Zdravotnícke ročenky

Zdravotnícke ročenky SR poskytujú štatistický prehľad o zdravotníctve a zdravotnom stave obyvateľstva. Ide o prierezové publikácie.
 
Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2017

Pokiaľ nie je uvedené inak, prezentované údaje sa týkajú Slovenskej republiky a roku 2017.
Titulka publikácie - Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2017 » Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2017 (PDF, 7,8 MB)
» Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2017 (ZIP, 1,5 MB)
   Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.


1. Demografia (ZIP, 554 kB)
2. Zdravotný stav obyvateľstva (ZIP, 856 kB) - aktualizované
3. Sieť a činnosť zdravotníckych zariadení (ZIP, 603 kB)
4. Pracovníci v zdravotníctve a zdravotnícke školstvo (ZIP, 449 kB)
5. Ekonomické ukazovatele (ZIP, 428 kB)
6. Prílohy (ZIP, 63 kB)

Archív
Dátum poslednej aktualizácie: 5.6.2019