Incidencia zhubných nádorov

Publikácia obsahuje štandardné výstupy v absolútnych a relatívnych ukazovateľoch, ktoré sa týkajú výskytu, klinických štádií, úmrtnosti a prevalencie zhubných nádorov v rámci celej Slovenskej republiky, jej krajov a okresov. Podkladom analyzovaných výstupov sú: hlásenie zhubného nádoru a príslušná zdravotná dokumentácia (napr. prepúšťacia správa), kontrolné hlásenie zhubného nádoru a list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí u všetkých pacientov v SR, ktorým bol podľa MKCH-10 diagnostikovaný zhubný nádor (C00 – C97), karcinóm in situ (D00 – D09), nádor neurčitého alebo neznámeho správania (D37 – D48), nezhubný nádor CNS (D32, D33) alebo nezhubný nádor endokrinných žliaz (D35).

Dátový zdroj: Národný onkologický register SR

 • Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2012
  (5,4 MB) (2,7 MB) (1,3 MB) Aktualizované 24.3.2021

 • Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2011
  (5,1 MB) (1,7 MB)

 • Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2010
  (1,8 MB)

 • Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2009
  (2,2 MB)

 • Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2008
  (1,4 MB)

 • Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2007
  (4,1 MB)

 • Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2006
  (2,7 MB)

 • Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2005
  (1,8 MB)

 • Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2004
  (5,5 MB) • Epidemiológia zhubných nádorov v Slovenskej republike v r. 1971 – 2003
  (8,8 MB)

Dátum poslednej aktualizácie: 24.03.2021