Antigénové testovanie

Antigénový test sa robí výterom z nosa.
AG test je spoplatnený sumou 5 eur.
Súkromné testovacie miesta si účtujú za AG test približne od 10 do 15 eur.
 
Objednanie na AG test :
 • Registrácia cez elektronický formulár.
 • Správne vyplňte osobné a kontaktné údaje, skontrolujte si vaše telefónne číslo a e-mailovú adresu.
 • Po registrácii vám príde SMS správa s COVID PASSom - pokynmi, kde a kedy je potrebné prśť na testovanie.
 • Dostavte sa v presne objednaný čas na odberové miesto.
 • Minimálne 2 hodiny pred samotným odberom sa neodporúča jesť, piť, fajčiť, žuť žuvačku, používať kvapky do nosa alebo hrdla, umývať si zuby a použiť prípravky pre ústnu hygienu (zubná pasta, ústna voda a pod.).
 • Zabezpečte si ochranu tváre rúškom alebo respirátorom.
 • Na odbernom mieste prebehne kontrola osoby, identifikujete sa platným občianskym preukazom, cestovným pasom a pod.
 • Odber u detí do 18 rokov prebieha len v prítomnosti zákonného zástupcu, ktorý udelí písomný súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa.
 • Vyšetrenie bude realizované formou výteru z nosa.
 • Výsledok vyšetrenia je zvyčajne k dispozícii do 15 minút. Dozviete sa ho buď priamo na testovacom mieste, formou SMS alebo emailom.

Pre účely cestovania je možné si vyžiadať cez stránku korona.gov.sk DIGITÁLNY COVID PREUKAZ EÚ O TESTOVANÍ. Platnosť preukazu stanovuje vyhláška SR.
 
Poučenie pre osoby s pozitívnym výsledkom vyšetrenia a osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti.
 
Počas obdobia 14 dní od vyšetrenia s pozitívnym výsledkom vyšetrenia na COVID-19 osoba dodržiava:
 • izoláciu v domácom alebo inom vhodnom ubytovaní,
 • zákaz stretávania sa s inými osobami okrem osôb v spoločnej domácnosti,
 • v karanténe sú súčasne všetky osoby žijúce v spoločne domácnosti (výnimkou sú plne zaočkované osoby, odporúča sa testovanie),
 • zákaz cestovania,
 • o výsledku testu informujte svojho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast) telefonicky, e-mailom, SMS a pod.

ODPORÚČAME POTVRDIŤ SI VÝSLEDOK AG TESTU AJ FORMOU PCR TESTU.
Indikácia na bezplatný PCR test je len pri pozitívnom AG teste. Pri negatívnom AG teste si musí občan PCR test zaplatiť.

Dátum poslednej aktualizácie: 06.09.2021