TOP rebríček spotreby liekov

Tabuľkové štatistické výstupy TOP REBRÍČEK SPOTREBY LIEKOV vychádzajú zo zberu a spracovania štvrťročných výkazov Ministerstva zdravotníctva SR. Zisťujú spotrebu humánnych liekov hradených aj nehradených z verejného zdravotného poistenia vyjadrenú v množstve balení a v množstve úhrad za vydané lieky v lekárňach, resp. v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti.
 
Periodicita: štvrťročne, ročne