aktuality

13.02.2020

Vydavatelia sprístupňujú články a kapitoly o koronavíruse

Vydavateľstvo John Wiley & Sons Inc. poskytlo, s ohľadom na vypuknutie nákazy v Číne, bezplatný prístup ku všetkým článkom, ktoré súvisia s koronavírusmi.
54 relevantných článkov, napr. z časopisov Journal of Medical Virology, Transboundary and Emerging Diseases, Zoonoses and Public Health, bude zdarma dostupných minimálne do konca apríla 2020.
Voľný prístup bude umožnený tiež ku všetkým ďalším novo publikovaným článkom. Viac >>
viac >>
23.01.2020

Systém ezdravie sa pripravuje na elab

Národné centrum zdravotníckych informácií ako prevádzkovateľ systému ezdravie pripravuje zavedenie nového komponentu do systému – komunikačného modulu elab gateway.
viac >>
14.01.2020

Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Elektronizácia dávok z nemocenského poistenia“

Národné centrum zdravotníckych informácií plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu „Elektronizácia dávok z nemocenského poistenia“.
viac >>