Rozhranie: ZR_NEUR_NMUSK Hlásenie o pacientovi s neuromuskulárnou chorobou.

Typ záznamu ZR_NEU_NM

Rozhranie platí od roku 2021

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania011  
ICOÁNOÁNOvarchar8   IČO PZS031  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód PZS041  
OSET_LEK_PRIEZV     varchar100   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie061  
PACDATVYK   ÁNOdate     Dátum vyplnenia hlásenia071  
PACRC   ÁNOvarchar10   Rodné číslo pacienta (bez lomítka)0111  
PACPRIEZVISKO   ÁNOvarchar100   Priezvisko pacienta0121  
PACMENO   ÁNOvarchar200   Meno pacienta0131  
PACPOHLAVIE     varchar1   Pohlavie pacienta0141ÁNO
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta0151ÁNO
PACVEK     integer3   Vek pacienta0161ÁNO
PAC_ADRESA     varchar150   Adresa trvaláho bydliska - ulica, číslo0171  
DATUM_PR_KL_PRIZ     date     Prvé klinické príznaky - dátum0211  
DATUM_STAN_DIAG   ÁNOdate     Stanovenie diagnózy - dátum0221  
DIAG_INE     varchar150   Iné závažné choroby0231  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0251  
DIAG_SPECI     varchar5   Špecifikácia diagnózy Výber z ponuky0311  
DIAG_SPECI_INA     varchar150   Špecifikácia diagnózy Iná (uveďte)0321  
OMIM     varchar50   Podľa OMIM (vyplní NCZI)0331  
ORPHA     varchar50   Podľa ORPHA (vyplní NCZI)0341  
DNA_DIAG     bool     DNA diagnostika0411  
EMG_DIAG     bool     EMG diagnostika0441  
SVAL_BIOPSIA     bool     Svalová biopsia0451  
VYSETRENIE_CSL     bool     Vyšetrenie CSL0461  
APLATKY_SPEC_AGEN     bool     Autoprotilátky proti špecifickým antigénom0471  
ENZYM_DIAG     bool     Enzymologická diagnostika0481  
DIAG_INE_2_TEXT     varchar256   Diagnostika určenia diagnózy iná0491  
KORTIKOTERAPIA     bool     Kortikoterapia0511  
IMUNSUP     bool     Imunosupresívna liečba - preparát0521  
PLAZMAFER     bool     Plazmaferéza0531  
IVIG     bool     IVIg0541  
TYMEKTOMIA     bool     Tymektómia0551  
MONOKLON_PLATKA     bool     Monoklónová protilátka0561  
ENZYM_SUB     bool     Enzymatická substitučná liečba0571  
LIECBA_INA     varchar256   Iná liečba05101  
PAC_NOVY_STAV     varchar150   Klinický stav pacienta pri nastavení na liečbu0611  
CAS_LIECBY     varchar150   Celkové trvanie liečby (roky, mesiace, uveďte)0661  
POZNAMKA_3000     varchar3000   Poznánmka lekára/ alebo pre NCZI0711  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania021  
PACOBEC_ST   ÁNOvarchar12   Trvalé bydlisko pacienta - Obec0181  
NAZOV_2     varchar150   Názov zariadenia051ÁNO
TYP_HLASENIA   ÁNOvarchar1   Špecifikácia hlásenia0241  
DNA_TYP_MUTACIE     varchar1   DNA diagnostika, typ mutácie0421  
KLINICKY_STAV     varchar1   Klinický stav pacienta od poslednej kontroly0621  
DLZKA_LIECBY     varchar1   Trvanie doterajšej liečby0631  
ZMENA_V_LIECBE     varchar1   Zmena v liečbe0641  
ZMENA_V_LIECBE_TEXT     varchar150   Zmena v liečbe dôvod0651  
DNA_BOD_MUTACIA_TYP     varchar150   Bodová mutácia DNA typ0431  
NUS_ANT_OLI     bool     Nusinersen - antisense - oligonukleotidy0581  
TRANSLARNA     bool     Translarna0591  
BEZ_LIECBY     bool     Bez kauzalnej liecby05111  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 03: Špecifikácia diagnózy musí byť vyplnená. M03R1 alebo R2 /DIAG_SPECI, DIAG_SPECI_INA/ "CHECK(IF(NOT ISNULL(M01R1S1), NOT ISNULL(R1S1) OR NOT ISNULL(R2S1), TRUE))03     R1S1;R2S1  
2"Modul 04: Musí byť niečo vyplnené pri metodike určenia diagnózy. M04R1 až R9"CHECK(IF(NOT ISNULL(M01R1S1) , R1S1==1 OR R4S1==1 OR R5S1==1 OR R6S1==1 OR R7S1==1 OR R8S1==1 OR NOT ISNULL(R9S1) , TRUE))04     R1S1;R4S1;R5S1;R6S1;R7S1;R8S1;R9S1  
4"Modul 05: Z liečby musí byť niečo vyplnené. M05R1 až R11"CHECK(IF (NOT ISNULL(M01R1S1), Sum(i, RiS1)>=1 OR NOT ISNULL(R10S1), TRUE ))05i={1-9,11}   R1S1;R2S1;R3S1;R4S1;R5S1;R6S1;R7S1;R8S1;R9S1;R10S1;R11S1  
501"Modul 01: Rodné číslo pacienta je chybné."CHECK(R6S1<>777)01     R1S1  
502"Modul 01: Vek pacienta je nad 120 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne."CHECK(R6S1<>888)01     R1S1ÁNO
600"Modul 01: Rodné číslo je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne./PACRC/"check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0", "ROK_SPRAC", "01", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}])01     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):