Hlásenia zdravotného stavu

Tabuľkové štatistické výstupy vychádzajú zo zberu a spracovania zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie. Sú spracované v štruktúrovanom formáte XLSX a ODS, prístupné na stiahnutie. Umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

Štatistické výstupy obsahujú popis štruktúry údajov a metadáta.
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje.
Periodicita: ročne

Hlásenie o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva Z (MZ SR) 7-12


Rok 2017
Potraty podľa územia zdravotníckeho zariadenia a veku ženy (XLSX, 45 kB), (ODS, 32 kB), 23.03.2018
Potraty podľa územia trvalého bydliska, veku a rodinného stavu ženy (XLSX, 122 kB), (ODS, 97 kB), 23.03.2018
Potraty podľa územia trvalého bydliska, veku a vzdelania ženy (XLSX, 177 kB), (ODS, 137 kB), 23.03.2018
Potraty podľa územia trvalého bydliska, veku a počtu živonarodených detí pred potratom (XLSX, 146 kB), (ODS, 101 kB), 23.03.2018

Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania Z (MZ SR) 12-12


Rok 2017
Choroby z povolania podľa územia sídla organizácie (XLSX, 51 kB), (ODS, 41 kB), 17.04.2018
Choroby z povolania podľa územia zdravotníckeho zariadenia, ekonomickej činnosti a klasifikácie zamestnaní (XLSX, 115 kB), (ODS, 131 kB), 17.04.2018

Hlásenie o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti ZS (MZ SR) 1-12


Rok 2017
Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia zdravotníckeho zariadenia a diagnózy (XLSX, 2,0 MB), (ODS, 1,5 MB), 18.05.2018
Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia trvalého bydliska (XLSX, 1,1 MB), (ODS, 705 kB), 18.05.2018
Ukončené hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia zdravotníckeho zariadenia a dĺžky pobytu (XLSX, 1,0 kB), (ODS, 715 kB), 18.05.2018

Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia ZS (MZ SR) 2-12


Rok 2017
Samovraždy a samovražedné pokusy podľa územia trvalého bydliska a mesiaca vykonania činu (XLSX, 81 kB), (ODS, 47 kB), 02.05.2018
Samovraždy a samovražedné pokusy podľa územia trvalého bydliska, psychiatrickej diagnózy a pracovného stavu (XLSX, 116 kB), (ODS, 91 kB), 02.05.2018
Samovraždy a samovražedné pokusy podľa územia trvalého bydliska a spôsobu vykonania činu (XLSX, 89 kB), (ODS, 61 kB), 02.05.2018
Samovraždy a samovražedné pokusy podľa územia trvalého bydliska a veku (XLSX, 89 kB), (ODS, 55 kB), 02.05.2018

Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe ZS (MZ SR) 3-12


Rok 2017
Kúpeľná liečba - vývoj ukazovateľov za roky 2008 – 2017 (XLSX, 19 kB), (ODS, 15 kB), 21.05.2018
Kúpeľná liečba podľa indikačnej skupiny a veku (XLSX, 25 kB), (ODS, 91 kB), 21.05.2018
Kúpeľná liečba podľa pracovného stavu (XLSX, 19 kB), (ODS, 13 kB), 21.05.2018
Kúpeľná liečba podľa výsledku liečenia (XLSX, 43 kB), (ODS, 23 kB), 21.05.2018