Výzva Stredoerópskej iniciatívy na účasť v twinningových projektoch

Výzva Stredoeurópskej iniciatívy na účasť v twinningových projektoch – DigitalHealthEurope
 
Vo februári 2020 bola vyhlásená prostredníctvom Stredoeurópskej iniciatívy (CEI) druhá twinningová výzva, ktorá zainteresovaným organizáciám poskytne takmer 400 000 EUR na rozvoj 28 twinningových programov. Programy poskytujú príležitosť na spoluprácu v oblasti digitálnej transformácie zdravia a starostlivosti, zameranú na podporu rozsiahleho zavádzania digitálnych riešení pre integrovanú starostlivosť zameranú na človeka.
Prihlásiť sa do výzvy na partnerstvá môžu regionálne vládne orgány, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti alebo organizácie, ktoré majú s týmito orgánmi/poskytovateľmi zavedené zmluvné alebo iné právne prepojenie. Termín na predkladanie ponúk, resp. projektov v oblasti twinningovej spolupráce je do 4. 5. 2020.
 
Všetky informácie o tejto výzve sú k dispozícii tu:
 
Stredoeurópska iniciatíva (CEI), ktorej členom je i Slovenská republika, je partnerom projektu DigitalHealthEurope, financovaného z prostriedkov EÚ. Hlavnou úlohou projektu sú podporné aktivity súvisiace s komunikáciou Európskej únie pre oblasť digitálnej transformácie zdravia a zdravotnej starostlivosti, ktorá má tri priority:
  • bezpečný prístup občanov ku svojim zdravotným dátam doma aj v zahraničí a ich zdieľanie cez hranice - umožňuje občanom prístup k ich zdravotným dátam v celej EÚ;
  • kvalitnejšie zdravotné dáta určené na podporu výskumu, na prevenciu chorôb a na zdravotnú starostlivosť - umožňujú výskumným pracovníkom a iným odborníkom zhromažďovať zdroje (zdravotné dáta, odborné znalosti, kapacity určené na spracovanie a skladovanie zdravotných dát pomocou výpočtovej techniky) v celej EÚ;
  • digitálne nástroje prinášajúce občanom zlepšenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zefektívnenie práce lekárov - používaním digitálnych nástrojov podporiť starostlivosť občanov o svoje zdravie, stimulovať systém prevencie, skvalitniť liečbu, sprístupniť moderné nástroje a zefektívniť spätnú väzbu a interakciu medzi používateľmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

DigitalHealthEurope (PDF, 457 kB)