERSTVE, VKLAD_FER, VKLAD_FOR, VKLAD_ZMRAZ_ZMRAZ/"CHECK(IF(R2S1>0 , Sum(i, RiS1)<1 , TRUE))05i={3-5}   R3S1;R4S1;R5S1  
10"Na transfer sa môže použiť len jeden druh embryí, ostatné sú nula. /VKLAD_CERSTVE, VKLAD_FER, VKLAD_FOR, VKLAD_ZMRAZ_ZMRAZ/"CHECK(IF(R3S1>0 , Sum(i, RiS1)<1 , TRUE))05i={2,4,5}   R2S1;R4S1;R5S1  
11"Na transfer sa môže použiť len jeden druh embryí, ostatné sú nula. /VKLAD_CERSTVE, VKLAD_FER, VKLAD_FOR, VKLAD_ZMRAZ_ZMRAZ/"CHECK(IF(R4S1>0 , Sum(i, RiS1)<1 , TRUE))05i={2,3,5}   R2S1;R3S1;R5S1  
12"Na transfer sa môže použiť len jeden druh embryí, ostatné sú nula. /VKLAD_CERSTVE, VKLAD_FER, VKLAD_FOR, VKLAD_ZMRAZ_ZMRAZ/"CHECK(IF(R5S1>0 , Sum(i, RiS1)<1 , TRUE))05i={2-4}   R2S1;R3S1;R4S1  
13"Počet plodov s viditeľnou akciou srdca na USG je viac ako 5. /GRAVIDITA_USG_SRDCE/"CHECK(IF(NOT ISNULL(R3S1) , R3S1<6 , TRUE))06     R3S1  
14"Počet predchádzajúcich tehotenstiev je viac ako 10. /TEHOTENSTVO_POCET/"CHECK(IF(NOT ISNULL(R9S1) , R9S1<=10, TRUE))02     R9S1  
15"Počet predchádzajúcich pôrodov je viac ako 10. /POROD_POCET/"CHECK(IF(NOT ISNULL(R10S1) , R10S1<=10, TRUE))02     R10S1  
16"Počet predchádzajúcich IUI je viac ako 10. /IUI_POCET/"CHECK(IF(NOT ISNULL(R11S1) , R11S1<=10, TRUE))02     R11S1  
17"Počet predchádzajúcich IVF je viac ako 10. /IVF_POCET/"CHECK(IF(NOT ISNULL(R12S1) , R12S1<=10, TRUE))02     R12S1  
18"Počet detí narodených z AR je viac ako 8.""Modul 02: Počet detí narodených z AR je viac ako 8. /NARODENE_DETI_POCET/"CHECK(IF(NOT ISNULL(R13S1) , R13S1<=8, TRUE))02     R13S1  
19"Rodné číslo žiadateľky nie je v ženskom tvare. /PACRC/"CHECK(IF(NOT ISNULL(R6S1) , R6S1==2 , TRUE))01     R1S1ÁNO
20"Pri čerstvých oocytoch môžu byť transferované len čerstvé embryá, zmrazené musia byť nula. /VKLAD_CERSTVE, VKLAD_FER, VKLAD_FOR, VKLAD_ZMRAZ_ZMRAZ/"CHECK(IF(M04R6S1<>1 AND (M03R4S1==1 OR M03R4S1==3), M05R4S1==0 AND M05R5S1==0 AND Sum(i, M05RiS1)>0 , TRUE))02i={2,3}   M05R2S1;M05R3S1;M05R4S1;M05R5S1  
21"Pri darovaných oocytoch ostáva Modul 04 (Stimulácia a odber) prázdny. /STIMULACNY_PROTOKOL, STIMUL_PROTOKOL_TXT, OOCYTY_ODOBRATE, OOCYTY_ZMRAZENE, EMBRYA_ZMRAZENE/"CHECK(IF(M03R4S1==3 OR M03R4S1==4 , ISNULL(M04R1S1) AND ISNULL(M04R2S1) AND ISNULL(M04R3S1) AND ISNULL(M04R4S1) AND ISNULL(M04R5S1), TRUE))03     M04R1S1;M04R2S1;M04R3S1;M04R4S1;M04R5S1  
23"Ak bol cyklus predčasne ukončený, ostáva celý Modul 05 a 06 (Transfer a výsledok AR) prázdny. /DATUM_TRANSFER,VKLAD_CERSTVE,VKLAD_FER,VKLAD_FOR,VKLAD_ZMRAZ_ZMRAZ,KOMPLIKACIE,GRAVIDITA_BIOCHEM,GRAVIDITA_KLINICKY,GRAVIDITA_USG_SRDCE,GRAVIDITA_POTRAT_12T/"CHECK(IF(M04R6S1==1 , ISNULL(M05R1S1) AND ISNULL(M05R2S1) AND ISNULL(M05R3S1) AND ISNULL(M05R4S1) AND ISNULL(M05R5S1) AND ISNULL(M05R6S1) AND ISNULL(M06R1S1) AND ISNULL(M06R2S1) AND ISNULL(M06R3S1) AND ISNULL(M06R4S1) , TRUE))04     M06R1S1;M05R1S1  
24"Ak sa jedná o potrat do 12. týždňa, musela byť pozitívna klinická gravidita a cyklus nemohol byť predčasne ukončený (pred transferom). /PREDCASNE_UKONCENIE, GRAVIDITA_BIOCHEM/"CHECK(IF(M06R4S1==1 AND NOT ISNULL(M04R6S1) AND NOT ISNULL(M06R2S1), M04R6S1<>1 AND M06R2S1<>2 , TRUE))06     M04R6S1;M06R2S1  
26"Ak cyklus nebol predčasne ukončený, dôvody predčasne ukončeného cyklu sa nevypĺňajú. /PREDC_KONIEC_PRICINA/"CHECK(IF(M04R6S1==2 , ISNULL(M04R7S1),TRUE))04     R7S1  
27"Ak bol cyklus predčasne ukončený, musia byť dôvody predčasne ukončeného cyklu vyplnené. /PREDC_KONIEC_PRICINA/"CHECK(IF(M04R6S1==1 , NOT ISNULL(M04R7S1),TRUE))04     R7S1  
29"Ak cyklus nebol predčasne ukončený, musí byť modul 05 a 06 (Transfer a Výsledok AR) vyplnený. /DATUM_TRANSFER,VKLAD_CERSTVE,VKLAD_FER,VKLAD_FOR,VKLAD_ZMRAZ_ZMRAZ,KOMPLIKACIE,GRAVIDITA_BIOCHEM,GRAVIDITA_KLINICKY,GRAVIDITA_POTRAT_12T/"CHECK(IF(M04R6S1==2 AND M02R2S1==2 AND M06R1S1==1 , NOT ISNULL(M05R1S1) AND NOT ISNULL(M05R2S1) AND NOT ISNULL(M05R3S1) AND NOT ISNULL(M05R4S1) AND NOT ISNULL(M05R5S1) AND NOT ISNULL(M05R6S1) AND NOT ISNULL(M06R1S1) AND NOT ISNULL(M06R2S1) AND NOT ISNULL(M06R4S1) , TRUE))05     R1S1;R2S1;R3S1;R4S1;R5S1;R6S1;M06R1S1;M06R2S1;M06R4S1  
30"Ak ide o IUI, vypĺňa sa okrem povinných položiek len dátum vkladu, predčasné ukončenie a výsledok cyklu./CYKLUS_PORADIE, HRADENE_POISTOVNOU, OOCYTY _ODOBRATE _ZMRAZENE, EMBRYA_ZMRAZENE, VKLAD _CERSTVE _FER _FO/"CHECK(IF(M02R2S1==1, ISNULL(M03R2S1) AND ISNULL(M03R3S1) AND ISNULL(M04R3S1) AND ISNULL(M04R4S1) AND ISNULL(M04R5S1) AND ISNULL(M05R2S1) AND ISNULL(M05R3S1) AND ISNULL(M05R4S1) AND ISNULL(M05R5S1) , TRUE))02     F  
31"Ak IUI nebolo predčasne ukončené, je potrebné vyplniť výsledok cyklu. /DATUM_TRANSFER, GRAVIDITA_BIOCHEM, GRAVIDITA_KLINICKY, GRAVIDITA_POTRAT_12T/"CHECK(IF(M02R2S1==1 AND M04R6S1==2 AND M06R1S1==1, NOT ISNULL(M05R1S1) AND NOT ISNULL(M06R1S1) AND NOT ISNULL(M06R2S1) AND NOT ISNULL(M06R4S1) , TRUE))02     M05R1S1;M06R1S1;M06R2S1;M06R4S1  
32"Ak ste zadali počet transferovaných embryí, musí byť uvedený aj dátum transferu. /DATUM_TRANSFER/"CHECK(IF(Sum(i, RiS1)>0 , NOT ISNULL(R1S1) , TRUE))05i={2-5}   R1S1  
33"Ak sú vybraté vlastné oocyty, musíte zadať počet odobratých oocytov. /OOCYTY_ODOBRATE/"CHECK(IF(M03R4S1==1 , NOT ISNULL(M04R3S1) , TRUE ))04     M04R3S1  
34"Ak sú vybraté vlastné zmrazené oocyty, musíte zadať počet zmrazených oocytov a/alebo počet zmrazených embryí. /OOCYTY_ZMRAZENE , EMBRYA_ZMRAZENE/"CHECK(IF(M03R4S1==2 , NOT ISNULL(M04R4S1) OR NOT ISNULL(M04R5S1) , TRUE))04     R4S1;R5S1  
35"Klinická gravidita môže byť pozitívna, len ak bola aj biochemická gravidita pozitívna. /GRAVIDITA_BIOCHEM, GRAVIDITA_KLINICKY/"CHECK(IF(R2S1==1 AND NOT ISNULL(R1S1) , R1S1==1 , TRUE))06     R1S1;R2S1  
36"Ak cyklus nebol predčasne ukončený, musí byť modul 05 vyplnený. /DATUM_TRANSFER, VKLAD_CERSTVE, VKLAD_FER, VKLAD_FOR, VKLAD_ZMRAZ_ZMRAZ, KOMPLIKACIE/"CHECK(IF(M04R6S1==2 AND M02R2S1==2 AND M06R1S1==2 , NOT ISNULL(M05R1S1) AND NOT ISNULL(M05R2S1) AND NOT ISNULL(M05R3S1) AND NOT ISNULL(M05R4S1) AND NOT ISNULL(M05R5S1) AND NOT ISNULL(M05R6S1) , TRUE))05     R1S1;R2S1;R3S1;R4S1;R5S1;R6S1  
37"Ak IUI nebolo predčasne ukončené, musí byť vyplnený dátum vkladu. /DATUM_TRANSFER/"CHECK(IF(M04R6S1==2 AND M02R2S1==1 AND M06R1S1==2 , NOT ISNULL(M05R1S1) , TRUE))05     R1S1  
100"Položka o predčasnom ukončení cyklu musí byť vyplnená."CHECK(IF(NOT ISNULL(M03R5S1), NOT ISNULL(R6S1) , TRUE ))04     R6S1  
501"Rodné číslo pacienta je chybné. Vek pacienta nemôže byť záporný. /PACRC/"CHECK(R5S1<>777)01     R1S1  
502"Vek pacienta je nad 120 rokov, uistite sa, či je rodné číslo správne. /PACRC/"CHECK(R5S1<>888)01     R1S1ÁNO
600"Rodné číslo je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne. PACRC"check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0", "ROK_SPRAC", "01", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}])01     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):