Zdravotnícke ročenky

Zdravotnícke ročenky SR poskytujú štatistický prehľad o zdravotníctve a zdravotnom stave obyvateľstva. Ide o prierezové publikácie.
 
Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2017
Publikáciu Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2017 v súčasnosti pripravujeme. Priebežne spracované výstupy jednotlivých štatistických zisťovaní za rok 2017 sú vydávané formou publikácií a štatistických prehľadov a tiež analytických tabuľkových výstupov. V plnom rozsahu bude publikácia vydaná v prvom štvrťroku 2019 po ukončení spracovania celého rozsahu štatistických tém.
 
Titulka publikácie - Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2016 » Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2016 (PDF, 4,2 MB)
» Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2016 (ZIP, 3,8 MB)
   Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.

Jednotlivé kapitoly:
1. Demografia (PDF, 1,1 MB)
2. Zdravotný stav obyvateľstva (PDF, 2,0 MB)
3. Sieť a činnosť zdravotníckych zariadení (PDF, 1,7 MB)
4. Pracovníci v zdravotníctve a zdravotnícke školstvo (PDF, 1,2 MB)
5. Ekonomické ukazovatele (PDF, 637 kB)
6. Medzinárodné porovnanie (PDF, 842 kB)
7. Prílohy (PDF, 416 kB)

Archív