Zdravotnícke ročenky

Zdravotnícke ročenky SR poskytujú štatistický prehľad o zdravotníctve a zdravotnom stave obyvateľstva. Ide o prierezové publikácie.

Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2016

3. Sieť a činnosť zdravotníckych zariadení (PDF, 1,5 MB) Na stiahnutie (ZIP, 1,3 MB)
4. Pracovníci v zdravotníctve a zdravotnícke školstvo (PDF, 1,2 MB) Na stiahnutie (ZIP, 885 MB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS
Titulka publikácie - Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2015 » Zdravotnícka ročenka 2015 (PDF, 2,3 MB)
» Zdravotnícka ročenka 2015 (ZIP, 3,3 MB)
   Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.

Jednotlivé kapitoly Zdravotníckej ročenky 2015:
» Demografia (PDF, 392 kB)
» Zdravotný stav obyvateľstva (PDF, 1,0 MB)
» Sieť a činnosť zdravotníckych zariadení (PDF, 485 kB)
» Pracovníci v zdravotníctve a zdravotnícke školstvo (PDF, 460 kB)
» Ekonomické ukazovatele (PDF, 403 kB)
» Medzinárodné porovnania (PDF, 683 kB)
» Prílohy (PDF, 343 kB)

Archív
Cena výtlačku 15,50 €