Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania

Výskyt a vývoj novopriznaných chorôb z povolania a hlásených ohrození chorobou z povolania podľa druhu ochorenia, pohlavia, vekových skupín, klasifikácie ekonomických činností, klasifikácie zamestnaní, diagnóz MKCH-10, príčinného faktoru a kategórie práce, kraja zdravotníckeho zariadenia či sídla organizácie, kde choroba vznikla.
 
Dátový zdroj: Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania Z (MZ SR) 12-12

Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2018
  • tabuľkové výstupy (XLSX, 264 kB), (ODS, 189 kB) Dátum publikovania: 15.5.2019
  • správa k publikovaným výstupom (PDF, 105 kB) Dátum publikovania: 15.5.2019