Očkovanie

Národné centrum zdravotníckych informácií nerozhoduje o pridelení termínu ani dávky na očkovanie.
 
O pridelení termínu na očkovanie nerozhoduje ani čas vašej registrácie. Po registrácii budete zaradení do zoznamu čakateľov na termín. Termíny budú priraďované prioritne podľa veku. Okrem veku sa v Čakárni priorizujú (majú prednosť) aj osoby s ťažko a stredne ťažko závažnými chorobami.
 
V procese registrácie si už nevyberáte konkrétne vakcinačné miesto. Vyberáte si kraj (alebo aj viacero krajov) a okresy v nich a systém vám automaticky priradí konkrétny termín s ohľadom na vek a prioritu registrujúceho sa, vrátane typu očkovacej vakcíny.
 
V procese registrácie vám budú ponúknuté len termíny v okrese alebo okresoch, ktoré disponujú typom vakcín, ktoré prináležia vášmu veku, respektíve chronicky chorým pacientom.
 
Po zaradení do Čakárne budete o pridelenom termíne očkovania informovaní (SMS a e-mailom) najneskôr dva dni vopred.
 
Očkovať sa môžete dať na území Slovenska, ale aj v zahraničí.
 
Každý občan nad 12 rokov, zaregistrovaný na Slovensku, môže požiadať o DIGITÁLNY COVID PREUKAZ EÚ O OČKOVANÍ, ktorý si môže stiahnuť vo formáte PDF do mobilného zariadenia alebo počítača. Následne je možné si ho vytlačiť alebo pridať do aplikácie GreenPass. Digitálny COVID preukaz EÚ je taktiež v mobilných aplikáciách zdravotných poisťovní.
 
Za plne zaočkovanú osobu sa považuje:
  • osoba najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
  • osoba najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
  • osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Dátum poslednej aktualizácie: 07.09.2021