Spotreba liekov v slovenskej republike

Štatistické výstupy SPOTREBA LIEKOV v SR vychádzajú zo zberu a spracovania štvrťročných výkazov Ministerstva zdravotníctva SR. Zisťujú spotrebu humánnych liekov hradených aj nehradených z verejného zdravotného poistenia vyjadrenú v množstve balení a v množstve úhrad (úhrada zdravotných poisťovní, úhrada pacienta) za vydané lieky v lekárňach a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Publikačné tabuľkové výstupy zobrazujú rebríček spotreby humánnych liekov na úroveň ŠÚKL kódu lieku za jednotlivé štvrťroky a následne kumulatívne údaje za celý rok. K dispozícii je viac spracovaných rebríčkov, a to za všetky typy výdaja liekov spolu a osobitne za vybrané typy výdaja. Radenie v rebríčkoch je podľa vydaného množstva aj finančnej úhrady. Umožňujú vytváranie vlastných radení.
Aktualizované sú na štvrťročnej báze.

Rebríček spotreby humánnych liekov v SR za 1. – 4. štvrťrok 2018
(XLSX, 6,8 MB), (ODS, 8,8 MB) Dátum publikovania: 29.3.2019

Rebríček spotreby humánnych liekov vydaných na lekársky predpis hradených z verejného zdravotného poistenia za 1. – 4. štvrťrok 2018
(XLSX, 3,1 MB), (ODS, 4,3 MB) Dátum publikovania: 29.3.2019

Rebríček spotreby humánnych liekov predaných z verejnej lekárne bez lekárskeho predpisu občanom za 1. – 4. štvrťrok 2018
(XLSX, 1,7 MB), (ODS, 2,3 MB) Dátum publikovania: 29.3.2019

Rebríček spotreby humánnych liekov vydaných z verejnej lekárne na lekársky predpis bez úhrady z verejného poistenia za 1. – 4. štvrťrok 2018
(XLSX, 2,0 MB), (ODS, 2,6 MB) Dátum publikovania: 29.3.2019

Datasety spotreby humánnych liekov obsahujú zoznam vydaných liekov na úroveň ŠÚKL kódu lieku s uvedením množstva balení a úhrady. Umožňujú vytváranie vlastných výberov a triedenie podľa položiek – ATC skupina lieku, kód lieku, štát výrobcu, názov výrobcu a typ výdaja lieku.

Spotreba humánnych liekov v SR za rok 2018 (XLSX, 3,4 MB), (ODS, 2,8 MB)
Dátum publikovania: 29.3.2019

Spotreba humánnych liekov v SR za rok 2017 (XLSX, 3,4 MB), (ODS, 2,9 MB)
Dátum publikovania: 29.3.2019

Spotreba humánnych liekov v SR za rok 2016 (XLSX, 3,4 MB), (ODS, 2,9 MB)
Dátum publikovania: 29.3.2019

Spotreba humánnych liekov v SR za rok 2015 (XLSX, 3,4 MB), (ODS, 2,9 MB)
Dátum publikovania: 29.3.2019


Dátum poslednej aktualizácie: 29.3.2019