Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Tabuľkové štatistické výstupy poskytujú údaje o počte zdravotníckych pracovníkov podľa povolania (v prepočte na plné úväzky) a sieti zdravotníckych zariadení v Slovenskej republike. Sú spracované v štruktúrovanom formáte XLSX a ODS. Umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.
 
Zdroj údajov:
Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Ročný výkaz o počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve M (MZ SR) 1-01
Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia P (MZ SR) 1-01
Ročný výkaz o prírodných liečebných kúpeľoch P (MZ SR) 3-01
Ročné výkazy zaznamenávajúce počet návštev pacientov a denných miest v odborných útvaroch poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach
 
Štatistické výstupy obsahujú popis štruktúry údajov a metadáta.
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje.
Periodicita: ročne

Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti


Rok 2017
Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy zdravotníckych zariadení (XLSX, 189 kB), (ODS, 168 kB), 26.10.2018
Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy a odborné zameranie útvarov v zdravotníckych zariadeniach (XLSX, 1,7 MB), (ODS, 1,3 MB), 26.10.2018

Rok 2016
Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy zdravotníckych zariadení (XLSX, 185 kB), (ODS, 167 kB), 16.02.2018
Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy a odborné zameranie útvarov v zdravotníckych zariadeniach (XLSX, 1,7 MB), (ODS, 1,2 MB), 16.02.2018