Kúpeľná starostlivosť

Publikačné tabuľkové výstupy ponúkajú prehľad o vývoji a stave kúpeľnej starostlivosti v Slovenskej republike. Údaje o počte odliečených pacientov (tuzemci, cudzinci), ktorí ukončili liečebný pobyt v kúpeľoch triedené podľa indikačných skupín, spôsobu hradenia pobytu, diagnózy či dĺžky pobytu. Informácie o liečených cudzincoch podľa krajiny bydliska.
 
Dátový zdroj: Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe ZS (MZ SR) 3-12

Kúpeľná starostlivosť v SR 2018
  • tabuľkové výstupy (XLSX, 440 kB), (ODS, 340 kB) Dátum publikovania: 19.6.2019
  • správa k publikovaným výstupom (PDF, 473 kB) Dátum publikovania: 19.6.2019