Návšteva pápeža

Národné centrum zdravotníckych informácií dostáva údaje od Konferencie biskupov Slovenska za účelom overenia dát. NCZI neposiela žiadne VSTUPENKY ani QR kódy. Overovanie prebieha dvakrát týždenne.
 
V prípade problémov odporúčame skontrolovať si údaje zadávané do registrácie, aby boli totožné s údajmi zadanými pri očkovaní. Najjednoduchšou formou je požiadať si o DIGITÁLNY COVID PREUKAZ EÚ O OČKOVANÍ. Pokiaľ sa vám ho nepodarí získať je pravdepodobné, že v zadávaných údajoch máte chybu, preto vás systém z registrácie vyradil.
 
Požiadajte o opravy a následne sa zaregistrujte.
 
Viac informácií nájdete na stránke: https://www.navstevapapeza.sk/sk
 
Dátum poslednej aktualizácie: 06.09.2021