Čo mám robiť ak

 • NEDOSTAL SOM alebo STRATIL SOM COVID-19-PASS
  Uveďte meno, priezvisko, rodné číslo, telefonický kontakt, e-mail a popíšte problém.
   
  Riešenie: Operačné stredisko vyhľadá v systéme váš záznam a pošle vám opätovne Covid-19-pass číslo formou e-mailu alebo SMS správy.

 • CHCEM ZMENIŤ TELEFÓNNE ČÍSLO
  Uveďte meno, priezvisko, rodné číslo, telefonický kontakt, e-mail a popíšte problém, kde jasne uvediete NOVÉ TELEFÓNNE ČÍSLO.
   
  Riešenie: Operačné stredisko vyhľadá v systéme váš záznam a zmení vám zlé telefónne číslo na to správne a zašle informáciu o zmene na e-mail.

 • ZMENA E-MAILOVEJ ADRESY
  Uveďte meno, priezvisko, rodné číslo, telefonický kontakt, e-mail a popíšte problém, kde jasne uvediete NOVÚ E-MAILOVÚ ADRESU.
   
  Riešenie: Operačné stredisko vyhľadá v systéme váš záznam a zmení vám nesprávnu e-mailovú adresu na správnu a zašle informáciu o zmene na e-mail.

 • ZMENA MENA ALEBO PRIEZVISKA
  Uveďte meno, priezvisko, rodné číslo, telefonický kontakt, e-mail a popíšte problém, kde jasne uvediete zmenu, ktorú si želáte vykonať. Pri zmene mena je potrebné doložiť relevantný doklad ako napríklad kópiu sobášneho listu, právoplatné rozhodnutie súdu a pod..
   
  Riešenie: Kompetentný pracovník posúdi oprávnenosť požiadavky a pokiaľ ju posúdi ako oprávnenú, operačné stredisko vyhľadá v systéme váš záznam a zmení vám požadované údaje. Následne vám zašle informáciu o zmene na e-mail.

 • ZMENA TERMÍNU OČKOVANIA
  Požiadať o zmenu môžete na https://vakcinacia.nczisk.sk/ zmena alebo vyplňte formulár, uveďte meno, priezvisko, rodné číslo, telefonický kontakt, e-mail a popíšte problém, kde jasne uvediete zmenu, ktorú si želáte vykonať.
   
  Riešenie: Operačné stredisko vyhľadá v systéme váš záznam a zmení vám požadované údaje. Pokiaľ je k dispozícii nový voľný termín, priradí vám ho. Ak nie je voľný termín, zaradí vás opätovne do „čakárne“. Následne vám zašle informáciu o zmene na e-mail.

 • ZMENA MIESTA OČKOVANIA
  Požiadať o zmenu môžete na https://vakcinacia.nczisk.sk/ zmena alebo vyplňte formulár, uveďte meno, priezvisko, rodné číslo, telefonický kontakt, e-mail a popíšte problém, kde jasne uvediete zmenu, ktorú si želáte vykonať.
   
  Riešenie: Operačné stredisko vyhľadá v systéme váš záznam a zmení vám požadované údaje. Následne vám zašle informáciu o zmene na e-mail.

 • ZMENA TERMÍNU TESTOVANIA
  Uveďte meno, priezvisko, rodné číslo, telefonický kontakt, e-mail a popíšte problém, kde jasne uvediete zmenu, ktorú si želáte vykonať.
   
  Riešenie: Operačné stredisko vyhľadá v systéme váš záznam a zmení vám požadované údaje. Následne vám zašle informáciu o zmene na e-mail.

 • DIGITÁLNY COVID PREUKAZ EÚ SA NEDÁ VYGENEROVAŤ
  Uveďte meno, priezvisko, rodné číslo, telefonický kontakt, e-mail a popíšte problém, kde jasne uvediete problém. Pokiaľ je to možné doložte fotografiu lebo scan, urýchli to riešenie veci.
   
  Riešenie: Operačné stredisko vyhľadá v systéme váš záznam. Skontroluje a prípadne doplní alebo opraví údaje v systémoch tak, aby bolo možné certifikát vygenerovať. Následne vám zašle informáciu o zmene na e-mail.

 • V DIGITÁLNOM COVID PREUKAZE EÚ CHÝBA PRVÁ ALEBO DRUHÁ DÁVKA VAKCÍNY
  Uveďte meno, priezvisko, rodné číslo, telefonický kontakt, e-mail a popíšte problém, kde jasne uvediete, ktorá dávka vám chýba. Pokiaľ je to možné, priložte kópiou dokladu o očkovaní, urýchli to riešenie veci.
   
  Riešenie: Operačné stredisko vyhľadá v systéme váš záznam. Skontroluje a prípadne doplní alebo opraví údaje v systémoch tak, aby bolo možné certifikát vygenerovať. Osloví vakcinačné centrum s požiadavkou na zaslanie dát alebo na ich opravu a opätovné zaslanie. Proces zvyčajne trvá 24 – 72 hodín. Následne vám zašle informáciu alebo Digitálny COVID preukaz EÚ na e-mail.

 • UPLYNUL ČAS NA PODANIE DRUHEJ DÁVKY VAKCÍNY A NEPRIŠIEL MI TERMÍN
  Uveďte meno, priezvisko, rodné číslo, telefonický kontakt, e-mail a popíšte problém, kde jasne uvediete, ktorá dávka vám chýba. Pokiaľ je to možné, priložte kópiou dokladu o prvom očkovaní, urýchli to riešenie veci.
   
  Riešenie: Operačné stredisko vyhľadá v systéme váš záznam. Skontroluje a prípadne doplní alebo opraví údaje v systémoch tak, aby bolo možné urýchlene vám prideliť termín. Informácia o termíne vám príde SMS alebo e-mailom.

 • POTREBUJEM VYSTAVIŤ DIGITÁLNY COVID PREUKAZ EÚ O PREKONANÍ
  Uveďte meno, priezvisko, rodné číslo, telefonický kontakt, e-mail a popíšte problém. Pokiaľ je to možné, doložte kópiu dokladu o POZITÍVNOM PCR TESTE, lebo to urýchli riešenie celého procesu.
   
  Dokument sa nevydáva, ak občan bol diagnostikovaný AG TESTOM. Je to v rozpore s platnou EÚ legislatívou.
   
  Riešenie: Operačné stredisko vyhľadá v systéme váš záznam. Skontroluje a prípadne doplní alebo opraví údaje v systémoch tak, aby bolo možné certifikát vygenerovať. Osloví príslušné testovacie centrum alebo laboratórium s požiadavkou na zaslanie dát, alebo na ich opravu a opätovné zaslanie. Proces zvyčajne trvá 24 – 72 hodín. Následne vám zašle informáciu alebo Digitálny COVID preukaz EÚ na e-mail.

 • MÁM DVA (a viac) COVID-19-PASSY, ČO MÁM SPRAVIŤ
  Uveďte meno, priezvisko, rodné číslo, telefonický kontakt, e-mail a popíšte problém. Uveďte čísla COVID-19-PASSov.
   
  Riešenie: Operačné stredisko vyhľadá v systéme vaše záznamy. Skontroluje ich a prípadne doplní alebo opraví údaje v systémoch tak, aby bolo možné certifikát vygenerovať. Potom zlúči informácie z dvoch záznamov do jedného. Následne vám zašle informáciu alebo Digitálny COVID preukaz EÚ na e-mail. Proces opravy trvá od 24 – 72 hodín.

 • MÁM DOKLAD O OČKOVANÍ Z INEJ KRAJINY, ČO MÁM SPRAVIŤ
  Národné centrum zdravotníckych informácií nie je kompetentné vytvárať alebo opravovať záznamy pacientov. Rovnako nie je kompetentné zapisovať a uznávať vakcinácie z iných krajín.
   
  Tel.: +421 2 593 73 111
  Fax.: +421 2 547 77 983

Dátum poslednej aktualizácie: 25.08.2021