Očkovacia lotéria

Národné centrum zdravotníckych informácií dostáva údaje od Ministerstva financií SR za účelom overenia dát. NCZI neposiela žiadne prihlasovacie či potvrdzovacie kódy potrebné do očkovacej súťaže. Overovanie prebieha dvakrát týždenne.
 
V prípade problémov odporúčame skontrolovať si údaje zadávané pri registrácii do lotérie, aby boli totožné s údajmi zadanými pri očkovaní. Najjednoduchšou formou je požiadať o DIGITÁLNY COVID PREUKAZ EÚ O OČKOVANÍ. Pokiaľ sa vám ho nepodarí získať je pravdepodobné, že v zadávaných údajoch máte chybu, a preto vás systém z registrácie vyradil.
 
 
Všetky ostatné otázky smerujte na Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
 
Dátum poslednej aktualizácie: 06.09.2021