Gynekológia, pôrodníctvo, potraty

Pôrodníctvo

 
Informačný zdroj na monitorovanie zdravotného stavu žien počas tehotenstva, pôrodu a po pôrode a zdravotného stavu narodeného dieťaťa. Rodičky charakterizuje podľa veku, rodinného stavu, vzdelania, kraja trvalého bydliska. Zachytáva komplikácie počas tehotenstva, spôsob pôrodu, zdravotné údaje o novorodencovi ako vitalita, pôrodná hmotnosť, gestačný vek a iné. Prezentuje údaje za vybraný rok a vývojové rady vybraných ukazovateľov.
 
Dátový zdroj:Správa o rodičke Z (MZ SR) 4-12
 Správa o novorodencovi Z (MZ SR) 5-12


Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR 2017
  • tabuľkové výstupy (XLSX, 618 kB), (ODS, 309 kB) Dátum publikovania: 6.5.2019
  • správa k publikovaným výstupom (PDF, 242 kB) Dátum publikovania: 6.5.2019

Potraty

 
Prehľad o potratoch žien v zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky - počet potratov je uvádzaný podľa druhu potratu, územného členenia trvalého bydliska ženy alebo územia zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bol potrat vykonaný. Potraty sú dokumentované aj podľa veku ženy, počtu živonarodených detí pred potratom, veku a hmotnosti plodu, rodinného stavu, vzdelania ženy, podľa počtu doterajších pôrodov či predchádzajúcich potratov.
 
Dátový zdroj: Hlásenie o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva Z (MZ SR) 7-12
 
Potraty v SR 2018
  • tabuľkové výstupy (XLSX, 415 kB), (ODS, 386 kB) Dátum publikovania: 11.4.2019
  • aktuálna správa (PDF, 640 kB) Dátum publikovania: 11.4.2019

Dátum poslednej aktualizácie: 6.5.2019