Spotreba zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v SR

Štatistické výstupy SPOTREBA ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK A DIETETICKÝCH POTRAVÍN V SR vychádzajú zo zberu a spracovania štvrťročných výkazov Ministerstva zdravotníctva SR. Zisťujú spotrebu zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín hradených aj nehradených z verejného zdravotného poistenia vyjadrenú v množstve balení a v množstve úhrad (úhrada zdravotných poisťovní, úhrada pacienta) za vydané produkty v lekárňach a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne
 
Dátový zdroj: Štvrťročný výkaz o vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických  potravinách L (MZ SR) 1-04
 Štvrťročný výkaz o predpísaných a vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a  dietetických potravinách uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia L (MZ SR)  2-04
 

Datasety spotreby zdravotníckych pomôcok obsahujú zoznam vydaných zdravotníckych pomôcok, vrátane špeciálneho zdravotníckeho materiálu na úroveň kódu zdravotníckej pomôcky s uvedením množstva vydaných balení a úhrady. Umožňujú vytváranie vlastných výberov a triedenie podľa položiek – skupina zdravotníckej pomôcky, kód zdravotníckej pomôcky, štát výrobcu, názov výrobcu a typ výdaja zdravotníckej pomôcky.
 
 • Spotreba zdravotníckych pomôcok v Slovenskej republike
  • rok 2019 (2,4 MB) (2,2 MB) Dátum publikovania: 15.4.2020
  • rok 2018 (2,3 MB) (2,1 MB) Dátum publikovania: 24.12.2019
  • rok 2017 (2,3 MB) (2,1 MB)
  • rok 2016 (2,3 MB) (2,1 MB)

Datasety spotreby dietetických potravín obsahujú zoznam vydaných dietetických potravín na úroveň kódu dietetickej potraviny s uvedením množstva vydaných balení a úhrady. Umožňujú vytváranie vlastných výberov a triedenie podľa položiek – kód dietetickej potraviny, štát výrobcu, názov výrobcu a typ výdaja dietetickej potraviny.
 
 • Spotreba dietetických potravín v Slovenskej republike
  • rok 2019 (150 kB) (130 kB) Dátum publikovania: 15.4.2020
  • rok 2018 (133 kB) (114 kB) Dátum publikovania: 24.12.2019
  • rok 2017 (128 kB) (116 kB)
  • rok 2016 (130 kB) (114 kB)
 
Dátum poslednej aktualizácie: 17.4.2020