aktuality

21.05.2019

Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2018

Bratislava, 15. máj 2019 - Choroby z povolania na Slovensku najviac postihujú pracujúcich medzi 50. – 59. rokom života. Podobne ako v minulých rokoch, aj vlani bola choroba končatín z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia najčastejšie priznanou chorobou z povolania. Najviac chorôb z povolania bolo hlásených v Košickom kraji. Najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií podrobne sumarizuje údaje o chorobách z povolania v uplynulom roku a ich vývoj od roku 2001.
viac >>
13.05.2019

Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Zvýšenie dostupnosti eZdravia“

Národné centrum zdravotníckych informácií plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu „Zvýšenie dostupnosti ezdravia“. Súčasťou prípravy štúdie uskutočniteľnosti je verejné pripomienkovanie partnerov a verejnosti, ktoré bude vyhodnotené na verejnom prerokovaní.
viac >>
13.05.2019

Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (NZIS)“

Národné centrum zdravotníckych informácií plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu „Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (NZIS)“. Súčasťou prípravy štúdie uskutočniteľnosti je verejné pripomienkovanie partnerov a verejnosti, ktoré bude vyhodnotené na verejnom prerokovaní.
viac >>