Rozhranie: ZR_DM_DE Hlásenie o pacientovi s diabetes mellitus – deti

Typ záznamu ZR_DM_DE

Rozhranie platí od roku 2018

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania011  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Za mesiac (01-12)021  
ICOÁNOÁNOvarchar8   IČO PZS031  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód PZS041  
OSET_LEK_PRIEZV     varchar100   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie061  
DAT_VYPL_UZV_FORM     date     Dátum vyplnenia hlásenia071  
PACRC   ÁNOvarchar10   Rodné číslo pacienta (bez lomítka)0111  
PACPRIEZVISKO   ÁNOvarchar100   Priezvisko pacienta0121  
PACMENO   ÁNOvarchar200   Meno pacienta0131  
PACPOHLAVIE     varchar1   Pohlavie pacienta0151ÁNO
PACVEK     integer3   Vek pacienta0161ÁNO
PAC_ADRESA   ÁNOvarchar150   Adresa trvalého bydliska - ulica, číslo0181  
PACDATVYK   ÁNOdate     Dátum zistenia DM0211  
DM_TYP   ÁNOvarchar1   Typ DM0221  
DM1_O     bool     Diabetes typ 1 - otec0311  
DM2_O     bool     Diabetes typ 2 - otec0321  
INFARKTM_O     bool     Infarkt myokardu - otec0331  
CMP_O     bool     Ciavna mozgová príhoda - otec0341  
HYPERTENZIA_O     bool     Hypertenzia - otec0351  
OBEZITA_O     bool     Obezita - otec0361  
STITNA_ZLAZA_O     bool     Ochorenie štítnej žľazy - otec0371  
CELIAKIA_O     bool     Celiakia - otec0381  
AUTOCH_O     bool     Autoimunitné ochorenia - otec0391  
ALERGIA_O     bool     Alergie - otec03101  
DM1_M     bool     Diabetes typ 1 - matka0312  
DM2_M     bool     Diabetes typ 2 - matka0322  
INFARKTM_M     bool     Infarkt myokardu - matka0332  
CMP_M     bool     Ciavna mozgová príhoda - matka0342  
HYPERTENZIA_M     bool     Hypertenzia - matka0352  
OBEZITA_M     bool     Obezita - matka0362  
STITNA_ZLAZA_M     bool     Ochorenie štítnej žľazy - matka0372  
CELIAKIA_M     bool     Celiakia - matka0382  
AUTOCH_M     bool     Autoimunitné ochorenia - matka0392  
ALERGIA_M     bool     Alergie - matka03102  
DM1_BRAT     integer2   Diabetes typ 1 - počet bratov0313  
DM2_BRAT     bool     Diabetes typ 2 - brat0323  
INFARKTM_BRAT     bool     Infarkt myokardu - brat0333  
CMP_BRAT     bool     Ciavna mozgová príhoda - brat0343  
HYPERTENZIA_BRAT     bool     Hypertenzia - brat0353  
OBEZITA_BRAT     bool     Obezita - brat0363  
STITNA_ZLAZA_BRAT     bool     Ochorenie štítnej žľazy - brat0373  
CELIAKIA_BRAT     bool     Celiakia - brat0383  
AUTOCH_BRAT     bool     Autoimunitné ochorenia - brat0393  
ALERGIA_BRAT     bool     Alergie - brat03103  
DM1_SESTRA     integer2   Diabetes typ 1 - počet sestier0314  
DM2_SESTRA     bool     Diabetes typ 2 - sestra0324  
INFARKTM_SESTRA     bool     Infarkt myokardu - sestra0334  
CMP_SESTRA     bool     Ciavna mozgová príhoda - sestra0344  
HYPERTENZIA_SESTRA     bool     Hypertenzia - sestra0354  
OBEZITA_SESTRA     bool     Obezita - sestra0364  
STITNA_ZLAZA_SESTRA     bool     Ochorenie štítnej žľazy - sestra0374  
CELIAKIA_SESTRA     bool     Celiakia - sestra0384  
AUTOCH_SESTRA     bool     Autoimunitné ochorenia - sestra0394  
ALERGIA_SESTRA     bool     Alergie - sestra03104  
DM1_RODINA     bool     Diabetes typ 1 - rodina0315  
DM2_RODINA     bool     Diabetes typ 2 - rodina0325  
INFARKTM_RODINA     bool     Infarkt myokardu - rodina0335  
CMP_RODINA     bool     Ciavna mozgová príhoda - rodina0345  
HYPERTENZIA_RODINA     bool     Hypertenzia - rodina0355  
OBEZITA_RODINA     bool     Obezita - rodina0365  
STITNA_ZLAZA_RODINA     bool     Ochorenie štítnej žľazy - rodina0375  
CELIAKIA_RODINA     bool     Celiakia - rodina0385  
AUTOCH_RODINA     bool     Autoimunitné ochorenia - rodina0395  
ALERGIA_RODINA     bool     Alergie - rodina03105  
BRATIA     integer2   Počet bratov0411  
SESTRY     integer2   Počet sestier0421  
POR_TEHOT     integer2   Poradie tehotenstva z ktorého je pacient s DM0511  
HMOT     integer4   Pôrodná hmotnosť (g)0521  
DLZKA     integer3   Pôrodná dĺžka (cm)0531  
GEST_VEK     integer2   Gestačný vek (týž.)0541  
POR_KRIES     varchar1   Dieťa kriesené0551  
DOJ_DO     integer2   Plne dojčené do (mes.)0561  
DOJ_PRID     integer2   Mliečne prídavky od (mes.)0571  
POCH_PAR     bool     Parotitis0581  
POCH_VAR     bool     Varicela0591  
POCH_RUB     bool     Rubeola05101  
POCH_SARLACH     bool     Šarlach05111  
PRE_AK_INFEK     varchar2   Posledný infekt pred DM dg.0611  
PRE_AK_INFEK_TEXT     varchar150   Posledný infekt pred DM dg. (Text)0621  
CASPRED_DM     integer2   Čas pred objavením sa diabetu (týž.)0631  
KORTIKOIDY     varchar1   Liečba kortikosteriodmi v poslednom roku0641  
KORTIKOIDY_STAV     varchar150   Kortikoidy0651  
KORTIKOIDY_NEZ     bool     Kortikoidy - údaj neznámy0661  
ZAVAZNY_STAV     varchar150   Stav dieťaťa0671  
KLIN_DIP     bool     Klinické príznaky - Polydipsia0711  
KLIN_UR     bool     Klinické príznaky - Polyúria0721  
KLIN_FAG     bool     Klinické príznaky - Polyfágia0731  
KLIN_B_V     bool     Klinické príznaky - Balanitída/Vulvitída0741  
KLIN_UN     bool     Klinické príznaky - Neprimeraná únava0751  
KLIN_PHMOT     bool     Klinické príznaky - Pokles hmotnosti0761  
KLIN_PHMOT_KG     float1   Klinické príznaky - Pokles hmotnosti - kg0771  
KLIN_TK_S     integer3   Hodnota systolického TK0811  
KLIN_TK_D     integer3   Hodnota diastolického TK0821  
HMOT_PRIJATIE   ÁNOfloat1   Hmotnosť pri prijatí (kg)0831  
VYSKA_PRIJATIE   ÁNOinteger3   Výška pri prijatí (cm)0841  
LAB_GLYK_B     float2   Hodnota bazálnej glykémie (mmol/l)0911  
LAB_KET   ÁNOvarchar1   Ketoacidóza0921  
LAB_GLYKOZ   ÁNOvarchar1   Odpad glukózy v moči0961  
LAB_MALB     float2   Hodnota mikroalbuminúrie (mg/24 hod.)0981  
LAB_KREAT     float2   Hodnota kreatinínu (µmol/l)0991  
LAB_TCHOL     float2   Hodnota T cholesterol (mmol/l)09101  
LAB_HDLCHOL     float2   Hodnota HDL cholesterol (mmol/l)09111  
HLA   ÁNOvarchar1   Laboratórne vyšetrenie - HLA09121  
HLA_TYP     varchar150   Výsledok laboratórneho vyšetrenia - HLA typ09131  
ODPAD_GLUKOZA_MOC     float1   Odpad glukózy v moči (mmol/24 hod)0971  
INZ_DDAVKA   ÁNOfloat2   Inzulín v jednotkách1011  
INZ_DDAVKA_KG     float2   Inzulín počet jednotiek na kg hmotnosti1021ÁNO
INZ_DENNE     integer2   Počet podaní inzulínu denne1031  
INZ_PUMPA   ÁNOvarchar1   Inzulínová pumpa1041  
INA_LIECBA     varchar150   Iná medikamentózna liečba1051  
KOMPENZ   ÁNOvarchar1   Kompenzácia1061  
HMOT_PREPUSTENIE   ÁNOfloat1   Hmotnosť pri prepustení (kg)10131  
VYSKA_PREPUSTENIE   ÁNOinteger3   Výška pri prepustení (cm)10141  
KOM_RETINO     varchar1   Retinopatia1071  
KOM_RETINO_N     bool     Bez retinopatie1081  
KOM_NEFRO     varchar1   Nefropatia1091  
KOM_NEFRO_N     bool     Bez nefropatie10101  
KOM_NEURO     varchar1   Neuropatia10111  
KOM_NEURO_N     bool     Bez neuropatie10121  
POZNAMKA     varchar3000   Poznámka1111  
ROK_DM     varchar4   Rok DM (nevypĺňa sa)0241ÁNO
LAB_HBA1C     float2   Hodnota vstupného glykovaného hemoglobínu (%)0931  
LAB_HBA1C_IFCC     bool     Hodnota vstupného glykovaného hemoglobínu (%)|podľa IFCC0941  
LAB_HBA1C_DCCT     bool     Hodnota vstupného glykovaného hemoglobínu (%)|podľa DCCT0951  
PACOBEC_ST   ÁNOvarchar12   Trvalé bydlisko pacienta - Obec0171  
DM_TYP_TEXT     varchar150   Typ DM popis0231  
NAZOV_2     varchar150   Názov zariadenia051ÁNO
PACDATNAR_2     date     Dátum narodenia pacienta – dopočítaný0141ÁNO
KLIN_DIP_DAT_2     date     Klinické príznaky 2 - Polydipsia - dátum zistenia0712  
KLIN_UR_DAT_2     date     Klinické príznaky 2 - Polyúria - dátum zistenia0722  
KLIN_FAG_DAT_2     date     Klinické príznaky 2 - Polyfágia - dátum zistenia0732  
KLIN_B_V_DAT_2     date     Klinické príznaky 2 - Balanitída/Vulvitída - dátum zistenia0742  
KLIN_UN_DAT_2     date     Klinické príznaky 2 - Neprimeraná únava - dátum zistenia0752  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
100"Modul 10: Nemôže byť zároveň Retinopatia vyplnená a aj zaškrtnuté bez retinopatie. /M10R8 a R7, KOM_RETINO_N a KOM_RETINO/"CHECK(IF(NOT ISNULL(R7S1) AND R8S1==1,R8S1<>1,TRUE))10     R7S1;R8S1  
101"Modul 10: Nemôže byť zároveň Nefropatia vyplnená a aj zaškrtnité bez nefropatie. /M10R10 a R9, KOM_NEFRO a KOM_NEFRO_N/"CHECK(IF(NOT ISNULL(R9S1) AND R10S1==1,R10S1<>1,TRUE))10     R9S1;R10S1  
102"Modul 10: Nemôže byť zároveň vyplnená Neuropatia a aj zaškrtnuté bez neurppatie.. /M10R12 a R11, KOM_NEURO_N a KOM_NEURO/"CHECK(IF(NOT ISNULL(R11S1) AND R12S1==1,R12S1<>1,TRUE))10     R11S1;R12S1  
103"Modul 10: Nemôže byť zároveň Retinopatia nevyplnená a aj nezaškrtnuté bez retinopatie. /M10R8 a R7, KOM_RETINO_N a KOM_RETINO/"CHECK(IF(NOT ISNULL(M01R1S1) AND ISNULL(R7S1) AND R8S1<>1,R8S1==1,TRUE))10     R7S1;R8S1  
104"Modul 10: Nemôže byť zároveň Nefropatia nevyplnená a aj nezaškrtnité bez nefropatie. /M10R10 a R9, KOM_NEFRO a KOM_NEFRO_N/"CHECK(IF(NOT ISNULL(M01R1S1) AND ISNULL(R9S1) AND R10S1<>1,R10S1==1,TRUE))10     R9S1;R10S1  
105"Modul 10: Nemôže byť zároveň nevyplnená Neuropatia a aj nezaškrtnuté bez neurppatie.. /M10R12 a R11, KOM_NEURO_N a KOM_NEURO/"CHECK(IF(NOT ISNULL(M01R1S1) AND ISNULL(R11S1) AND R12S1<>1,R12S1==1,TRUE))10     R11S1;R12S1  
500"Medziomodulová kontrola: Rok DM musí byť totožný s rokom spracovania./Rok z M0R1= Rok z M02R1/"CHECK(R1S1==M02R4S1)0     M02R1S1  
501"Modul 01: Rodné číslo pacienta je chybné. Vek pacienta nemôže byť záporný."CHECK(R6S1<>777)01     R1S1  
502"Modul 01: Vek pacienta je nad 120 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne."CHECK(R6S1<>888)01     R1S1ÁNO
600"Modul 01: Rodné číslo je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne./PACRC/"check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0", "ROK_SPRAC", "01", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}])01     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):