Rozhranie: ZR_SCO_HT Hlásenie hypertenzie u detí

Typ záznamu ZR14_12

Rozhranie platí od roku 2014

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0Z14_12 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Za mesiac (1-12) 0Z14_12 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO PZS 0Z14_12 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód PZS 0Z14_12 4 1  
NAZOV     varchar 150   Názov Zariadenia 0Z14_12 5 1 ÁNO
OSET_LEK_PRIEZV     varchar 60   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie 0Z14_12 6 1  
OSET_LEK_KOD     varchar 9   Kód lekára vyplňujúceho hlásenie 0Z14_12 7 1  
PACDATVYK   ÁNO date     Dátum vyplnenia hlásenia 0Z14_12 8 1  
PACRC     varchar 10   Rodné číslo pacienta 01 1 1  
PACPRIEZVISKO     varchar 60   Priezvisko pacienta 01 2 1  
PACMENO     varchar 30   Meno pacienta 01 3 1  
POPULACIA     varchar 1   Riziková skupina 01 4 1  
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie pacienta 01 5 1 ÁNO
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta 01 6 1 ÁNO
PACVEK     integer 3   Vek pacienta 01 7 1 ÁNO
PACADRESA     varchar 150   Trvalé bydlisko pacienta (Ulica, číslo) 01 8 1  
PACOBEC     varchar 6   Obec - bydliska 01 9 1  
DATUM_NAVSTEVA     date     Dátum návštevy 02 1 1  
PAC_ODO_SPE     varchar 2   Dôvod odoslania pacienta k špecialistovi 02 2 1  
PAC_ODO_SPE_INE     varchar 150   Dôvod odoslania pacienta k špecialistovi|iné 02 3 1  
LEK_SCEC   ÁNO varchar 1   Špecializácia odosielajúceho lekára 02 4 1  
LEK_SCEC_MENO     varchar 60   Špecializácia odosielajúceho lekára|Meno lekára 02 5 1  
OKOL_TACHYKARDIA   ÁNO varchar 1   Okolnosti zistenia vyššieho TK, ev. poruchy rytmu 02 6 1  
OKOL_V_TK     varchar 1   O aké subjektívne ťažkosti išlo? 02 7 1  
OKOL_INE     varchar 150   O aké subjektívne ťažkosti išlo? (Iné v píšte) 02 8 1  
PAC_SLEDOVANIE   ÁNO varchar 1   O akého pacienta ide? 02 9 1  
PAC_ROKY_SLED     integer 2   Koľko rokov je pacient v ambulancii sledovaný 02 10 1  
RF_SATAV_INFARKT     bool     Stav po akútnom infarkte myokardu 03 1 1  
RF_SATAV_INFARKT_55     bool     Stav po akútnom infarkte myokardu|pred 55 rokom života 03 2 1  
RF_STAV_CMP     bool     Stav po cievnej mozgovej príhode 03 3 1  
RF_STAV_CMP_55     bool     Stav po cievnej mozgovej príhode|pred 55 rokom života 03 4 1  
RF_HYPRERTENZIA     bool     Hypertenzia 03 5 1  
RF_INA_CH_OS_MKCH     varchar 3   Iná choroba obehovej sústavy|MKCH 03 6 1  
RF_VCHS     bool     Vrodená choroba srdca 03 7 1  
RF_VCHS_MKCH     varchar 3   Vrodená choroba srdca|MKCH 03 8 1  
RF_OBEZITA     bool     Obezita 03 9 1  
RF_CUKROVKA     bool     Cukrovka 03 10 1  
RF_DYSLIPI     bool     Dyslipidémia 03 11 1  
RF_DYSLIPI_HYPO     bool     Dyslipidémia|hypofunkcia 03 12 1  
RF_DYSLIPI_HYPE     bool     Dyslipidémia|hyperfunkcia 03 13 1  
RF_FAJCENIE     bool     Fajčenie 03 14 1  
RF_INE     varchar 150   Iné 03 15 1  
OA_HMOTNOST     bool     Osobná anamnéza I.|Pôrodná hmotnosť pod 2500 g 04 1 1  
OA_POROD     integer 2   Osobná anamnéza I.|Pôrod (týždeň) 04 2 1  
OA_DOJCENIE     varchar 2   Osobná anamnéza I.|Dojčenie (mesiacov) 04 3 1  
OA_P_P_A     bool     Osobná anamnéza I.|Pozitívna perinatologická anamnéza 04 4 1  
OA_POLUCIA_MENZES     integer 2   Osobná anamnéza I.|Prvá menštruácia (vek v rokoch) 04 5 1  
OA_NADHM_MINU     bool     Osobná anamnéza I.|Nadhmotnosť|v minulosti 04 6 1  
OA_NADHM_SUCA     bool     Osobná anamnéza I.|Nadhmotnosť|v súčasnosti 04 7 1  
OA_OBEH_SUS     varchar 3   Osobná anamnéza II.|Choroba obehovej sústavy 04 8 1  
OA_STIT_ZLAZA     bool     Osobná anamnéza II.|Ochorenie štítnej žľazy 04 9 1  
OA_CUKROVKA     bool     Osobná anamnéza II.|Cukrovka 04 10 1  
OA_DYSLI     bool     Osobná anamnéza II.|Dyslipidémia 04 11 1  
OA_INE     varchar 150   Osobná anamnéza II.|Iné ochorenie 04 12 1  
SPORT     varchar 1   Športová aktivita 05 1 1  
DOPL_VYZIVA     varchar 1   Doplnková výživa 05 2 1  
NESP_SN     bool     Nesprávne stravovacie návyky 05 3 1  
FAJCENIE     varchar 1   Fajčenie 05 4 1  
ALKOHOL     varchar 1   Alkohol 05 5 1  
NAVYKOVE_INE     bool     Iné návykové látky 05 6 1  
HOR_ANTI     bool     Hormonálna antikoncepcia 05 7 1  
LIECBA_INA     varchar 150   Iná liečba 05 8 1  
VYTAZ_DIETA     bool     Vyťaženie dieťaťa (doma, krúžky...) 05 9 1  
RF_INE_OA     varchar 150   Iné RF 05 10 1  
HLASENIE_TYP   ÁNO varchar 1   Typ hlásenia 06 1 1  
PAC_TAZKOSTI_P   ÁNO varchar 1   Pretrvávanie subj.ťažkosti pacienta aj pri vyšetrení u kardiológ 07 1 1  
PAC_TAZKOSTI     varchar 150   Iné subjektívne ťažkosti (vpíšte) 07 2 1  
ST_HMOTNOST     integer 3   Vyšetrenia|Hmotnosť dieťaťa (kg) 07 4 1  
ST_VYSKA     integer 3   Vyšetrenia|Výška dieťaťa (cm) 07 5 1  
ST_BMI     float 1   Vyšetrenia|BMI 07 6 1 ÁNO
ST_PAS     integer 3   Vyšetrenia|Obvod pása (cm) 07 7 1  
ST_TK_SED1     integer 3   Vyšetrenia|V sede|TK|Systolický tlak 07 9 1  
ST_TK_SED1_N     bool     Vyšetrenia|V sede|TK|Systolický tlak 07 9 2  
ST_TK_SED2     integer 3   Vyšetrenia|V sede|TK|Diastolický tlak 07 10 1  
ST_TK_SED_PULZ     integer 3   Vyšetrenia|V sede|Pulz 07 11 1  
ST_TK_SED_PULZ_N     bool     Vyšetrenia|V sede|Pulz 07 11 2  
ST_TK_LAH1     integer 3   Vyšetrenia|V ľahu|TK|Systolický tlak 07 12 1  
ST_TK_LAH1_N     bool     Vyšetrenia|V ľahu|TK|Systolický tlak 07 12 2  
ST_TK_LAH2     integer 3   Vyšetrenia|V ľahu|TK|Diastolický tlak 07 13 1  
ST_TK_LAH_PULZ     integer 3   Vyšetrenia|V ľahu|Pulz 07 14 1  
ST_TK_LAH_PULZ_N     bool     Vyšetrenia|V ľahu|Pulz 07 14 2  
ST_TK_STOJ1     integer 3   Vyšetrenia|V stoji|TK|Systolický tlak 07 15 1  
ST_TK_STOJ1_N     bool     Vyšetrenia|V stoji|TK|Systolický tlak 07 15 2  
ST_TK_STOJ2     integer 3   Vyšetrenia|V stoji|TK|Diastolický tlak 07 16 1  
ST_TK_STOJ_PULZ     integer 3   Vyšetrenia|V stoji|Pulz 07 17 1  
ST_TK_STOJ_PULZ_N     bool     Vyšetrenia|V stoji|Pulz 07 17 2  
ST_TK_DREP1     integer 3   Vyšetrenia|Po drepoch|TK|Systolický tlak 07 18 1  
ST_TK_DREP1_N     bool     Vyšetrenia|Po drepoch|TK|Systolický tlak 07 18 2  
ST_TK_DREP2     integer 3   Vyšetrenia|Po drepoch|TK|Diastolický tlak 07 19 1  
ST_TK_DREP_PULZ     integer 3   Vyšetrenia|Po drepoch|Pulz 07 20 1  
ST_TK_DREP_PULZ_N     bool     Vyšetrenia|Po drepoch|Pulz 07 20 2  
TK_HOLTER     bool     Absolvoval pacient vyšetrenie TK Holterom ? 07 22 1  
TK_HOLTER_I     varchar 1   Absolvoval pacient vyšetrenie TK Holterom ? 07 23 1  
DATUM_HOLTER     date     Dátum Holter vyšetrenia (prvé Holter vyšetrenie) 07 24 1  
TLAK_HOLTER     varchar 1   Tlakový Holter (fyzická aktivita) 07 25 1  
ST_24_MONITOR_TK1     integer 3   24 hod. TK ABPM|Systolický tlak 07 26 1  
ST_24_MONITOR_TK2     integer 3   24 hod. TK ABPM|Diastolický tlak 07 27 1  
ST_DENNY1     integer 3   Denný|priemerný TK|Systolický tlak 07 28 1  
ST_DENNY2     integer 3   Denný|priemerný TK|Diastolický tlak 07 29 1  
ST_DENNY_PULZ     integer 3   Denný|priemerný pulz 07 30 1  
ST_NOCNY1     integer 3   Nočný|priemerný TK|Systolický tlak 07 31 1  
ST_NOCNY2     integer 3   Nočný|priemerný TK|Diastolický tlak 07 32 1  
ST_NOCNY_PULZ     integer 3   Nočný|priemerný pulz 07 33 1  
STK_DEN     integer 2   denné %STK nad 95 percentil pre daný vek a výšku 07 34 1  
DTK_DEN     integer 2   denné % DTK nad 95 percentil pre daný vek a výšku 07 35 1  
STK_NOC     integer 2   nočné %STK nad 95 percentil pre daný vek a výšku 07 36 1  
DTK_NOC     integer 2   nočné % DTK nad 95 percentil pre daný vek a výšku 07 37 1  
ST_INA_ARYTMIA     bool     Prítomnosť inej arytmie 07 38 1  
ST_CIRKULACIA     bool     Boli zistené príznaky hyperkinetickej cirkulácie ? 07 39 1  
ST_ZMENA_ORGAN     bool     Sú prítomné orgánové zmeny z dôvodu hypertenzie ? 07 40 1  
ST_EKG     bool     Hypertrofia ľavej komory na EKG 07 41 1  
ST_ECHO     bool     Na ECHO 07 42 1  
ST_OKO_POZADIE     bool     Očné pozadie 07 43 1  
ST_INE     varchar 150   Iné 07 44 1  
POLYGLOB     bool     Polyglobúlia 08 1 1  
VYS_ANEMIA     bool     Anémia 08 2 1  
GLYKEMIA     float 2   Glykémia (mmol/l) 08 3 1  
GLYKEMIA_N     bool     Glykémia (mmol/l) 08 3 2  
KYSELINA_MOC     float 2   Kyselina močová( µmol//l) 08 4 1  
KYSELINA_MOC_N     bool     Kyselina močová( µmol//l) 08 4 2  
MOCOVINA     float 2   Močovina (mmol/l) 08 5 1  
MOCOVINA_N     bool     Močovina (mmol/l) 08 5 2  
KRATININ     float 2   Kreatinín (µmol/l) 08 6 1  
KRATININ_N     bool     Kreatinín (µmol/l) 08 6 2  
ALT     float 2   ALT µkat/l 08 7 1  
ALT_N     bool     ALT µkat/l 08 7 2  
SODIK     float 2   Sodík (mmol/l) 08 8 1  
SODIK_N     bool     Sodík (mmol/l) 08 8 2  
CHOL_CELKOVY     float 2   Celkový cholesterol (mmol/l) 08 9 1  
CHOL_CELKOVY_N     bool     Celkový cholesterol (mmol/l) 08 9 2  
CHOL_HDL     float 2   HDL cholesterol (mmol/l) 08 10 1  
CHOL_HDL_N     bool     HDL cholesterol (mmol/l) 08 10 2  
CHOL_LDL     float 2   LDL cholesterol (mmol/l) 08 11 1  
CHOL_LDL_N     bool     LDL cholesterol (mmol/l) 08 11 2  
TRIACY_GLY     float 2   Triacylglyceroly (mmol/l) 08 12 1  
TRIACY_GLY_N     bool     Triacylglyceroly (mmol/l) 08 12 2  
TSH     float 2   Hormóny štítnej žlazy (TSH) (µU/ml) 08 13 1  
TSH_N     bool     Hormóny štítnej žlazy (TSH) (µU/ml) 08 13 2  
M_ALBU     float 2   Mikroalbuminúria (mg/d) 08 14 1  
M_ALBU_N     bool     Mikroalbuminúria (mg/d) 08 14 2  
LV_INE     varchar 150   Iné 08 15 1  
PRIM_HYPER     bool     Primárna hypertenzia 09 1 1  
PRE_HYPER     bool     Prehypertenztia 09 2 1  
SEK_TACH     bool     Sekundárna tachykardia 09 3 1  
INA_DIAG     varchar 150   Iná diagnóza (kardiologická) 09 4 1  
DYSLI     bool     Dyslipidémia 10 1 1  
OBEZITA     bool     Obezita 10 2 1  
OCHORENIE_SZ     bool     Ochorenie štítnej žĺazy 10 3 1  
GLUKOZA_POR     bool     Porucha glukózovej tolerancie 10 4 1  
CUKROVKA_N     bool     Cukrovka 10 5 1  
NOVE_INE     varchar 150   Ochorenie štítnej žĺazy 10 6 1  
PSYCHO     bool     Psychoterapia 11 1 1  
NEFAR_TH     bool     Nefarmakologická terapia 11 2 1  
FAR_TH     varchar 1   Farmakologická terapia 11 3 1  
MONOTERAPIA     varchar 2   Liečba|Monoterapia 11 4 1  
DIURETICUM     bool     Liečba|Kombinovaná terapia |diureticum 11 5 1  
ACE_INHIBITOR     bool     Liečba|Kombinovaná terapia |ACE inhibítor 11 6 1  
SARTAN     bool     Liečba|Kombinovaná terapia |sartan 11 7 1  
BETABLOKATOR     bool     Liečba|Kombinovaná terapia |betablokátor 11 8 1  
K_BETABLOKATOR     bool     Liečba|Kombinovaná terapia |kalciový blokátor 11 9 1  
A_HYPERTENZIVUM     bool     Liečba|Kombinovaná terapia |centrálne antihypertenzívum 11 10 1  
INA_TERAPIA     varchar 150   Iná terapia 11 11 1  
ZDRAV_STAV   ÁNO varchar 1   Stav 12 1 1  
POPIS     varchar 3000   Popis 12 2 1  
TYP_TLAKOMER     varchar 1   Typ tlakomera (princíp) 07 21 1  
BMI_POTVRDENIE     bool     Potvrdenie správnosti BMI 07 8 1  
DATUM_MERANIA     date     Dátum merania antropometrických parametrov 07 3 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 01: Obec trvalého bydliska musí byť vždy vyplnená. Ľuďom bez domova a v anonymnom prípade sa uvediete kód '000000'. Cudzincovi, ktorý nemá v SR trvalé bydlisko sa uvedie kód '999999'. /M4R14S1 - PACOBEC/" CHECK(NOT ISNULL(R9S1)) 01     R9S1  
2 "Modul 01: Rodné číslo a priezvisko pacienta musí byť vyplnené./M01 R1 a R2/" CHECK(NOT ISNULL(R1S1) AND NOT ISNULL(R2S1)) 01     R1S1;R2S1  
5 "Modul 01: Riziková skupina musí byť vyplnená./M01 R4/" CHECK(NOT ISNULL(R4S1)) 01     R4S1  
6 "Modul 02: Dôvod odoslania pacienta k špecialistovi musí byť vyplnený. /M02 R2/ " CHECK(NOT ISNULL(R2S1)) 02     R2S1  
7 "Modul 02: U novodiagnostikovaného pacienta nesmie byť dátum menší ako rok hlásenia. " CHECK(IF( M02R9S1==1 AND NOT ISNULL(M02R1S1) , ([DA_REGISTRE.datum_navsteva]({VYKAZ}, ZAR1S1, {ROK},POR1S1)>=M0Z14_12R1S1) , TRUE )) 01     M02R1S1  
8 "Modul 02: U pacienta sledovaného viac ako 1 rok, dátum musí byť menší ako rok hlásenia." CHECK(IF( M02R9S1==2 AND NOT ISNULL(M02R1S1) , ([DA_REGISTRE.datum_navsteva]({VYKAZ}, ZAR1S1, {ROK},POR1S1)<=M0Z14_12R1S1) , TRUE )) 01     M02R1S1  
11 "Modul 02: Ak sa v "Okolnosti zistenia vyššieho TK" uvedie možnosť: 2 - pri subj.ťažkostiach .....v otázke: O aké subj.ťažkosti ide sa nevypĺňa: č.5 : bez ťažkostí , ale 1 z ostatných možností musí byť uvedená. " CHECK(IF( R6S1==2 , R7S1<5 AND NOT ISNULL(R7S1) , TRUE )) 02     R7S1  
13 "Modul 02: Uvedenie koľko rokov je pacient sledovaný je povinné." CHECK(NOT ISNULL(R10S1)) 02     R10S1  
14 "Modul 02: Ak sa pri /O akého pacienta ide?/ uvedie možnosť 1 ( novodiagnostikovaný), nesmie byť počet rokov vyšší ako 1 rok." CHECK( IF(R9S1==1 , R10S1<=1 , TRUE ) ) 02     R10S1  
15 "Modul 02: Ak sa pri "O akého pacienta ide" ? uvedie možnosť 2 ( so stanovenou diagnózou už viac ako 1 rok..), počet rokov amb.sledovania pacienta musí byť vyšší ako nula rokov." CHECK( IF(R9S1==2 AND (NOT ISNULL(R10S1)) , R10S1>0 , TRUE ) ) 02     R10S1  
16 "Modul 07: Ak je rok v dátume Holtera nižší ako rok , v ktorom sa hlásenie podáva, nemôže ísť o novodiagnostikovaného pacienta, ale o dlhšie sledovaného a preto pri "O akého pacienta ide" ? má byť uvedená možnosť 2 a v Type hlásenia možnosť 2 alebo 3" CHECK( IF ( ([DA_REGISTRE.datum_holter]({VYKAZ}, ZAR1S1, {ROK},POR1S1)<M0Z14_12R1S1) AND NOT ISNULL(M07R24S1) , M02R9S1==2 AND M06R1S1>1 , TRUE )) 07     R24S1  
21 "Modul 07: Vyplnenie dátumu Holtera vyšetrenia je povinné pokiaľ je zaškrtnuté vyšetrenie TK holterom a je uvedené údaj známy." CHECK( IF (R22S1==1 AND R23S1==1 , NOT ISNULL(R24S1) , TRUE )) 07     R24S1  
22 "Modul 08:Laboratórne vyšetrenia - vyplnenie hodnôt alebo info o tom, že neboli vyšetrenia absolvované je povinné. /M08 v riadku R"+i+"/ " FORCHECK(i, NOT ISNULL(RiS1) OR RiS2==1) 08 i={3-14}   RiS1;RiS2  
23 "Modul 09: Záverečná diagnóza - jedna z možností musí byť povinne zaškrtnutá. /M09R1 až R3/" CHECK(Sum(i, RiS1)>0) 09 i={1-3}   R1S1;R2S1;R3S1  
24 "Modul 11: Odporúčaná terapia - vyplnenie aspoň 1 z možností je potrebné. /M11R1 až R3/ " CHECK(NOT ISNULL(R3S1) OR Sum(i, RiS1)>=1 ) 11 i={1-2}   R1S1;R2S1;R3S1  
25 "Modul 11: Monoterapia - ak sa uvedie niečo z monoterapie alebo kombinovaná terapia musí byť niečo v " Farmakologická terapia" vyplnené." CHECK( IF ( Sum(i, RiS1)>0 OR NOT ISNULL(R4S1) , NOT ISNULL(R3S1) , TRUE ) ) 11 i={5-10}   R3S1  
26 "Modul 11: Pri kombinovanej farmakologickej liečbe musia byť uvedené aspoň 2 lieky, inak je to monoterapia " CHECK(IF ( Sum(i, RiS1)>0, Sum(i, RiS1)>=2 , TRUE ) ) 11 i={5-10}   R5S1;R6S1;R7S1;R8S1;R9S1;R10S1  
27 "Modul 11: Ak je uvedená monoterapia, nemôže byť uvedené niečo v kombinovanej terapii." CHECK(IF ( NOT ISNULL(R4S1) , Sum(i, RiS1)==0 , TRUE ) ) 11 i={5-10}   R5S1;R6S1;R7S1;R8S1;R9S1;R10S1  
200 "Modul 07: Tlak krvi v sede, v ľahu, stoji, po drepoch: uvedenie vyš. alebo nevyšetrené je povinné . /M07 v riadku R"+i+"/ " FORCHECK(i, NOT ISNULL(RiS1) OR RiS2==1) 07 i={9,11,12,14,15,17,18,20}   RiS1;RiS2  
210 "Modul 07: Ak sú Subjektívne ťažkosti pacienta uvedené iné, musí byť vyplnené o aké iné sa jedná." CHECK(IF( R1S1==4, NOT ISNULL(R2S1) , TRUE )) 07     R2S1  
300 "Modul 07: Ak pacient absolvoval vyšetrenie TK Holterom, potom musí byť vyplnený aj výber. /M07R23/" CHECK( IF( R22S1==1 , NOT ISNULL(R23S1) , TRUE ) ) 07     R23S1  
301 "Modul 07: Ak je pri vyšetrenie TK Holterom vyplnená možnosť 1 : áno, údaje známe, potom dátum Holtera je povinný. /M07R24/" CHECK( IF( R23S1==1 , NOT ISNULL(R24S1) , TRUE ) ) 07     R24S1  
302 "Modul 07: Ak je vyplnený dátum vyšetrenia TK Holterom a údaje sú známe, potom musia byť uvedené konkrétne hodnoty tlakov a pulzov v riadkoch M07R26 až R33 ako dvojice alebo trojice. " CHECK( IF( R23S1==1 AND NOT ISNULL(R24S1) , (NOT ISNULL(R26S1)) OR (NOT ISNULL(R27S1)) OR (NOT ISNULL(R28S1)) OR (NOT ISNULL(R29S1)) OR (NOT ISNULL(R30S1)) OR (NOT ISNULL(R31S1)) OR (NOT ISNULL(R32S1)) OR (NOT ISNULL(R33S1)) , TRUE)) 07     R26S1;R27S1;R28S1;R29S1;R30S1;R31S1;R32S1;R33S1;  
303 "Modul 07: Systolický a Diastolický tlak musia byť vyplnené ako dvojica. /M07R26 a R27/" CHECK(IF(NOT ISNULL(R26S1) OR NOT ISNULL(R27S1) , NOT ISNULL(R26S1) AND NOT ISNULL(R27S1) , TRUE)) 07     R26S1;R27S1  
304 "Modul 07: Systolický a Diastolický tlak spolu s Pulzom musia byť vyplnené ako trojica. /M07R28 až R30/" CHECK(IF(NOT ISNULL(R28S1) OR NOT ISNULL(R29S1) OR NOT ISNULL(R30S1) , NOT ISNULL(R28S1) AND NOT ISNULL(R29S1) AND NOT ISNULL(R30S1) , TRUE)) 07     R28S1;R29S1;R30S1  
305 "Modul 07: Systolický a Diastolický tlak spolu s Pulzom musia byť vyplnené ako trojica. /M07R31 až R33/" CHECK(IF(NOT ISNULL(R31S1) OR NOT ISNULL(R32S1) OR NOT ISNULL(R33S1) , NOT ISNULL(R31S1) AND NOT ISNULL(R32S1) AND NOT ISNULL(R33S1) , TRUE)) 07     R31S1;R32S1;R33S1  
306 "Modul 07: Ak sú uvedené údaje tlakov krvi tak je vyplnenie položky Tlakový Holter /fyzická aktivita/ povinná. /M07R25/ " CHECK( IF( (NOT ISNULL(R26S1)) OR (NOT ISNULL(R27S1)) OR (NOT ISNULL(R28S1)) OR (NOT ISNULL(R29S1)) OR (NOT ISNULL(R30S1)) OR (NOT ISNULL(R31S1)) OR (NOT ISNULL(R32S1)) OR (NOT ISNULL(R33S1)) , NOT ISNULL(R25S1) ,TRUE)) 07     R25S1  
400 "Modul 08: Laboratórne vyšetrenia - vyplnenie hodnôt a zaškrtnutie nevyšetrenia nemôže byť. /M08 v riadku R"+i+"/ " FORCHECK(i, IF( NOT ISNULL(RiS1) AND RiS2==1 , ISNULL(RiS1) AND RiS2<>1 , TRUE)) 08 i={3-14}   RiS1;RiS2  
401 "Modul 07: Tlak krvi v sede, v ľahu, stoji, po drepoch: uvedenie vyšetrenia a zaškrtnutie nevyšetrenia nemôže byť. /M08 v riadku R"+i+"/ " FORCHECK(i, IF (NOT ISNULL(RiS1) AND RiS2==1 , ISNULL(RiS1) AND RiS2<>1 , TRUE)) 07 i={9,11,12,14,15,17,18,20}   RiS1;RiS2  
501 "Modul 01: Rodné číslo pacienta je chybné, alebo nie je vyplnený dátum hlásenia." CHECK(R7S1>0) 01     R1S1  
502 "Modul 01: Vek pacienta je nad 100 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne." CHECK(R7S1<100 ) 01     R1S1 ÁNO
503 "Modul 0Z14_12: Rok z dátumu vyplnenia musí byť totožný s rokom spracovania." CHECK( ([DA_REGISTRE.datum_rok]({VYKAZ}, ZAR1S1, {ROK},POR1S1)==M0Z14_12R1S1)) 0Z14_12     R8S1  
504 "Modul 07: BMI je nad 30. Prosím overte, či uvedená výška a hmotnosť je správna. Ak je to v poriadku, zaškrtnite potvrdenie v module 07 a riadku č. 7. /M07R6/" CHECK( IF ( R6S1>30 , R8S1==1, TRUE )) 07     R8S1  

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):