aktuality

30.08.2021

Vybavenie ePZP

Na základe uznesenia vlády SR č. 678 z 22.10.2020, a tým prijatých opatrení pred šírením vírusu SARS-CoV-2 Vám oznamujeme, že od 26.10.2020 až do odvolania nie je možné osobné vybavenie náležitostí na správe ePZP. Pre podanie žiadosti o ePZP (elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka), využite niektorú z ostatných možností podania, ktoré sú zverejnené na našom webe.
 
Ostatné požiadavky môžete nahlásiť NCZI prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý bude následne vybavený.
viac >>
30.08.2021

Poškodenie zdravia konzumáciou alkoholu v Slovenskej republike v roku 2020

Bratislava, 25. august 2021 – Národné centrum zdravotníckych informácií vo svojej najnovšej štatistike prináša informácie o škodlivom vplyve alkoholu na zdravie obyvateľov SR. Monitoruje osoby s poruchami psychiky zapríčinené užívaním alkoholu, hospitalizácie pacientov kvôli nadmernému užívaniu alkoholu, samovraždy pod vplyvom alkoholu a tiež rodičky, ktoré si neodopreli alkohol ani počas tehotenstva.
viac >>
19.08.2021

Ako požiadať o Digitálny COVID preukaz EÚ

Národné centrum zdravotníckych informácií neposiela Digitálny COVID preukaz EÚ* automaticky, je potrebné oň požiadať. Aby občan získal Digitálny COVID preukaz EÚ, potrebuje COVID-19-PASS. NCZI COVID-19-PASS nerozposiela automaticky.
viac >>