NAAT testovanie

PCR testovanie sa odporúča pri objavení príznakov ochorenia, pri návrate z rizikovej krajiny, v prípade úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou minimálne po 5 dňoch od tohto stretnutia alebo v PRÍPADE POZITÍVNEHO AG TESTU na overenie výsledku. PCR test sa robí výterom z nosa a úst.
Diagnostika ochorenia COVID-19 sa vykonáva špecifickou a citlivou metódou RT-PCR. Dokazuje sa prítomnosť ribonukleovej kyseliny (RNA) vírusu s cieleným vyhľadávaním génov špecifických pre SARS-CoV-2

PCR test je ZDARMA – na potvrdenie pozitívneho AG testu, pri návrate zo zahraničia, ak ho odporúča lekár a 2 krát do mesiaca pre pendlerov.

Platený PCR test – potrebujete pri vycestovaní do zahraničia, návšteve zariadení a pod. Cena je vo výške od 36 eur.
 
Objednanie na PCR test :
 • Registrácia cez elektronický formulár, pri návrate vám bude termín doručený na základe plánovania RÚVZ alebo formou prihlásenia sa cez súkromnú MOM.
 • Správne vyplňte vaše údaje, skontrolujte si vaše telefónne číslo a e-mailovú adresu.
 • Po registrácii vám príde SMS správa s COVID-19-PASSom – pokynmi, kde a kedy je potrebné sa dostaviť na testovanie.
 • Dostavte sa v presne objednaný čas na odberové miesto.
 • Minimálne 2 hodiny pred samotným odberom sa neodporúča jesť, piť, fajčiť, žuť žuvačku, používať kvapky do nosa alebo hrdla, umývať si zuby a použiť prípravky pre ústnu hygienu (zubná pasta, ústna voda a pod.).
 • Zabezpečte si ochranu tváre rúškom.
 • Na odbernom mieste prebehne kontrola osoby, identifikujete sa platným občianskym preukazom, cestovným pasom a pod.
 • Odber u detí do 18 rokov prebieha len v prítomnosti zákonného zástupcu, ktorý udelí písomný súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa.
 • Vyšetrenie bude realizované formou výteru z nosa.

Výsledok vyšetrenia je zvyčajne k dispozícii 24 až 96 hodín. Dozviete sa ho formou SMS alebo emailom.
 
Pre účely cestovania je možné si vyžiadať cez stránku korona.gov.sk DIGITÁLNY COVID PREUKAZ EÚ O TESTOVANÍ. Platnosť preukazu stanovuje vyhláška SR.
 
Poučenie pre osoby s pozitívnym výsledkom vyšetrenia a osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti.
 
Počas obdobia 14 dní od vyšetrenia s pozitívnym výsledkom vyšetrenia na COVID-19 osoba dodržiava:
 • izoláciu v domácom alebo inom vhodnom ubytovaní,
 • zákaz stretávania sa s inými osobami okrem osôb v spoločnej domácnosti,
 • v karanténe sú súčasne všetky osoby žijúce v spoločne domácnosti,
 • zákaz cestovania,
 • o výsledku testu informuje svojho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast) telefonicky, e-mailom, SMS a pod.

Dátum poslednej aktualizácie: 06.09.2021