Prekonanie ochorenia COVID-19

Pokiaľ ste boli diagnostikovaný AG testom, odporúčame potvrdiť si výsledok absolvovaním PCR testu.
 
Podľa platnej legislatívy môže Národné centrum zdravotníckych informácií vydať DIGITÁLNY COVID PREUKAZ EÚ O PREKONANÍ len na základe PCR testu (v zmysle legislatívy EÚ L_2021211SK.01000101.xml (europa.eu) ).
 
Ak bolo potvrdené ochorenie COVID-19:
  • pokračuje domáca izolácia – trvá najmenej 14 dní od zistenia pozitívneho výsledku testu,
  • pozitívne testovaná osoba informuje všetkých, s ktorými bola v úzkom kontakte,
  • je potrebné tieto osoby požiadať, aby sa prihlásili na testovanie,
  • odporúča sa spísať zoznam týchto osôb aj s kontaktmi a počkať, kým pozitívne testovanú osobu bude kontaktovať príslušný RÚVZ.

Po prekonaní ochorenia COVID-19, ktoré vám bolo potvrdené na základe PCR testu si môžete stiahnuť DIGITÁLNY COVID PREUKAZ EÚ O PREKONANÍ.
Doklad nie je možné vydať na základe pozitívneho AG testu.
Platnosť preukazu je 180 dní od prekonania ochorenia.
 
Každý občan nad 12 rokov, zaregistrovaný na Slovensku, môže požiadať o DIGITÁLNY COVID PREUKAZ EÚ O PREKONANÍ, ktorý si môže stiahnuť vo formáte PDF do mobilného zariadenia alebo počítača. Následne je možné si ho vytlačiť alebo pridať do aplikácie GreenPass. Digitálny COVID preukaz EÚ je taktiež v mobilných aplikáciách zdravotných poisťovní.
 
Dátum poslednej aktualizácie: 06.09.2021