Zmena web-aplikácie ISZI – November 2015

V oblasti štatistických zisťovaní je hlavným cieľom NCZI z vyzbieraných štatistických údajov spracovávať a poskytovať čo najkvalitnejšie výstupy. Je preto dôležité, aby dáta na vstupe boli čo najkvalitnejšie a mohli byť zo strany spravodajskej jednotky zaslané čo najjednoduchšie.
 
NCZI zabezpečuje štatistické zisťovania prioritne elektronicky prostredníctvom web-aplikácie Informačný Systém Zdravotníckych Indikátorov (ISZI). Web-aplikácia ISZI aktuálne prechádza významnou zmenou, ktorá sa týka najmä jej vzhľadu a funkcionality, ako napr.:
  • vstupná obrazovka „Prehľad povinností“ umožní spravodajskej jednotke rýchlejšie sa zorientovať vo svojich spravodajských povinnostiach oproti pôvodnej verzii vstupnej obrazovky spravodajskej jednotky,
  • formulár na zadávanie údajov umožňuje pohodlnejší výber z veľkých číselníkov,
  • pri prerušení internetového spojenia sa nestratia zmeny, ak ste ich pred tým nestihli uložiť a po opätovnom prihlásení je možné zadané zmeny odoslať ap.

Prechod na novú verziu web-aplikácie ISZI sa uskutočnil v priebehu novembra 2015, aby sa čo najskôr zvýšil komfort pri elektronickom zasielaní údajov do NCZI. Zároveň radi privítame spätnú väzbu, pričom prípadné podnety na ďalšie vylepšovanie môžete zaslať na adresu: podatelna@nczisk.sk