Rozhranie: ZR_ZTZ Hlásenie osôb s podozrením na zanedbávanie, týranie, zneužívanie

Typ záznamu ZR_ZTZ

Rozhranie platí od roku 2018

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0011  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0021  
ICOÁNOÁNOvarchar8   IČO PZS0031  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód PZS0041  
NAZOV     varchar150   Názov zariadenia0051ÁNO
OSET_LEK_PRIEZV   ÁNOvarchar100   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie0061  
TYP_HLASENIA   ÁNOvarchar1   Typ hlásenia0071  
PACRC   ÁNOvarchar10   Rodné číslo (bez lomítka)0111  
PACPRIEZVISKO   ÁNOvarchar100   Priezvisko0121  
PACMENO   ÁNOvarchar200   Meno pacienta0131  
PACPOHLAVIE     varchar1   Pohlavie0141ÁNO
PACDATNAR     date     Dátum narodenia0151ÁNO
PACVEK     integer3   Vek0161ÁNO
PAC_ADRESA     varchar150   Adresa trvalého bydliska - ulica, číslo0171  
PB_ADRESA     varchar150   Adresa prechodného bydliska - ulica, číslo0191  
BYVANIE   ÁNOvarchar1   Charakter bývania01111  
BYVANIE_TEXT     varchar150   Charakter bývania Ak iné, vypíš01121  
ROD_STAV   ÁNOvarchar2   Rodinný stav01131  
ZDR_POSTIHNUTIE   ÁNOvarchar1   Prítomnosť zdravotného postihnutia osoby01141  
SPOSOBILOST     varchar1   Spôsobilosť01151  
ZASTUPCA     varchar1   Zákonná osoba0211  
ZASTUPCA_TEXT     varchar150   Zákonná osoba Iná zákonná osoba ( upresni)0221  
RC_Z     varchar10   Rodné číslo0231  
MENO_Z     varchar200   Meno0241  
PRIEZVISKO_Z     varchar100   Priezvisko0251  
ADRESA_Z     varchar150   Adresa trvalého bydliska - ulica, číslo0261  
ROD_STAV_Z     varchar2   Rodinný stav0281  
VZDELANIE_Z     varchar2   Najvyššie dosiahnuté vzdelanie0291  
ZAMESTNANIE_Z     varchar1   Ekonomická aktivita02101  
OSOBA_SPRIEVOD   ÁNOvarchar1   Privádzajúca osoba02111  
PACDATVYK   ÁNOdatetime     Dátum a čas vzniku podozrenia ZTZ ( identické s oznámením políci0311  
MIESTO_ZTZ   ÁNOvarchar1   Predpokladané miesto ZTZ0321  
OSETRENIE_SPOSOB   ÁNOvarchar1   Spôsob ošetrenia0331  
OSETRENIE_MIESTO   ÁNOvarchar1   Miesto ošetrenia0341  
SA   ÁNOvarchar1   Sociálna anamnéza0351  
MECHANIZMUS_ZTZ     varchar150   Predpokladaný mechanizmus ZTZ0361  
POSKODENIE   ÁNOvarchar1   Rozsah poškodenia0371  
LIECBA_DRUH   ÁNOvarchar1   Druh liečby0381  
FP_MODRINY     bool     Fyzické príznaky modriny0391  
FP_ODRENINY     bool     Fyzické príznaky odreniny, pomliaždeniny03101  
FP_REZANIE     bool     Fyzické príznaky rana rezná, bodná, sečná03111  
FP_VLASY     bool     Fyzické príznaky vytrhané vlasy03121  
FP_POPALENINY     bool     Fyzické príznaky popáleniny, obareniny03131  
FP_ZLOMENINA     bool     Fyzické príznaky zlomeniny/ poranenie hlavy/ polytrauma03141  
FP_TOPENIE_DIETA     bool     Fyzické príznaky podozrenia z topenia dieťaťa03151  
FP_DUSENIE     bool     Fyzické príznaky známky dusenia na tele03161  
FP_VSI_OPAKOVANE     bool     Fyzické príznaky úmrtie pre podozrenie z týrania, násilia, zane03171  
FP_DEFLORACIA     bool     Fyzické príznaky opakované zavšivenie03181  
FP_VYZIVA     bool     Fyzické príznaky deflorácia a zmena v oblasti análneho otvoru03191  
FP_SVRAB     bool     Fyzické príznaky podvýživa z nedostatku jedla03201  
FP_CHOROBY_CASTE     bool     Fyzické príznaky zápaly kože/ svrab03211  
FP_ZS_IGNOROVANIE     bool     Fyzické príznaky opakované ochorenia ( nedostatočné oblečenie)03221  
FP_INE     varchar150   Fyzické príznaky opakované ignorovanie liečebných postupov a pre03231  
PP_STRACH     bool     Fyzické príznaky iné03241  
PP_DEPRESIA     bool     Psychické príznaky strach z niekoho, z niečoho03251  
PP_SPRAVANIE     bool     Psychické príznaky úzkosť, depresia03261  
PP_KONGITIVNE     bool     Psychické príznaky poruchy správania03271  
PP_SIKAN     bool     Psychické príznaky poruchy kognitívne03281  
PP_IZOLACIA     bool     Psychické príznaky prítomnosť šikany03291  
TYR   ÁNOvarchar1   Podozrenie na týranie0411  
TYR_FP     bool     Podozrenie na týranie fyzické príznaky0421  
TYR_PP     bool     Podozrenie na týranie psychické príznaky0431  
TYR_AU     bool     Podozrenie na týranie anamnestický údaj (maloletej os./inej os.)0441  
SEX   ÁNOvarchar1   Podozrenie na sexuálne zneužívanie0451  
SEX_FP     bool     Podozrenie na sexuálne zneužívanie fyzické príznaky0461  
SEX_PP     bool     Podozrenie na sexuálne zneužívanie psychické príznaky0471  
SEX_AU     bool     Podozrenie na sexuálne zneužívanie anamnestický údaj (maloletej 0481  
ZNASILNENIE   ÁNOvarchar1   Podozrenie na znásilnenie osoby0491  
ZNASILNENIE_FP     bool     Podozrenie na znásilnenie osoby fyzické príznaky04101  
ZNASILNENIE_PP     bool     Podozrenie na znásilnenie osoby psychické príznaky04111  
ZNASILNENIE_AU     bool     Podozrenie na znásilnenie osoby anamnestický údaj (maloletej os.04121  
ZANEDBANIE   ÁNOvarchar1   Podozrenie na zanedbanie starostlivosti04131  
ZANEDBANIE_FP     bool     Podozrenie na zanedbanie starostlivosti fyzické príznaky04141  
ZANEDBANIE_PP     bool     Podozrenie na zanedbanie starostlivosti psychické príznaky04151  
ZANEDBANIE_AU     bool     Podozrenie na zanedbanie starostlivosti anamnestický údaj (malol04161  
UMRTIE   ÁNOvarchar1   Exitus0511  
UMRTIE_DATUM     date     Dátum úmrtia0521  
UMRTIE_DATUM_N     bool     Údaj o dátume úmrtía neznámy0531  
UMRTIE_ZTZ     varchar1   V príčinnej súvislosti s podozrením na ZTZ0541  
POZNAMKA     varchar256   Bližšie údaje o úmrtí z Listov o prehliadke mŕtveho doplní NCZI 0611  
POZNAMKA_3000     varchar3000   Doplňujúce informácie0711  
INTOXIKACIA   ÁNOvarchar1   Intoxikácia04171  
OBEC_Z_ST     varchar12   Trvalé bydlisko zástupcu - Obec0271  
PACOBEC_ST   ÁNOvarchar12   Trvalé bydlisko osoby - Obec0181  
PB_OBEC_ST     varchar12   Prechodné bydlisko osoby - Obec01101  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 04: Ak je podozrenie na týranie, musí byť zaškrtnutý príznak."CHECK(IF( R1S1=='1' , Sum(i, RiS1)>=1, TRUE ))04i={2-4}   R2S1;R3S1;R4S1  
2"Modul 04: Ak je podozrenie na sexuálne zneužívanie, musí byť zaškrtnutý príznak."CHECK(IF( R5S1=='1' , Sum(i, RiS1)>=1, TRUE ))04i={6-8}   R6S1;R7S1;R8S1  
3"Modul 04: Ak je podozrenie na znásilnenie osoby, musí byť zaškrtnutý príznak."CHECK(IF( R9S1=='1' , Sum(i, RiS1)>=1,TRUE ))04i={10-12}   R10S1;R11S1;R12S1  
4"Modul 04: Ak je podozrenie na zanedbanie starostlivosti, musí byť zaškrtnutý príznak."CHECK(IF( R13S1=='1' , Sum(i, RiS1)>=1,TRUE ))04i={14-16}   R14S1;R15S1;R16S1  
5"Modul 05: V prípade úmrtia musí byť vyplnené súvis úmrtie s podozrením na ZTZ."CHECK(IF( R1S1=='1' , NOT ISNULL(R4S1) ,TRUE ))05     R4S1  
501"Modul 01: Rodné číslo pacienta je chybné."CHECK(R6S1<>777)01     R1S1  
502"Modul 01: Vek pacienta je nad 120 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne."CHECK(R6S1<>888)01     R1S1ÁNO
503Modul 03: Rok z dátumu vzniku podozrenia ZTZ musí byť totožný s rokom spracovania. M03R1 - PACDATVYK/"check(getValueCM("00", "ROK_SPRAC", null) == getFunction("common/yearFromDateToString.js")(getValueCM("03", "PACDATVYK", null)), msgText(), [{moduleItem: "PACDATVYK"}])03     M03R1S1  
600"Modul 01: Rodné číslo je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne./PACRC/"check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("00", "ROK_SPRAC", "01", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}])01     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):