Hlásenia zdravotného stavu

Tabuľkové štatistické výstupy vychádzajú zo zberu a spracovania zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie. Sú spracované v štruktúrovanom formáte XLSX a ODS, prístupné na stiahnutie. Umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

Štatistické výstupy obsahujú popis štruktúry údajov a metadáta.
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje.
Periodicita: ročne

Hospitalizácie v ústavnej zdravotnej starostlivosti
Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti Z (MZ SR) 1-12


Rok 2017
Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa územia zdravotníckeho zariadenia a diagnózy (XLSX, 1,2 MB), (ODS, 1,2 MB), 24.07.2018
Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa diagnózy a veku (XLSX, 1,8 MB), (ODS, 1,3 MB), 24.07.2018
Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa územia trvalého bydliska a diagnózy (XLSX, 4,9 MB), (ODS, 3,7 MB), 24.07.2018
Ukončené hospitalizácie na ochorenia, pri ktorých je hlavnou príčinou ich vzniku alkohol v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR (XLSX, 272 kB), (ODS, 196 kB), 24.07.2018

Pôrody
Správa o rodičke Z (MZ SR) 4-12


Rok 2016
Pôrody podľa územia trvalého bydliska a rodinného stavu rodičky (XLSX, 70 kB), (ODS, 57 kB), 13.06.2018
Pôrody podľa územia trvalého bydliska a vzdelania rodičky (XLSX, 120 kB), (ODS, 74 kB), 13.06.2018
Pôrody podľa územia zdravotníckeho zariadenia a spôsobu pôrodu (XLSX, 31 kB), (ODS, 21 kB), 13.06.2018
Rodičky užívajúce alkohol počas tehotenstva podľa územia trvalého bydliska a rodinného stavu (XLSX, 59 kB), (ODS, 31 kB), 13.06.2018
Rodičky užívajúce alkohol počas tehotenstva podľa územia trvalého bydliska a vzdelania (XLSX, 70 kB), (ODS, 36 kB), 13.06.2018

Potraty
Hlásenie o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva Z (MZ SR) 7-12


Rok 2017
Potraty podľa územia zdravotníckeho zariadenia a veku ženy (XLSX, 45 kB), (ODS, 32 kB), 23.03.2018
Potraty podľa územia trvalého bydliska, veku a rodinného stavu ženy (XLSX, 122 kB), (ODS, 97 kB), 23.03.2018
Potraty podľa územia trvalého bydliska, veku a vzdelania ženy (XLSX, 177 kB), (ODS, 137 kB), 23.03.2018
Potraty podľa územia trvalého bydliska, veku a počtu živonarodených detí pred potratom (XLSX, 146 kB), (ODS, 101 kB), 23.03.2018

Pohlavné choroby
Hlásenie pohlavnej choroby Z (MZ SR) 8-12


Rok 2017
Pohlavné choroby podľa územia trvalého bydliska a veku (XLSX, 105 kB), (ODS, 69 kB), 16.08.2018
Pohlavné choroby podľa územia trvalého bydliska a rodinného stavu (XLSX, 28 kB), (ODS, 20 kB), 16.08.2018
Pohlavné choroby podľa územia trvalého bydliska a pracovného stavu (XLSX, 23 kB), (ODS, 23 kB), 16.08.2018

Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania
Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania Z (MZ SR) 12-12


Rok 2017
Choroby z povolania podľa územia sídla organizácie (XLSX, 51 kB), (ODS, 41 kB), 17.04.2018
Choroby z povolania podľa územia zdravotníckeho zariadenia, ekonomickej činnosti a klasifikácie zamestnaní (XLSX, 115 kB), (ODS, 131 kB), 17.04.2018

Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti
Hlásenie o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti ZS (MZ SR) 1-12


Rok 2017
Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia zdravotníckeho zariadenia a diagnózy (XLSX, 2,0 MB), (ODS, 1,5 MB), 18.05.2018
Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia trvalého bydliska (XLSX, 1,1 MB), (ODS, 705 kB), 18.05.2018
Ukončené hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia zdravotníckeho zariadenia a dĺžky pobytu (XLSX, 1,0 kB), (ODS, 715 kB), 18.05.2018

Samovraždy a samovražedné pokusy
Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia ZS (MZ SR) 2-12


Rok 2017
Samovraždy a samovražedné pokusy podľa územia trvalého bydliska a mesiaca vykonania činu (XLSX, 81 kB), (ODS, 47 kB), 02.05.2018
Samovraždy a samovražedné pokusy podľa územia trvalého bydliska, psychiatrickej diagnózy a pracovného stavu (XLSX, 116 kB), (ODS, 91 kB), 02.05.2018
Samovraždy a samovražedné pokusy podľa územia trvalého bydliska a spôsobu vykonania činu (XLSX, 89 kB), (ODS, 61 kB), 02.05.2018
Samovraždy a samovražedné pokusy podľa územia trvalého bydliska a veku (XLSX, 89 kB), (ODS, 55 kB), 02.05.2018
Samovraždy a samovražedné pokusy za prítomnosti alkoholu alebo návykovej (psychotropnej) látky podľa územia trvalého bydliska, veku a rodinného stavu (XLSX, 51 kB), (ODS, 38 kB), 13.06.2018
Samovraždy a samovražedné pokusy za prítomnosti alkoholu alebo návykovej (psychotropnej) látky podľa územia trvalého bydliska, veku a vzdelania (XLSX, 57 kB), (ODS, 39 kB), 13.06.2018

Kúpeľná liečba
Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe ZS (MZ SR) 3-12


Rok 2017
Kúpeľná liečba - vývoj ukazovateľov za roky 2008 – 2017 (XLSX, 19 kB), (ODS, 15 kB), 21.05.2018
Kúpeľná liečba podľa indikačnej skupiny a veku (XLSX, 25 kB), (ODS, 91 kB), 21.05.2018
Kúpeľná liečba podľa pracovného stavu (XLSX, 19 kB), (ODS, 13 kB), 21.05.2018
Kúpeľná liečba podľa výsledku liečenia (XLSX, 43 kB), (ODS, 23 kB), 21.05.2018

Liečba užívateľa drog
Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti ZS (MZ SR) 4-12


Rok 2017
Liečení užívatelia drog podľa územia zdravotníckeho zariadenia (XLSX, 190 kB), (ODS, 164 kB), 28.06.2018
Liečení užívatelia drog podľa územia trvalého bydliska (XLSX, 291 kB), (ODS, 249 kB), 28.06.2018
Liečení užívatelia drog podľa územia trvalého bydliska a rodinného stavu (XLSX, 121 kB), (ODS, 88 kB), 28.06.2018
Liečení užívatelia drog podľa územia trvalého bydliska a vzdelania (XLSX, 303 kB), (ODS, 207 kB), 28.06.2018
Liečení užívatelia drog podľa územia trvalého bydliska a pracovného stavu (XLSX, 335 kB), (ODS, 267 kB), 28.06.2018

Dátum poslednej aktualizácie: 20.8.2018