Rozhranie: ZR_NEUR_CMP Hlásenie o pacientovi s cievnou mozgovou príhodou

Typ záznamu ZR_NEUR_CMP

Rozhranie platí od roku 2021

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania011  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania021  
ICOÁNOÁNOvarchar8   IČO PZS031  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód PZS041  
NAZOV     varchar150   Názov zariadenia051ÁNO
OSET_LEK_PRIEZV     varchar100   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie061  
DAT_VYPL_UZV_FORM     date     Dátum vyplnenia hlásenia071  
PACRC   ÁNOvarchar10   Rodné číslo pacienta - bez oddelovača skontrolujte si údaje0111  
PACPRIEZVISKO   ÁNOvarchar100   Priezvisko pacienta0121  
PACMENO   ÁNOvarchar200   Meno pacienta0131  
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta0141ÁNO
PACPOHLAVIE     varchar1   Pohlavie pacienta0151ÁNO
PACVEK     integer3   Vek pacienta0161ÁNO
PACOBEC_ST   ÁNOvarchar12   Trvalé bydlisko pacienta Obec0181  
PACDATVYK   ÁNOdate     Prvé klinické príznaky - dátum (Pacient naposledy videný zdravý)0221  
TRANSPORT_TYP   ÁNOvarchar1   Typ transportu0241  
TRANSPORT_SPE   ÁNOvarchar1   Spôsob transportu0261  
ROK_CMP     varchar4   Rok CMP nevypĺňa sa0271ÁNO
STAV_KLINICKE_PRIZNA   ÁNOvarchar1   Klinické príznaky pri prijatí0411  
STAV_VEDOMIE_PORUCHA   ÁNOvarchar1   Porucha vedomia0421  
STAV_TK_PRIJATIE   ÁNOvarchar1   Tlak krvi pri prijatí0451  
STAV_TK_SYSTOLICKY     integer3   Hodnota TK Systolický tlak0461  
STAV_TK_DIASTOLICKY     integer3   Hodnota TK Diastolický tlak0471  
OA_TIA   ÁNOvarchar1   Sledované chorobné stavy stav po TIA0511  
OA_HEMORAGICKA_CMP   ÁNOvarchar1   Sledované chorobné stavy stav po hemoragickej CMP0521  
OA_ISCHEMICKA_CMP   ÁNOvarchar1   Sledované chorobné stavy stav po ischemickej CMP0531  
OA_IM   ÁNOvarchar1   Sledované chorobné stavy stav po infarkte myokardu0541  
OA_D_PAD   ÁNOvarchar1   Sledované chorobné stavy diabetes na PAD0551  
OA_D_INZULIN   ÁNOvarchar1   Sledované chorobné stavy diabetes na inzulín0561  
OA_FIBRILACIA_PRED   ÁNOvarchar1   Sledované chorobné stavy fibrilácia predsiení0571  
OA_INA_PORUCHA     varchar1   Sledované chorobné stavy iná porucha srdcového rytmu0581  
OA_HYPERTENZIA   ÁNOvarchar1   Sledované chorobné stavy hypertenzia0591  
OA_HYPERTENZIA_LIEC   ÁNOvarchar1   Sledované chorobné stavy hypertenzia - liečená05101  
OA_INE_OCHORENIA     varchar150   Sledované chorobné stavy Iné závažné ochorenia uveď05111  
OA_ANTIKOAGULANCIA   ÁNOvarchar2   Medikácia Antikoagulanciá Výber05121  
OA_ANTIKOAGULANCIA_T     varchar150   Medikácia Antikoagulanciá Ak iné, vypíš05131  
OA_ASPIRIN   ÁNOvarchar1   Medikácia Antiagreganciá aspirín05141  
OA_CLOPIDOGREL   ÁNOvarchar1   Medikácia Antiagreganciá clopidogrel05151  
OA_INE_ANTIAGREGANCI     varchar150   Medikácia Antiagreganciá iné antiagreganciá05161  
OA_STATINY   ÁNOvarchar1   Medikácia Iné lieky hypolipemiká-statíny05171  
OA_KONTRACEPTIVA   ÁNOvarchar1   Medikácia Iné lieky orálne kontraceptíva05181  
OA_FAJCENIE   ÁNOvarchar1   Rizikové faktory životného štýlu fajčenie05191  
OA_ALKOHOL     varchar1   Rizikové faktory životného štýlu alkohol denne 60g a viac05201  
OA_NADVAHA   ÁNOvarchar1   Rizikové faktory životného štýlu nadváha alebo obezita05211  
OA_INE_RF     varchar150   Rizikové faktory životného štýlu iný rizikový faktor uveď05221  
DATUM_CT     datetime     CT vyšetrenie dátum a čas0641  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0741  
NL_TROMBOLYZA   ÁNOvarchar1   Neinvazívna liečba Trombolýza - podanie Výber0711  
NL_DATUM_TROMBOLYZA     datetime     Neinvazívna liečba Trombolýza - podanie Pri uvedení možnosti 1 a0721  
NL_ASPIRIN   ÁNOvarchar1   Neinvazívna liečba Antiagreganciá Aspirín0751  
NL_INE_ANTIAGREGANCI     varchar150   Neinvazívna liečba Antiagreganciá Iné vypíš0761  
NL_O_ANTIKOAGULANCIA   ÁNOvarchar1   Neinvazívna liečba Orálne antikoagulanciá0791  
NL_CEREBROLYZIN   ÁNOvarchar1   Neinvazívna liečba Cerebrolyzín07101  
NL_MANITOL   ÁNOvarchar1   Neinvazívna liečba Manitol07111  
NL_ANTIDEPRESIVA   ÁNOvarchar1   Neinvazívna liečba Antidepresíva07121  
NL_ANTIBIOTIKA   ÁNOvarchar1   Neinvazívna liečba Antibiotiká07131  
NL_KORTIKOIDY   ÁNOvarchar1   Neinvazívna liečba Kortikoidy07141  
NL_NOOTROPIKA   ÁNOvarchar1   Neinvazívna liečba Nootropiká07151  
NL_MGSO4   ÁNOvarchar1   Neinvazívna liečba MgSO407161  
NL_INE     varchar150   Neinvazívna liečba Iné: vypísať07171  
IL_CHIRURGICKY_VYKON   ÁNOvarchar1   Invazívna liečba Chirurgický výkon07271  
KKD_TYP   ÁNOvarchar1   Konečná klinická diagnóza- typ CMP0811  
KKD_TYP_SPEC   ÁNOvarchar1   Konečná klinická diagnóza- typ CMP Špecifikácia CMP0821  
KKD_KOD_MKCH     varchar5   Konečná klinická diagnóza- typ CMP Kód diagnózy CMP I60, I61, I0831  
KKD_KOD_LIM     varchar5   Konečná klinická diagnóza- typ CMP Upresnenie topografie LIM G40841  
KKD_LIM_SPEC     varchar1   Ložisková ischémia mozgu Klinický priebeh LIM0851  
KKD_LIM_SPEC_INA     varchar150   Ložisková ischémia mozgu Klinický priebeh LIM "iná" vypíšte0861  
ETIO_HEM_CMP     varchar1   Hemoragická CMP0911  
ETIO_HEM_CMP_S     varchar150   Hemoragická CMP "iná" vypíšte0921  
ETIO_ISCH_CMP     varchar1   Ischemická CMP0931  
ETIO_ISCH_CMP_S     varchar150   Ischemická CMP "iná" vypíšte0941  
UKON_DATUM   ÁNOdatetime     Dátum a čas ukončenia hospitalizácie1011  
UKON_HOSPIT_40DV   ÁNOvarchar1   Bola hospitalizácia pacienta na Vašom oddelení dlhšia ako 40 dní1021  
UKON_SPOSOB   ÁNOvarchar1   Spôsob ukončenia hospitalizácie1031  
UKON_PREKLAD_VYBER     varchar1   Ak preklad, kde1041  
UKON_FIB_PREDSIEN     varchar1   Odporúčaná liečba pri prepustení pacienta - ide o pacienta s fib1081  
UKON_ASA     varchar1   Antiagreganciá ASA1091  
UKON_CLOPIDOGREL     varchar1   Antiagreganciá Clopidogrel10101  
UKON_WARFARIN     varchar1   Antikoagulanciá Warfarín10121  
UKON_INE     varchar150   Antikoagulanciá iné vypíš10161  
UKON_STATIN     varchar1   Iná liečba statín10171  
UKON_NOOTROPIKA     varchar1   Iná liečba nootropiká10181  
UKON_ANTIDEPRESIVA     varchar1   Iná liečba antidepresíva10191  
UKON_POZNAMKA     varchar150   Poznámky na doplnenie, ev. upresnenie liečby10201  
POZNAMKA_3000     varchar3000   Poznámka1111  
DYSFAGIA     varchar1   Dysfágia vyšetrená0671  
KAROTIDA   ÁNOvarchar1   Vyšetrenie karotíd0681  
CHODZA_10M     varchar1   Chôdza 10m bez pomoci pri prepustení1071  
PACADRESA_2     varchar150   Trvalé bydlisko pacienta Ulica, číslo0171  
STAV_NHISS_2   ÁNOinteger2   NIHSS skóre0431  
STAV_M_RANKIN_2   ÁNOinteger1   mRankin skóre 0-60441  
UKON_NIHSS_2     integer2   Zhodnotenie klinického stavu NIHSS skóre1051  
UKON_MRANKIN_2     integer1   Zhodnotenie klinického stavu mRankin skóre od 0-61061  
DATUM_ENDO_V     datetime     Dátum endovaskulárneho výkonu - trombektómia07221  
PACCASVYK     varchar5   Prvé klinické príznaky – čas (Pacient naposledy videný zdravý)0231  
CT_MR_VYSETRENIE   ÁNOvarchar1   primárne rádiodiagnostické vyšetrenie0611  
NL_HEPARIN_VTE   ÁNOvarchar1   Heparín LMW-profylaxia VTE0781  
ENDO_VYKON   ÁNOvarchar1   Endovaskulárny výkon - trombektómia07211  
UKON_HEPARIN_VTE     varchar1   Heparín LMW - profylaxia VTE10151  
DATUM_LEKAR   ÁNOdatetime     Dátum a čas odovzdania pacienta lekárovi nemocnice0311  
DATUM_PREKLAD     datetime     Preklad. Dátum a čas odchodu z nemocnice0321  
JIS_ARO   ÁNOvarchar1   Hospitalizácia na JIS alebo na inom akútnom oddelení (ARO)0341  
POZNAMKA_NEMOCNICA     varchar150   Príjem do nemocnice. Poznámky0351  
TRANSPORT_TYP_A_B     varchar1   Typ transportu, špecifikácia A alebo B0251  
CT_ANGIO   ÁNOvarchar1   CT angio0621  
DIASFAGIA_VYS   ÁNOvarchar1   Vyšetrenie dysfágie0651  
DYSFAGIA_SPEC     varchar1   Vyšetrenie dysfágie špeciálnou metódou0661  
ZARIADENIA_CMP     varchar8   Zariadenie CMP0731  
DATUM_REKANALIZACIE     datetime     Dátum a čas rekanalizácie07231  
TICI     varchar3   Stupeň rekanalizácie07241  
ENDO_VYKON_MIMO_2     varchar8   Endovaskulárny výkon v inej nemocnici07261  
REKANAL_KRVACANIE     varchar1   Krvácanie počas rekanalizácie07251  
NL_HEPARIN   ÁNOvarchar1   Neinvazívna liečba Heparín0771  
NL_TROMBEKTOMIA     bool     Neinvazívna liečba - trombektómia 07181  
NL_COILING     bool     Neinvazívna liečba - coiling07191  
NL_STENT     bool     Neinvazívna liečba - stent07201  
UKON_A_INE     varchar150   Antiagreganciá Iné10111  
UKON_DOAK     varchar1   Prepustenie doporučenie DOAK10131  
UKON_HEPARIN     varchar1   Prepustenie doporučenie Heparín10141  
DATUM_ST_LEKAR     datetime     Dátum a čas lekár inej nemocnice sek. transport0331  
POZNAMKA_IL     varchar150   Poznámka pre invazívnu liečbu07281  
PAC_STAV_DATUM   ÁNOvarchar1   Stav pacienta k dátumu udalosti0211  
CT_PERFUZNE   ÁNOvarchar1   Perfúzne CT0631  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 04: Pri meranom tlaku krvi musia byť vyplnené hodnoty systolického aj diastolického tlaku. /Ak M04R5=1 tak M04R6 a R7 vyplnené/"CHECK(IF( R5S1==1 , NOT ISNULL(R6S1) AND NOT ISNULL(R7S1) , TRUE ))04     R6S1;R7S1  
2"Modul 08: Pri hemoragickej a ischemickej CMP, musí byť vyplnená špecifikácia kódu diagnózy CMP. /Ak R1S1= 1 alebo 2, tak vyplnený R3S1, KKD_TYP a KKD_KOD_MKCH/ "CHECK(IF(M08R1S1==1 OR M08R1S1==2 , NOT ISNULL(M08R3S1) , TRUE))08     R3S1  
5"Medzimodulová kontrola: Dátum a čas vzniku CMP musí predchádzať dátumu a času odovzdania pacienta lekárovi . /M02R2S1<M03R1S1 ; PACDATVYK<DATUM_LEKAR/"check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatPKP_and_DatLekar.js")() , msgText(),[{moduleItem:"DATUM_LEKAR"}])03     M03R1S1  
6"Medzimodulová kontrola: Dátum a čas vzniku CMP musí predchádzať dátumu a času odchodu z 1. nemocnice. /M02R2S1<M03R2S1 ; PACDATVYK<DATUM_PREKLAD/"check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatPKP_and_DatPreklad.js")() , msgText(),[{moduleItem:"DATUM_PREKLAD"}])03     M03R2S1  
7"Medzimodulová kontrola: Dátum a čas vzniku CMP musí predchádzať dátumu a času CT alebo MR. /M02R2S1<M06R4S1 ; PACDATVYK<DATUM_CT/"check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatPKP_and_DatCTV2.js")() , msgText(),[{moduleItem:"DATUM_CT"}])06     M06R4S1  
8"Medzimodulová kontrola: Dátum a čas vzniku CMP musí predchádzať dátumu a času trombolytickej liečby. /M02R2S1<M07R2S1 ; PACDATVYK<NL_DATUM_TROMBOLYZA/"check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatPKP_and_DatTrombolyzaV2.js")() , msgText(),[{moduleItem:"NL_DATUM_TROMBOLYZA"}])07     M07R2S1  
10"Medzimodulová kontrola: Dátum a čas vzniku CMP musí predchádzať dátumu a času zahájenia trombektómie. /M02R2S1<M07R22S1 ; PACDATVYK<DATUM_ENDO_V/"check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatPKP_and_DatEndoVykonV2.js")() , msgText(),[{moduleItem:"DATUM_ENDO_V"}])07     M07R22S1  
12"Medzimodulová kontrola: Dátum a čas zahájenia trombektómie musí predchádzať dátumu a času rekanalizácie. /M07R22S1<M07R23S1 ; DATUM_ENDO_V<DATUM_REKANALIZACIE/"check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatEndoVykon_and_DatRekanalV2.js")() , msgText(),[{moduleItem:"DATUM_REKANALIZACIE"}])07     M07R23S1  
13"Medzimodulová kontrola: Dátum a čas odovzdania pacienta lekárovi musí predchádzať dátumu a času ukončenia hospitalizácie. /M03R1S1<M10R1S1 ; DATUM_LEKAR<UKON_DATUM/"check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatUkon_and_DatLekarV2.js")() , msgText(),[{moduleItem:"UKON_DATUM"}])10     M10R1S1  
14"Modul 06: Ak bola dysfágia vyšetrená špecifickou metódou, tak to musí byť vyplnený výber z možností. M06R5S1, M06R6S1/DIASFAGIA_VYS, DYSFAGIA_SPEC/"Check(IF(R5S1==2,NOT ISNULL(R6S1),TRUE))06     R6S1  
15"Modul 06: Ak bola dysfágia vyšetrená, tak to musí byť vyplnené kedy bola vyšetrená. M06R5S1, M06R7S1/DIASFAGIA_VYS, DYSFAGIA/"Check(IF(R5S1==2 OR R5S1==1,NOT ISNULL(R7S1),TRUE))06     R7S1  
31"Medzimodulová kontrola: Dátum a čas vzniku CMP musí predchádzať dátumu a času ukončenia hospitalizácie. /M02R1S1<M10R1S1 ; PACDATVYK<UKON_DATUM/"check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatUkon_and_DatPKPCorrectV3.js")() , msgText(),[{moduleItem:"UKON_DATUM"}])10     M10R1S  
36"Medzimodulová kontrola: Dátum a čas CT vyšetrenie musí predchádzať dátumu a času ukončenia hospitalizácie. /M06R3S1<M10R1S1 ; DATUM_CT<UKON_DATUM/"check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatUkon_and_DatCTCorrectV2.js")() , msgText(),[{moduleItem:"UKON_DATUM"}])10     M10R1S1  
38"Medzimodulová kontrola: Dátum a čas podania trombolýzy musí predchádzať dátumu a času ukončenia hospitalizácie. /M07R2S1<M10R1S1 ; NL_DATUM_TROMBOLYZA<UKON_DATUM/"check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatUkon_and_DatTrombolyzaCorrectV2.js")() , msgText(),[{moduleItem:"UKON_DATUM"}])10     M10R1S1  
39"Medzimodulová kontrola: Dátum a čas CT vyšetrenia musí predchádzať dátumu a času podania trombolýzy. /M06R4S1<M07R2S1 ; DATUM_CT<NL_DATUM_TROMBOLYZA/"check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatTrombolyza_and_DatCTCorrectV2.js")() , msgText(),[{moduleItem:"NL_DATUM_TROMBOLYZA"}])07     M07R2S1  
100"Modul 08: Upresnenie topografie LIM môže byť vyplnené len pri špecifikácií klinickej diagnózy CMP LIM. /Ak M08R2=5 potom M08R4 vyplnené/"CHECK(IF( NOT ISNULL(R4S1) , R2S1==5 , TRUE ))08     R4S1  
101"Modul 08: Klinický priebeh LIM môže byť vyplnený len pri špecifikácií klinickej diagnózy CMP LIM. /Ak M08R2=5 potom M08R5 vyplnené/"CHECK(IF( NOT ISNULL(R5S1) , R2S1==5 , TRUE ))08     R5S1  
102"Modul 08: Spresnenie klinického priebehu LIM môže byť vyplnené len pri špecifikácií klinickej diagnózy CMP LIM. /Ak M08R2=5 potom M08R6 vyplnené/"CHECK(IF( NOT ISNULL(R6S1) , R2S1==5 , TRUE ))08     R6S1  
103"Modul 06: Pri vykonanom CT/MR vyšetrení musí byť vyplnený aj dátum a čas CT/MR vyšetrenia. /DATUM_CT/ "CHECK(IF(NOT ISNULL(R1S1) AND R1S1<5, NOT ISNULL(R4S1), TRUE))06     R4S1  
104"Modul 07: Pri podaní Trombolýzy musí byť vyplnený aj dátum a čas podania. /NL_DATUM_TROMBOLYZA/ "CHECK(IF(R1S1==1 OR R1S1==2, NOT ISNULL(R2S1), TRUE))07     R2S1  
105"Modul 9: V module 9 - Etiopatogenéza, musí byť niečo vyplnené v hemoragickej CMP. /ETIO_HEM_CMP, ETIO_HEM_CMP_S/"CHECK(IF(M08R1S1==1 ,NOT ISNULL(R1S1) OR NOT ISNULL(R2S1),TRUE))09     R1S1;R2S1  
106"Medzimodulová kontrola: Ak je typ CMP hemoragická, tak v Etiopatogenéze nesmie byť vyplnená ischemická CMP. /M09R3, ETIO_ISCH_CMP/"CHECK(IF(M08R1S1==1,ISNULL(M09R3S1),TRUE))09     R3S1  
107"Medzimodulová kontrola: Ak je typ CMP hemoragická, tak v Etiopatogenéze nesmie byť vyplnená ischemická CMP. /M09R4, ETIO_ISCH_CMP_S/"CHECK(IF(M08R1S1==1,ISNULL(M09R4S1),TRUE))09     R4S1  
108"Medzimodulová kontrola: Ak je typ CMP ischemická, tak v Etiopatogenéze nesmie byť vyplnená hemoragická CMP. /M09R1, ETIO_HEM_CMP/"CHECK(IF(M08R1S1==2,ISNULL(M09R1S1),TRUE))09     R1S1  
109"Medzimodulová kontrola: Ak je typ CMP ischemická, tak v Etiopatogenéze nesmie byť vyplnená hemoragická CMP. /M09R2, ETIO_HEM_CMP_S/"CHECK(IF(M08R1S1==2,ISNULL(M09R2S1),TRUE))09     R2S1  
110"Modul 09: V module 09 - Etiopatogenéza, musí byť niečo vyplnené v ischemickej CMP - LIM. /ETIO_ISCH_CMP, ETIO_ISCH_CMP_S/"CHECK(IF(M08R1S1==2 AND M08R2S1==5 ,NOT ISNULL(R3S1) OR NOT ISNULL(R4S1),TRUE))09     R3S1;R4S1  
111"Modul 04: mRankin skóre môže byť len od 0 do 6. /M04R4S1, STAV_M_RANKIN_2/"CHECK(IF( NOT ISNULL(R4S1) , R4S1<7 OR R4S1==9 , TRUE ))04     R4S1  
112"Modul 10: mRankin skóre môže byť len od 0 do 6. /M10R6S1, UKON_MRANKIN_2/"CHECK(IF( NOT ISNULL(R6S1) , R6S1<7 OR R6S1==9 , TRUE ))10     R6S1  
113"Modul 10: Zhodnotenie klinického stavu musí byť vyplnené. /M10R"+i+"S1/"ForCheck(i, IF(NOT ISNULL(R3S1) AND R3S1<4, NOT ISNULL(RiS1), TRUE))10i={5-7}   RiS1  
114"Modul 10: Odporúčaná liečba pri prepustení pacienta musí byť vyplnená. /M10R"+i+"S1/"ForCheck(i, IF(NOT ISNULL(R3S1) AND R3S1<4, NOT ISNULL(RiS1), TRUE))10i={8-10,12-15,17-19}   RiS1  
118"Modul 05: Pri výbere Antikoagulanciá iné musí byť vypísané aké /OA_ANTIKOAGULANCIA_T/"CHECK(IF( R12S1==98 , NOT ISNULL(R13S1) , TRUE ))05     R13S1  
119"Modul 07: Pri trombektómii musí byť vyplnený jej začiatok, začiatok rekanalizácie, stupeň rekalnalizácie a či došlo počas výkonu rekanalizácie k symptomatickému krvácaniu. M07R"+i+" /DATUM_ENDO_V, DATUM_REKANALIZACIE, TICI, REKANAL_KRVACANIE/"ForCheck(i,IF( R21S1==1 OR R21S1==2 , NOT ISNULL(R22S1) AND NOT ISNULL(R23S1) AND NOT ISNULL(R24S1) AND NOT ISNULL(R25S1), TRUE ))07i={22-25}   RiS1  
120"Modul 02: Ak je typ transportu bez transportu, tak aj spôsob musí byť bez tranasportu. M02R4 a M02R6 /TRANSPORT_TYP a TRANSPORT_SPE/"CHECK(IF( NOT ISNULL(R6S1) AND R4S1==4 , R6S1==2 , TRUE ))02     R6S1  
121"Modul 07: Ak bola podaná tombolýza v inej nemocnici, tak táto nemocnica musí byť vyplnená. M07R3 /ZARIADENIA_CMP/"CHECK(IF( R1S1==2 , NOT ISNULL(R3S1) , TRUE ))07     R3S1  
123"Modul 07: Ak sa trombektómia vykonala v inej nemocnici alebo sa plánuje vykonať v inej nemocnici, tak musí byť táto nemocnica vyplnená. M07R27 /ENDO_VYKON_MIMO_2/"CHECK(IF( R22S1==2 OR R22S1==3 , NOT ISNULL(R27S1) , TRUE ))07     R27S1  
124"Modul 10: Ak je spôsob ukončenia hospitalizácie preklad na iné oddelenie, tak musí byť vyplnené o aké oddelenie sa jedná. M10R4 /UKON_PREKLAD_VYBER/"CHECK(IF( R3S1==3 , NOT ISNULL(R4S1) , TRUE ))10     R4S1  
127"Modul 11: Ak je pri odporúčanej liečbe pri prepustení v častiach Antiagreganciá a Antikoagulanciá všade nie, tak musí byť vyplnená iná možnosť. M10R11 alebo M10R16 /UKON_A_INE , UKON_INE/"CHECK( IF( R9S1==2 AND R10S1==2 AND R12S1==2 AND R13S1==2 AND R14S1==2 AND R15S1==2 , NOT ISNULL(R11S1) OR NOT ISNULL(R16S1) , TRUE))10     R11S1;R16S1  
128"Medzimodulová kontrola: Ak bola trombektómia vykonaná v inej nemocnici tak musí byť vyplnený preklad medzi nemocnicami, odchod a prevzatie. M3R2 a M3R3 /DATUM_PREKLAD, DATUM_ST_LEKAR/"CHECK(IF (R21S1==2 , NOT ISNULL(M03R2S1) AND NOT ISNULL(M03R3S1) , TRUE))07     M03R2S1;M03R3S1  
130"Medzimodulová kontrola: Ak trombektómia nebola vykonaná alebo bude vykonaná v inej nemocnici, tak špecifikácie trombektómie nemôžu byť vyplnené. /M07R22 až R25, DATUM_ENDO_V, DATUM_REKANALIZACIE, TICI, REKANAL_KRVACANIE/"CHECK(IF (R21S1==3 OR R21S1==9 , ISNULL(R22S1) AND ISNULL(R23S1) AND ISNULL(R24S1) AND ISNULL(R25S1) , TRUE))07     R22S1;R23S1;R24S1;R25S1  
500"Medzimodulová kontrola: Rok klinických príznakov CMP musí byť totožný s rokom spracovania. Preto nepokračujte vo vypĺňaní hlásenky a CMP nahláste do správneho roku. /Rok M0R1= Rok M02R1/"CHECK(IF (NOT ISNULL(M02R2S1) , R1S1==M02R7S1 , TRUE))0     M02R2S1  
501"Modul 01: Rodné číslo pacienta je chybné. Vek pacienta nemôže byť záporný."CHECK(R6S1<>777)01     R1S1  
502"Modul 01: Vek pacienta je nad 120 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne."CHECK(R6S1<>888)01     R1S1ÁNO
600"Modul 01: Rodné číslo je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne./PACRC/"check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0", "ROK_SPRAC", "01", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}])01     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):


Obmedzujúca položka: KKD_TYP
Obmedzovaná položka: KKD_TYP_SPEC
Obmedzujúca položkaObmedzujúca hodnotaObmedzovaná položkaPovolená hodnota
KKD_TYP1KKD_TYP_SPEC1
KKD_TYP1KKD_TYP_SPEC2
KKD_TYP1KKD_TYP_SPEC3
KKD_TYP2KKD_TYP_SPEC4
KKD_TYP2KKD_TYP_SPEC5
KKD_TYP3KKD_TYP_SPEC6

Obmedzujúca položka: KKD_TYP_SPEC
Obmedzovaná položka: KKD_KOD_MKCH
Obmedzujúca položkaObmedzujúca hodnotaObmedzovaná položkaPovolená hodnota
KKD_TYP_SPEC4KKD_KOD_MKCHG4502
KKD_TYP_SPEC4KKD_KOD_MKCHG4503
KKD_TYP_SPEC4KKD_KOD_MKCHG4509
KKD_TYP_SPEC4KKD_KOD_MKCHG4512
KKD_TYP_SPEC4KKD_KOD_MKCHG4513
KKD_TYP_SPEC4KKD_KOD_MKCHG4519
KKD_TYP_SPEC4KKD_KOD_MKCHG4522
KKD_TYP_SPEC4KKD_KOD_MKCHG4523
KKD_TYP_SPEC4KKD_KOD_MKCHG4529
KKD_TYP_SPEC4KKD_KOD_MKCHG4532
KKD_TYP_SPEC4KKD_KOD_MKCHG4533
KKD_TYP_SPEC4KKD_KOD_MKCHG4539
KKD_TYP_SPEC4KKD_KOD_MKCHG4542
KKD_TYP_SPEC4KKD_KOD_MKCHG4543
KKD_TYP_SPEC4KKD_KOD_MKCHG4549
KKD_TYP_SPEC4KKD_KOD_MKCHG4582
KKD_TYP_SPEC4KKD_KOD_MKCHG4583
KKD_TYP_SPEC4KKD_KOD_MKCHG4589
KKD_TYP_SPEC4KKD_KOD_MKCHG4592
KKD_TYP_SPEC4KKD_KOD_MKCHG4593
KKD_TYP_SPEC4KKD_KOD_MKCHG4599
KKD_TYP_SPEC1KKD_KOD_MKCHI600
KKD_TYP_SPEC1KKD_KOD_MKCHI601
KKD_TYP_SPEC1KKD_KOD_MKCHI602
KKD_TYP_SPEC1KKD_KOD_MKCHI603
KKD_TYP_SPEC1KKD_KOD_MKCHI604
KKD_TYP_SPEC1KKD_KOD_MKCHI605
KKD_TYP_SPEC1KKD_KOD_MKCHI606
KKD_TYP_SPEC1KKD_KOD_MKCHI607
KKD_TYP_SPEC1KKD_KOD_MKCHI608
KKD_TYP_SPEC1KKD_KOD_MKCHI609
KKD_TYP_SPEC2KKD_KOD_MKCHI610
KKD_TYP_SPEC2KKD_KOD_MKCHI611
KKD_TYP_SPEC2KKD_KOD_MKCHI612
KKD_TYP_SPEC2KKD_KOD_MKCHI613
KKD_TYP_SPEC2KKD_KOD_MKCHI614
KKD_TYP_SPEC2KKD_KOD_MKCHI615
KKD_TYP_SPEC2KKD_KOD_MKCHI616
KKD_TYP_SPEC2KKD_KOD_MKCHI618
KKD_TYP_SPEC2KKD_KOD_MKCHI619
KKD_TYP_SPEC3KKD_KOD_MKCHI6200
KKD_TYP_SPEC3KKD_KOD_MKCHI6201
KKD_TYP_SPEC3KKD_KOD_MKCHI6202
KKD_TYP_SPEC3KKD_KOD_MKCHI6209
KKD_TYP_SPEC5KKD_KOD_MKCHI630
KKD_TYP_SPEC5KKD_KOD_MKCHI631
KKD_TYP_SPEC5KKD_KOD_MKCHI632
KKD_TYP_SPEC5KKD_KOD_MKCHI633
KKD_TYP_SPEC5KKD_KOD_MKCHI634
KKD_TYP_SPEC5KKD_KOD_MKCHI635
KKD_TYP_SPEC5KKD_KOD_MKCHI636
KKD_TYP_SPEC5KKD_KOD_MKCHI638
KKD_TYP_SPEC5KKD_KOD_MKCHI639
KKD_TYP_SPEC6KKD_KOD_MKCHI64