Edícia Zdravotnícka štatistika

Každoročne vydávané publikácie a štatistické prehľady prezentujú štatistické údaje o zdravotnom stave obyvateľstva ako aj vybrané údaje o činnosti konkrétnych odborných útvarov podľa druhu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Prezentované štatistické informácie v jednotlivých publikáciách a štatistických prehľadoch sú spracované z údajov od rezortných ako aj mimorezortných spravodajských jednotiek, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť v rámci Slovenska.