Zdravotnícke ročenky

Zdravotnícke ročenky SR poskytujú štatistický prehľad o zdravotníctve a zdravotnom stave obyvateľstva. Ide o prierezové publikácie.
 
Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2017 – v príprave

Publikácia bude v plnom rozsahu vydaná v prvom štvrťroku 2019 po ukončení spracovania celého rozsahu štatistických tém. Pokiaľ nie je uvedené inak, prezentované údaje sa týkajú Slovenskej republiky a roku 2017.

Priebežne sprístupňujeme jednotlivé kapitoly vo formáte XLSX a ODS:
1. Demografia (ZIP, 554 kB)
2. Zdravotný stav obyvateľstva (ZIP, 856 kB) - aktualizované
3. Sieť a činnosť zdravotníckych zariadení (ZIP, 603 kB)
4. Pracovníci v zdravotníctve a zdravotnícke školstvo (ZIP, 449 kB)
5. Ekonomické ukazovatele (ZIP, 428 kB)
6. Prílohy (ZIP, 63 kB)

 
Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2016
 
Titulka publikácie - Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2016 » Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2016 (PDF, 4,2 MB)
» Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2016 (ZIP, 3,8 MB)
   Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.

Jednotlivé kapitoly:
1. Demografia (PDF, 1,1 MB)
2. Zdravotný stav obyvateľstva (PDF, 2,0 MB)
3. Sieť a činnosť zdravotníckych zariadení (PDF, 1,7 MB)
4. Pracovníci v zdravotníctve a zdravotnícke školstvo (PDF, 1,2 MB)
5. Ekonomické ukazovatele (PDF, 637 kB)
6. Medzinárodné porovnanie (PDF, 842 kB)
7. Prílohy (PDF, 416 kB)

Archív
Dátum poslednej aktualizácie: 11.4.2019