eHranica

Od 19. júla 2021 je v platnosti nová vyhláška č. 231, ktorá upravuje režim na hraniciach. Tiež ukladá povinnosť osobám NAD 12 ROKOV registrovať sa prostredníctvom formulára na stránke: https://korona.gov.sk/ehranica/
 
Všetkým osobám, ktoré od 9. júla 2021 vstúpia na územie Slovenskej republiky a nepodliehajú výnimkám, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení.
 
Karanténu je možné ukončiť pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa alebo získaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, pričom test je možné vykonať najskôr v 5. deň izolácie.
 
KARANTÉNU NIE JE MOŽNÉ SKRÁTIŤ.
 
TERMÍN NA PCR TEST
Termín vám bude zaslaný automaticky po vyplnení dotazníka na stránke korona.gov.sk a uvedení dátumu návratu na Slovensko. Termín nie je možné si skrátiť ani úhradou za PCR test vykonaný po vlastnej línii.
 
PLATBA ZA PCR TEST
Test pri návrate na Slovensko je BEZPLATNÝ.
 
Národné centrum zdravotníckych informácií je prevádzkovateľom systému eHranica, nezodpovedá za prideľovanie alebo posúvanie termínov testov.
V prípade otázok je potrebné kontaktovať Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR):
Telefonicky: 0800 174 174
 
Dátum poslednej aktualizácie: 06.09.2021