Ročné štatistické zisťovania

Tabuľkové štatistické výstupy vychádzajú zo zberu a spracovania ročných výkazov Ministerstva zdravotníctva SR. Sú spracované v štruktúrovanom formáte XLSX a ODS, prístupné na stiahnutie. Umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

Štatistické výstupy obsahujú popis štruktúry údajov a metadáta.
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje.
Periodicita: ročne

Ročný výkaz o činnosti diabetologickej ambulancie A (MZ SR) 2-01


A02_Slovenská republika a kraje za rok 2017 (ZIP, 440 kB), 12.11.2018

Ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie A (MZ SR) 3-01


A03_Slovenská republika a kraje za rok 2017 (ZIP, 1,2 MB), 20.11.2018

Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie A (MZ SR) 4-01


A04_Slovenská republika a kraje za rok 2017 (ZIP, 1,0 MB), 03.10.2018
Vyšetrené osoby v psychiatrických ambulanciách – diagnóza zistená prvýkrát v živote za roky 2009 – 2017 (XLSX, 498 kB), (ODS, 390 kB), 03.10.2018

Ročný výkaz o činnosti všeobecnej ambulancie pre deti a dorast A (MZ SR) 5-01


A05_Slovenská republika a kraje za rok 2017 (ZIP, 600 kB), 14.1.2019

Ročný výkaz o činnosti gynekologicko-pôrodníckej ambulancie A (MZ SR) 7-01


A07_Slovenská republika a kraje za rok 2017 (ZIP, 440 kB), 16.10.2018

Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekárstva A (MZ SR) 8-01


A08_Slovenská republika a kraje za rok 2017 (ZIP, 320 kB), 12.09.2018

Ročný výkaz o činnosti chirurgickej ambulancie A (MZ SR) 12-01


A12_Slovenská republika a kraje za rok 2017 (ZIP, 278 kB), 24.01.2019

Ročný výkaz o činnosti nefrologickej ambulancie A (MZ SR) 13-01


A13_Slovenská republika a kraje za rok 2017 (ZIP, 415 kB), 12.09.2018

Ročný výkaz o činnosti kardiologickej ambulancie A (MZ SR) 17-01


A17_Slovenská republika a kraje za rok 2017 (ZIP, 925 kB), 06.12.2018

Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti J (MZ SR) 1-01


J01_Slovenská republika a kraje za rok 2017 (ZIP, 787 kB), 24.01.2019

Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia P (MZ SR) 1-01


P01_Slovenská republika a kraje za rok 2017 (ZIP, 273 kB), 12.09.2018

Ročný výkaz o chirurgických výkonoch v posteľových oddeleniach P (MZ SR) 2-01


P02_Slovenská republika a kraje za rok 2017 (ZIP, 1,1 MB), 24.01.2019

Ročný výkaz o činnosti stacionára v odbore nefrológia T (MZ SR) 2-01


T02_Slovenská republika a kraje za rok 2017 (ZIP, 492 kB), 12.09.2018

Dátum poslednej aktualizácie: 24.1.2019