Drogová závislosť – liečba užívateľa drog

Prehľad o liečených užívateľoch drog v zdravotníckych zariadeniach. Informuje o druhu užívanej primárnej drogy, spôsoboch podávania a dĺžke užívania primárnej drogy, aj o užívaných sekundárnych drogách. Uvádza sociálno-ekonomické ukazovatele užívateľov drog. Vybrané údaje sú uvádzané zvlášť za liečených v rezorte Ministerstva zdravotníctva, zvlášť za liečených v rezorte Ministerstva spravodlivosti. Výstupy sú doplnené ukazovateľmi podľa medzinárodnej metodiky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA), kde sa pozoruje aj typ liečebného zariadenia, dôvod vyhľadania liečby, frekvencia užívania primárnej drogy a iné.
 
Dátový zdroj: Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti ZS (MZ SR) 4-12

Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy (XLSX, 676 kB), (ODS, 434 kB) Dátum publikovania: 27.6.2019
  • správa k publikovaným výstupom (PDF, 482 kB) Dátum publikovania: 27.6.2019