Archív

TOP 100 liekov v roku 2017


Top 100 liekov vydaných na lekársky predpis hradených z verejného zdravotného poistenia (XLSX, 44 kB), (ODS, 45 kB), 07.06.2018
Top 100 liekov vydaných z verejnej lekárne na lekársky predpis bez úhrady z verejného poistenia (XLSX, 19 kB), (ODS, 16 kB), 07.06.2018
Top 100 liekov predaných z verejnej lekárne bez lekárskeho predpisu občanom (XLSX, 24 kB), (ODS, 16 kB), 07.06.2018
Top 100 liekov s najvyššou úhradou pacientov (XLSX, 29 kB), (ODS, 18 kB), 07.06.2018

TOP 50 liekov v roku 2017
TOP 50 liekov v roku 2016
TOP 50 liekov v roku 2015
TOP 50 liekov v roku 2014
TOP 50 liekov v roku 2013