Rebríčky a datasety spotreby humánnych liekov v Slovenskej republike

Publikačné tabuľkové výstupy zobrazujú rebríček spotreby humánnych liekov na úroveň ŠÚKL kódu lieku za jednotlivé štvrťroky a následne kumulatívne údaje za celý rok. K dispozícii je viac spracovaných rebríčkov, a to za všetky typy výdaja liekov spolu a osobitne za vybrané typy výdaja. Radenie v rebríčkoch je podľa vydaného množstva liekov.
 
Od 1. 1. 2020 sa zmenila štruktúra zverejňovaných údajov v nadväznosti na Program publikovania štatistických výstupov pre rok 2020. Údaje spracované za rok 2020 a ďalšie roky sa zverejňujú priebežne na štvrťročnej báze na úroveň kódov liekov vyjadrených v počte balení. Dôvodom je minimalizácia rizika nepriamej identifikácie o zľave z maximálnej ceny lieku vo verejnej lekárni, resp. informácie chránenej obchodným tajomstvom týkajúcej sa cien dojednaných medzi držiteľmi registrácie a distribútormi.

Periodicita: štvrťročne
 • Rebríček spotreby humánnych liekov v Slovenskej republike
  • 1. - 3. štvrťrok 2020 (612 kB) (630 kB) Dátum publikovania: 28.12.2020
  • 1. - 4. štvrťrok 2019 (5,3 MB) (7,5 MB) Dátum publikovania: 15.4.2020
  • 1. - 4. štvrťrok 2018 (6,8 MB) (8,8 MB) Dátum publikovania: 29.3.2019

 • Rebríček spotreby humánnych liekov vydaných na recept hradených z verejného zdravotného poistenia
  • 1. - 3. štvrťrok 2020 (328 kB) (356 kB) Dátum publikovania: 28.12.2020

  • Poznámka: Od r. 2020 zahŕňa rebríček aj lieky s osobitným spôsobom úhrady

  • 1. - 4. štvrťrok 2019 (2,7 MB) (4,0 MB) Dátum publikovania: 15.4.2020
  • 1. - 4. štvrťrok 2018 (3,1 MB) (4,3 MB) Dátum publikovania: 29.3.2019

 • Rebríček spotreby humánnych liekov predaných z verejnej lekárne bez receptu občanom
  • 1. - 3. štvrťrok 2020 (372 kB) (323 kB) Dátum publikovania: 28.12.2020
  • 1. - 4. štvrťrok 2019 (1,3 MB) (1,6 MB) Dátum publikovania: 15.4.2020
  • 1. - 4. štvrťrok 2018 (1,7 MB) (2,3 MB) Dátum publikovania: 29.3.2019

 • Rebríček spotreby humánnych liekov vydaných z verejnej lekárne na recept bez úhrady z verejného zdravotného poistenia
  • 1. - 3. štvrťrok 2020 (478 kB) (346 kB) Dátum publikovania: 28.12.2020
  • 1. - 4. štvrťrok 2019 (1,3 MB) (1,7 MB) Dátum publikovania: 15.4.2020
  • 1. - 4. štvrťrok 2018 (2,0 MB) (2,6 MB) Dátum publikovania: 29.3.2019


Datasety spotreby humánnych liekov obsahujú zoznam vydaných liekov na úroveň ŠÚKL kódu lieku s uvedením množstva balení. Umožňujú vytváranie vlastných výberov a triedenie podľa položiek – ATC skupina lieku, kód lieku, štát výrobcu, názov výrobcu a typ výdaja lieku.

Od 1. 1. 2020 sa zmenila štruktúra zverejňovaných údajov v nadväznosti na Program publikovania štatistických výstupov pre rok 2020. Údaje spracované za rok 2020 a ďalšie roky sa zverejňujú priebežne na štvrťročnej báze na úroveň kódov liekov vyjadrených v počte balení. Dôvodom je minimalizácia rizika nepriamej identifikácie o zľave z maximálnej ceny lieku vo verejnej lekárni, resp. informácie chránenej obchodným tajomstvom týkajúcej sa cien dojednaných medzi držiteľmi registrácie a distribútormi.

Periodicita: štvrťročne
 • Spotreba humánnych liekov v SR
  • 3. štvrťrok 2020 (2,1 MB) (1,5 MB) Dátum publikovania: 28.12.2020

  • 2. štvrťrok 2020 (2,1 MB) (1,5 MB) Aktualizované: 28.12.2020

  • 1. štvrťrok 2020 (2,1 MB) (1,5 MB) Aktualizované: 28.12.2020

  • Poznámka: Od r. 2020 sú datasety zverejňované po samostatných štvrťrokoch

  • rok 2019 (3,2 MB) (2,5 MB) Dátum publikovania: 15.4.2020

  • rok 2018 (3,4 MB) (2,8 MB) Dátum publikovania: 29.3.2019

  • rok 2017 (3,4 MB) (2,9 MB) Dátum publikovania: 29.3.2019

  • rok 2016 (3,4 MB) (2,9 MB) Dátum publikovania: 29.3.2019

  • rok 2015 (3,4 MB) (2,9 MB) Dátum publikovania: 29.3.2019

Poznámka: Výstupy zverejňované na štvrťročnej báze v priebehu aktuálneho roka majú charakter predbežných údajov až do spracovania definitívnych výstupov za celý rok, t. j. za všetky štvrťroky daného roka. Priebežne vykonávané spresnenia údajov zdrojovej databázy spotreby liekov budú premietnuté vo výstupoch za nasledujúci štvrťrok daného roka.
 
Dátum poslednej aktualizácie: 28.12.2020