Vytvorenie efektívneho prevádzkovateľa kvalitných elektronických služieb zdravotníctva

Vláda Slovenskej republiky vo svojom programovom vyhlásení pre obdobie 2016 – 2020 v oblasti zdravotnej politiky určila ako jednu zo svojich priorít oblasť rozvoja, obnovy a modernizácie, t.j. aj nové služby rezortu zdravotníctva pre jednotlivé subjekty sektora. Zároveň si dala za cieľ aj skrátenie čakacích lehôt na zdravotné a ošetrovateľské výkony a revitalizáciu ambulantnej starostlivosti aj v oblasti posilňovania integrovanej zdravotnej starostlivosti.
Plná aplikácia a podpora Národného zdravotníckeho informačného systému ako aj ďalších integrovaných zdravotníckych systémov (ďalej len ezdravie) je rovnako jedným z cieľov vlády. Je dôležité, aby vznikajúca platforma pre ezdravie bola kompatibilná s riešeniami na úrovni EÚ, preto ja dôležitá podpora európskych štandardov, testovanie interoperability a osvedčovanie systémov zdravotnej starostlivosti.
 
K týmto zámerom chce MZ SR prispieť komplexnou reformou jednotlivých oblastí.
 
 
Európsky socialny fond Operačný program - Efektívna verejná správa
17.02.2020Strategický workshop s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (PDF, 504 kB)

Dátum poslednej aktualizácie: 17.2.2020