aktuality

22.08.2019

Pribúda chorých na syfilis

Počet pacientov so syfilisom v minulom roku na Slovensku opäť stúpol, naopak klesol počet ochorení na kvapavku. Obidve ochorenia boli diagnostikované častejšie u mužov. Vyplýva to zo štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).
viac >>
21.08.2019

Štatistika hospitalizovaných v Slovenskej republike 2018

Slováci boli v minulom roku najčastejšie hospitalizovaní pre choroby obehovej sústavy, choroby tráviacej sústavy a nádorové ochorenia. Tieto údaje vyplývajú z ostatnej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií, ktorá sleduje hospitalizácie v slovenských ústavných zdravotníckych zariadeniach v roku 2018. Hospitalizácie sú tu členené podľa kapitol a skupín diagnóz MKCH-10, pohlavia, veku pacienta, územia trvalého bydliska pacienta, ako aj podľa územia zdravotníckeho zariadenia a odborného zamerania posteľových útvarov.
 
viac >>
19.07.2019

Počet samovrážd medziročne vzrástol

Počet samovrážd vlani oproti predchádzajúcemu roku stúpol. Dlhodobo si častejšie dobrovoľný odchod zo sveta volia muži. Ukončiť svoj život samovraždou sa rozhodli najčastejšie ľudia vo veku 50 až 59 rokov. Žiaľ 4 samovraždy spáchali aj deti do 14 rokov. Vyplýva to z najnovších štatistík Národného centra zdravotníckych informácií.
viac >>