Spotreba humánnych liekov v SR

Štatistické výstupy SPOTREBA HUMÁNNYCH LIEKOV V SR vychádzajú zo zberu a spracovania štvrťročných výkazov Ministerstva zdravotníctva SR. Zisťujú spotrebu humánnych liekov hradených aj nehradených z verejného zdravotného poistenia vyjadrenú v množstve balení a v množstve úhrad (úhrada zdravotných poisťovní, úhrada pacienta) za vydané lieky v lekárňach a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Územná úroveň agregácie: Slovenská republika

Dátový zdroj: Štvrťročný výkaz o vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických  potravinách L (MZ SR) 1-04
  Štvrťročný výkaz o predpísaných a vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách uhrádzaných na základe verejného zdravotného  poistenia  L (MZ SR) 2-04

Metodické pokyny zberu štvrťročných výkazov

Datasety spotreby humánnych liekov obsahujú zoznam vydaných liekov na úroveň ŠÚKL kódu lieku s uvedením množstva balení a úhrady. Umožňujú vytváranie vlastných výberov a triedenie podľa položiek – ATC skupina lieku, kód lieku, štát výrobcu, názov výrobcu a typ výdaja lieku.

Periodicita: štvrťročne
 • Spotreba humánnych liekov v SR
  • 1. – 2. štvrťrok 2019 (2,7 MB) (2,1 MB) Dátum publikovania: 8.10.2019

  • rok 2018 (3,4 MB) (2,8 MB) Dátum publikovania: 29.3.2019

  • rok 2017 (3,4 MB) (2,9 MB) Dátum publikovania: 29.3.2019

  • rok 2016 (3,4 MB) (2,9 MB) Dátum publikovania: 29.3.2019

  • rok 2015 (3,4 MB) (2,9 MB) Dátum publikovania: 29.3.2019


Správa a publikačné tabuľkové výstupy o spotrebe humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok poskytujú súhrnné informácie celkových ročných údajov o množstve a finančnej úhrade (výdavky zdravotných poisťovní aj výdavky pacienta) vydaných humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín podľa typu výdaja v SR v porovnaní posledných 3 rokov. Obsahuje rebríčky spotreby Top 50 liekov vydaných na lekársky predpis hradených z verejného zdravotného poistenia, voľnopredajných liekov a tiež rebríček liekov s najvyššou úhradou pacientov.

Periodicita: ročne
 • Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v Slovenskej republike 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy (141 kB) (224 kB) Dátum publikovania: 19.6.2019
  • správa k publikovaným výstupom (591 kB) Dátum publikovania: 19.6.2019


Publikačné tabuľkové výstupy zobrazujú rebríček spotreby humánnych liekov na úroveň ŠÚKL kódu lieku za jednotlivé štvrťroky a následne kumulatívne údaje za celý rok. K dispozícii je viac spracovaných rebríčkov, a to za všetky typy výdaja liekov spolu a osobitne za vybrané typy výdaja. Radenie v rebríčkoch je podľa vydaného množstva aj finančnej úhrady. Umožňujú vytváranie vlastných radení.

Periodicita: štvrťročne
 • Rebríček spotreby humánnych liekov v SR
  • 1. – 2. štvrťrok 2019 (2,6 MB) (3,7 MB) Dátum publikovania: 8.10.2019
  • 1. – 4. štvrťrok 2018 (6,8 MB) (8,8 MB) Dátum publikovania: 29.3.2019

 • Rebríček spotreby humánnych liekov vydaných na recept hradených z verejného zdravotného poistenia
  • 1. – 2. štvrťrok 2019 (1,2 MB) (1,6 MB) Dátum publikovania: 8.10.2019
  • 1. – 4. štvrťrok 2018 (3,1 MB) (4,3 MB) Dátum publikovania: 29.3.2019

 • Rebríček spotreby humánnych liekov predaných z verejnej lekárne bez receptu občanom
  • 1. – 2. štvrťrok 2019 (760 kB) (886 kB) Dátum publikovania: 8.10.2019
  • 1. – 4. štvrťrok 2018 (1,7 MB) (2,3 MB) Dátum publikovania: 29.3.2019

 • Rebríček spotreby humánnych liekov vydaných z verejnej lekárne na recept bez úhrady z verejného zdravotného poistenia
  • 1. – 2. štvrťrok 2019 (769 kB) (915 kB) Dátum publikovania: 8.10.2019
  • 1. – 4. štvrťrok 2018 (2,0 MB) (2,6 MB) Dátum publikovania: 29.3.2019

Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 9.10.2019